Referát o přečtené knize

Součást Čtenářské dílny ve 4. třídě ZŠ

Eva Kašparová

I. Písemná část:

Sestavit si písemně referát o přečtené knize na základě stanovených kritérii (domácí příprava)

II. Ústní část: ( přednesení referátu v hodině)

ústní přednesení připraveného referátu před spolužáky

diskuse o knize i referátu se spolužáky

Spolužáci diskutují s přednášejícím na základě stanovených pravidel, diskusi řídí učitel.

Zadání pro posluchače: (po ukončení diskuse odevzdají písemný záznam přednášejícímu, vypracovávají v průběhu poslechu referátu, slouží jako podklad pro diskusi)

1. Uznání - týká se stavby referátu, způsobu přednesení, formulace obsahu knihy, o které se referuje + co jsem se z referátu dozvěděl zajímavého, pro mne nového…

2. Otázka - a) pro přednášejícího – týkající se knihy a obsahu referátu

                    b) pro hlavní postavu z knihy (vstup přednášejícího do role)

Záznam nahrávky rozhovoru s hlavní postavou z knihy:

U: Eliško, která postava je pro Tebe hlavní?

Eliška: No, asi ten tatínek.

U: Takže já Tě teď poprosím, aby sis představila, že jsi tatínek z té knížky, kterou jsi četla a vás prosím, abyste si připravili otázku pro hlavní postavu této knížky, tedy pro tatínka, který vyprávěl pohádky.

Kuba: Vymýšlel jsi hodně pohádek?

Eliška: No, vymyslel jsem jenom tu jednu, a pak už mi to šlo.

Hela: Bavilo Tě vyprávět dětem pohádku?

Eliška: No, docela jo, ale protože mi to ze začátku nešlo, tak jako jsem se trápil kvůli tomu hodně.

Jirka: Kdy by si četl pohádku, večer nebo ve dne?

Eliška: Večer jsem jim četl pohádky.

Marky: Tatínku, kolik let je Petříkovi a Petrušce?

Eliška: Petříkovi je asi tak šest, asi pude do školy, tak teď někdy.

U: A Petrušce?

Eliška: Petruška už chodí do školy.

Vojta: Tatínku, dalo Ti práci vymyslet pohádky, když už jsi měl ten kamínek?

Eliška: No, práci už mi to nedalo takovou jako vymyslet tu první.

Lukáš: Tatínku, proč si necháš poroučet od svý ženy?

Eliška: No, vona toho měla strašně moc, tak jsem jí chtěl ulehčit.

Davídek: Jak Ti bylo,když Ti děti odpovídaly, to známe?

Eliška: No, jako bylo mi dost těžko, protože jako ty pohádky vymejšlet není hračka.

U: Hm, takže poslední tři otázky pro tatínka. Zuzi, Zuzka, Šárka.

Zuzi: Co jsi potom udělal s tím polodrahokamem?Nechal sis ho?

Eliška: Nechal sem si ho na památku.

Zuzka: Jaké je Tvoje povolání?

Eliška: Rýsuji domy.

Šárka: Máš rád maminku?

Eliška: Ano.

U: Děkujeme tatínkovi. Vy si označte ty otázky, které jste dneska neměli zodpovězené, Eliška vám na ně ráda odpoví a přinese vám odpovědi na to, na co jste se ještě chtěli zeptat. Já Elišce děkuji, protože to bylo velice příjemné poslouchat její referát a dejte jí prosím svoje ocenění…

III. Po hodině: ( domácí příprava, vyvěsí se ve třídě)

Přednášející dostane všechna hodnocení i otázky spolužáků označená jmény, s vyznačením, zda na otázku bylo nebo nebylo odpovězeno během diskuse.

  1. Odpoví na nezodpovězené otázky písemně.
  2. Sestaví krátkou písemnou charakteristiku hlavní postavy, s níž proběhla diskuse v hodině = vytvoří vlastně slohovou práci, k jejímuž obsahu hodně diskuse přispěje. 

Čtenářská dílna je právě tou součástí RWCT, která se proměňuje a vyvíjí s věkem dětí, ale také s rozvojem kritického myšlení, zejména se schopností tvořit otázky a podívat se na jednu a tutéž věc z různých úhlů pohledu. Referáty pak mohou napomoci hlubšímu prozkoumání a pochopení textu, aktivitě a zájmu dětí i prohloubit znalosti  dětí z oblasti literatury.

Na základě pravidelného zařazování referátů do hodin čtení se děti lépe orientují v jednotlivých literárních žánrech, dokáží si v knihovně vyhledat knihu odpovídající jejich zájmu a získávají všeobecný přehled o knihách vůbec. Učiteli pak  diskuse nad přečtenými knihami odhalí mnohé o žácích a umožní mu vhodně doplnit a obohatit další hodiny literatury těmi tituly, které se zatím nedostaly do popředí čtenářského zájmu dětí.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz