Co se děje na Slovensku

Hana Košťálová

Konference Inovácia v škole se uskutečnila 17.  a 18. listopadu  v Podbanském ve Vysokých Tatrách. Organizovalo ji Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelavaní ve spolupráci s University of Northern Iowa. Konference velmi  připomínala setkání PAU – její hlavní částí byly dílny vedené učiteli pro další učitele. Zúčastnila jsem se několika z nich a všechny měly velmi dobrou úroveň, byly vedeny s přehledem a jistotou.

Velmi se mi líbila dílna Podať ruku, kterou vedl Pavel Klenovčan. Ačkoliv název tomu nenapovídá, jednalo se o dílnu zaměřenou matematicky. Cílem dílny bylo ukázat možnosti využití psaní a grafického znázorňování při výuce matematických témat.

Další matematická dílna se jmenovala Opakovací test Zriedkavec (dodnes nevím vlastně proč). Účastníky s vyhraněně protisoutěživými postoji mohla dílna zprvu vyděsit, protože bylo jasné, že k soutěži se schyluje. Nakonec ale převládly jiné aspekty a prvek soutěživosti pozbyl na významu. Jádrem Zriedkavce je skupinová práce – studenti rozdělení do skupin se snaží vyřešit matematické úlohy, které mají vždy více řešení. Ze všech možností mají vždy ale vybrat jen některé, a to podle své úvahy. Jejich snahou je vybrat takové řešením, u kterého je jen malá pravděpodobnost, že ho budou mít také ostatní skupiny. (Zde je soutěž – skupina s nejoriginálnějším řešením má nejvíce bodů – asi jako při hře „Země město“.) Při reflexi dílny se účastníci shodli na tom, že za nejpodstatnější na tomto způsobu práce považují fakt, že děti musejí přemýšlet o řešeních, která se předtím neprobírala (nebo nemusela probírat) . Musejí k nim použít znalosti  z matematiky příslušné oblasti (my jsme pracovali se zlomky), ale ty mohou (a musejí) aplikovat zcela podle svého rozumu a uvážení. Navíc se musejí vcítit do myšlení spolužáků a rozhodnout se, které řešení je pravděpodobně nenapadne nebo je nevyberou. Někdy moc originality škodí: dvě ze čtyř skupin učitelek při ukázkovém kolečku na otázku „Uveďte alespoň dva druhy trojúhelníků“ napsaly bermudský a manželský. My, kteří jsme zůstali u matematiky, jsme tak nasbírali více bodů, protože např. pravoúhlý trojúhelník se ostatním skupinám zdál tak samozřejmý, že je ani nenapadlo ho zapsat. Přímo v dílně jsme navrhli, jak předejít tomu, že někteří studenti budou z práce vyřazeni matematicky zdatnějšími členy skupina. Aby se nestalo, že ve skupině čtyř studentů budou dva řešitelé a ostatní budou jen smutně koukat, je úkolem skupiny zajistit, že zvolenému řešení rozumí všichni členové skupiny a kterýkoli z nich je schopen na požádání vysvětlit princip řešení celé třídě.

V dílně Stone Soup jsme si vyzkoušeli, jak je možné rozšiřovat slovní zásobu dětí v cizím jazyce a jak si děti mohou osvojit nové gramatické struktury. Ukázková hodina byla vedena v rámci evokace – uvědomění – reflexe a studenti pracovali s textem metodou řízeného čtení. Žáci nejprve odhadovali z názvu pohádky (Kamenná polévka) oč v ní půjde, pak přidali obrázek a snažili se vystihnout charaktery zobrazených postav, které se ukázaly být hlavními hrdiny příběhu. Pak četli text odstavec po odstavci  a vždy se snažili odhadovat význam nových slov z kontextu; říkali, nakolik text naplňuje jejich očekávání a předpovědi a jak se bude asi povídka vyvíjet dál. Nakonec žáci řešili otázku: Kdo získal víc – tulák nebo žena (tedy veselý podvodník nebo lakomá podvedená žena)? Na závěr dílny nám lektorka ukázala fotografie žáků, kteří pohádku zdramatizovali.

Dílen bylo na konferenci celkem 24, takže měli účastníci z čeho vybírat. Před dílnami konferenci zahájilo společné sezení, v jehož průběhu obdrželi Jeannie Steelová (jedna z ředitelek mezinárodního programu RWCT, spoluautorka příruček a „matka“ Projektu Orava) a  Kurs Meredith („otec“ Projektu Orava) nejvyšší slovenské vyznamenání udělované v oblasti výchovy a vzděláváním, a to Gorazdovu medaili. Protože se organizátorkám konference podařilo udržet tuto věc v tajnosti, Kurt ani Jeannie nic netušili a jejich překvapení a dojetí bylo opravdu velké.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2336 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz