Program konference “Učitelském studium a učitelská praxe“

Kritické myšlení

(Brno, 15. - 16. 2. 2001)

čtvrtek 15. 2. Místnost
9,30 - 10,00 AULA prezence
10,00 - 10,45 AULA úvodní blok - organizační informace, úvodní slovo hostitele
10,45 - 11,30 AULA Hausenblas Ondřej: Zavádíme kritické myšlení na učitelské fakultě
11,30 – 12,00 AULA Rabušicová Milada: Funkční gramotnost – móda či trend
12,00 - 14,00 AULA Přestávka - prodejní výstava pedagogických publikací, oběd.14,00 - 17,00
První blok diskusí, referátů a dílen - vždy dvě dílny paralelně (25 minut, zahájení každou půlhodinu)
14,00 - 14,25 22 Tomková Anna: Učíme se učit se, učíme se učit

21 Novotný Petr, Hausenblas Ondřej, Kubešová, Kateřina: Co přináší RWCT do českých škol (panel)
14,30 - 14,55 22 Gejgušová Ivana: Příprava učitelů českého jazyka na PdF OU

21 Pradlová Jana: Rozvoj kritického myšlení v matematice
15,00 - 15,55 22 Marada Miroslav, Řezníčková Dana: Kritické myšlení na přírodovědecké fakultě UK

21 Křístková Eva: Jak pracovat s narativním textem v hodinách OV
16,00 - 16,25 22 Krejčová Věra: Inovativní prvky v pedagogické přípravě budoucích učitelů

21 Novotová Jitka: Konstruktivistické postupy v psychodidaktice
16,30 - 16,55 22 Šneberger Václav, Kargerová Jana: Prezentace programu Začít spolu


Gobelová Taťána: Výukové strategie v přípravě učitelů (seminář z teorie výchovy)
19,00
Setkání v salonku restaurace Valaška (Slovanské náměstí).pátek 16. 2.

9,00 - 9,50 8 Zounek Jiří: Internet, multimédia a škola (koná se v počítačové pracovně)
10,00 - 12,00
Druhý blok diskusí, referátů a dílen - opět vždy dvě dílny paralelně
10,00 - 10,25 22 Dlouhá Regina: Prezentace koncepce didaktiky OV pro učitele na ZŠ

21 Kunzová Zuzana: Multikulturní výchova v přípravě budoucích učitelů
10,30 - 10,55 22 Kneselová Helena: Využití metod RWCT v přípravě budoucích učitelů češtiny

21 Václavíková Eva: Kolegiální podpora práce učitele
11,00 - 11,25 22 Šaffková Zuzana: Učení se reflexí (angličtina na VŠ)

21 Rabušicová Milada: Měření funkční gramotnosti
11,30 - 11,55 22 Čiháček Vlastimil: Učíme žáka se speciální vzdělávací potřebou

21 Kubešová Kateřina: Výchova ke čtenářství ve dvaceti letech?! Seminář literatury na VOŠP12,10 - 13,00 AULA Závěrečné jednání v plénu - formulace společného prohlášení k problematice vzdělávání učitelů
13,00
Zakončení konference, oběd
Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2336 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz