Myšlenkové mapy

Myšlenkové mapy ve studiu učitelství pro 1. stupeň základní školy na pedagogické fakultě

Anna Tomková

Myšlenková mapa je uspořádaný obraz našeho myšlení o tématu – o pojmech a jejich vztazích. Myšlenková mapa (MM) je grafické strukturované znázornění našich myšlenek, pojmů, faktů, klíčových slov, jejich vztahů, jejich hierarchie)

Myšlenková mapa má uplatnění:

Ve studiu na vysoké škole

 1. Přijímací řízení
 2. Způsob výuky a učení se
  a/ individuální příprava
  b/ kurzy
  c/ praxe
 3. Řešení svých osobních, studijních i odborných témat a problémů
 4. Diplomová práce
  a/ Užití MM při zpracovávání diplomové práce
  b/ MM tématem diplomové práce
 5. Státní závěrečné zkoušky
  a/ Příprava – témata a okruhy, souvislost teorie a praxe
  b/ Vlastní státnice – témata a okruhy, souvislost teorie a praxe

V kurzu Didaktika a učitelské praktikum

 1. Mapování témat, problémů a otázek na počátku kurzu
 2. Zpracovávání odborné literatury
 3. Mapování didaktických témat – cíle, obsah, metody a formy, hodnocení, pedagogická komunikace, plánování...
 4. Zpracovávání ročníkové práce
 5. Analýza učiva
  a/ Pojmy
  b/ Klíčová slova
  c/ Fakta
  d/ Vztahy
  e/ Generalizace
 6. MM jako vyučovací metoda
  a/ Podstata
  b/ Druhy, typy
  c/ Vztah k jiným metodám
  d/ Funkce
  e/ postup
  f/ využití ve výuce – ve fázích E-U-R – při hodnocení, v projektech
 7. Plánování výuky
 8. Reflexe kurzu
 9. MM v primární škole – pozorování v praxi a vyzkoušení v praxi:
  a/ Kdo – děti, učitel – role, otázky
  b/ Co (učivo)
  c/ Proč (cíle)
  d/ Jak (podoba)
  e/ Kdy – předmět, fáze hodiny

MM v didaktikách jednotlivých předmětů

MM v kurzu RWCT

 1. Úvod do kurzu (co je KM)
 2. Odborná literatura o MM
 3. Pojetí MM v RWCT a vztah k jiným metodám
  a/ Brainstorming
  b/ Kategorizace
  c/ Volné psaní
 4. Vztah pojetí MM v RWCT a jinde
 5. Podoba MM v primární škole – pozorování v praxi a vyzkoušení v praxi
  a/ Vztah k myšlení dítěte mladšího školního věku
  b/ Upravené postupy
  c/ Ve fázích E-U-R
 6. V reflexi a hodnocení kurzu
  a/ Co je KM
  b/ Úvahy o vybraných aktivitách
  c/ MM v portfóliu

V životě

 1. V profesi
 2. Při řešení osobních problémů

Úryvky z reflexí studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK k práci s myšlenkovými mapami:

Zapsala Anna Tomková

Autorka učí na Katedře primární pedagogiky Pedagogické univerzity UK v Praze, je lektorkou KM.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2336 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz