Jak se bude RWCT učit na vysokých školách?

Workshop RWCT v Litvě 16. - 21. 1. 2001

Ondřej Hausenblas

OSI New York, Centrum pro moderní didaktiku na Pedagogické universitě ve Vilnjusu a ředitelé programu RWCT nás pozvali na pracovní konferenci “RWCT Higher Education Planning and Action Commission”. Úkolem pozvaných vysokoškolských učitelů bylo vypracovat strategii a nástroje pro to, aby se budoucí učitelé mohli trénovat v kritickém myšlení pro dobro svých budoucích žáků i pro efektivitu svého vlastního studia.

Že by se prvky kritického myšlení měly zavádět do učitelského studia na vysokých školách je asi jasné všem absolventům našich kursů. Kolikrát se ptáte “Proč nás tohle neučili na fakultě?” Důvodů je určitě hodně – jednak sami vysokoškolští přednášející nebyli v RWCT trénováni, naopak, jako my všichni vystudovali většinou starobylé pojetí pedagogiky i svých oborů, a navíc v době, kdy se ani myslet nesmělo, natož kriticky. Ale jiným důvodem je také to, že předělávat VŠ studium je spousta práce – asi tolik, jako když si učitel v ZŠ nebo SŠ má napsat sám nové pojetí i nové kurikulum svého vlastního předmětu. A kolem nás jsou na důležitých místech často lidé, kteří pro námahu, pro myšlení ani pro novinky nemají mnoho pochopení.

Zajímavé je, že podobná situace, jakou známe u nás, není ve všech 24 zemích Střední a Východní Evropy, ve kterých se dnes realizuje program Čtením a psaním pro kritické myšlení. Moldávie, Makedonsko, Estonsko, Albánie, Arménie, Kazachstán, Kirgizstán, ba i Rusko mají dnes velké porozumění pro to, že RWCT může být velice účinným způsobem, jak postavit učitelstvo a školství na pevné nohy, které pomůžou žákům dojít k vzdělanosti. A vysoké školy se tam nejen zajímají o novinky, ale také je zavádějí. Zdá se, že čím horší je ekonomická a politická situace, tím ochotnější jsou VŠ k tomu, aby se na nich vyučovalo moderněji. Nouze učí Dalibory housti.

Pracovní skupiny na setkání ve Vilnjusu připravily jednak jakýsi průvodce pro vstupní analýzu situace na fakultě/vysoké škole, která by chtěla kritické myšlení posilovat. Dále vyrobily modelový návrh sylabu kursu pro studenty učitelství, plus návrh kursu pro učitele vysokých škol a také seminář prezentující základy kritického myšlení s následnou analýzou pro vedoucí a administrativní pracovníky vysokých škol.

Poučné příklady z praxe na VŠ: kurs s prvky a metodami RWCT byl vypsán tak, aby si studenti mohli volit mezi ním a tím kursem, jehož vedoucí odmítá svou výuku modernizovat a na který studenti chodí jen velmi neradi. Samozřejmě si studenti vybrali kurs s RWCT, takže vedoucí katedry mohl učiteli, jenž nebyl ochoten ke změnám, uložit za povinnost promyslet své přístupy a vypracovat novou strategii výuky, anebo si hledat studenty jinde. Na dalších VŠ uspořádali seminář pro děkany, proděkany a jejich úřednictvo, kde jim ukázali některou z efektivních metod a pak ji s nimi podrobně rozebrali. Tak dosáhli toho, že vedení umělo pochopit záměry, které jim fakultní učitelé RWCT navrhují, a cesta ke kritickému myšlení se otevřela.

Pro mne osobně bylo poučné slyšet, jaký systém spolupráce mezi školami základními a pedagogickými mají některé zahraniční fakulty: Jak se posiluje a koná spolupráce a proškolování mezi učiteli na základních školách, kteří si do hodin berou studenty na praxi (aby se těmto učitelům nemuselo tak nevhodně jako u nás říkat “fakultní učitelé”, když nejsou na fakultě, říkají jim “mentor”) a mezi učiteli z fakulty, kteří mají na starosti didaktickou a pedagogickou praxi (říkají jim “tutor”). Především existují setkání a kursy právě pro tutory, tedy pro didaktiky a metodiky oborů, a to napříč předměty! Ne tedy tak, že se sejdou didaktici kupř. práce na pozemcích, aby si společně zahořekovali, že jim dějepis, matematika a čeština ubírají hodin výuky, ale tak, že se sejdou všichni společně, aby si uvědomili, že učitel ve škole neučí vyučovací předměty, ale děti a studenty.

Pracovali jsem s Davidem Kloosterem, kterého někteří znáte z kursu nebo z letní školy, s dalšími řediteli programu: Jeannie Steel, Charliem Templem a Kurtem Meredithem. Při práci jsem mohl využít zkušeností z pražské Pedagogické fakulty jednak při koncipování sylabu kursu pro studenty – vedl jsem takový seminář po tři semestry, a zavádění prvků kritického myšlení do výuky specifických disciplín či předmětů VŠ studia jsem si “pilotně” ověřil v semináři didaktiky literatury. Rozhodně však to nestačilo na to, abych věděl, jak postupovat vůči fakultě jako celku – jak naklonit pro změnu ostatní učitele a zejména vedení.

Doufám, že nástroje, které jsme ve třech skupinkách vypracovali a které brzy v zredigované úpravě dostaneme, budeme moci společně používat na vícerých fakultách. Naši ředitelé RWCT mají zatím záměr uspořádat v některých “regionech”, tj. v blízkých státech, workshopy, na kterých se společně naučíme, jak udělat analýzu svých možností na fakultě, jak zavést kursy, a také jak vyhodnocovat úspěšnost.

Vilnjus se krásné a starobylé město, ve kterém je přece jen silně vidět, jak ho komunismus devastoval. Centrum města je opravené, ale ve dvorcích za fasádami vidíte kurníky a kůlničky, které pomáhají lidem přežít nouzi. Trolejbusy jsou jako před padesáti lety a ručně záplatované a je v nich děsná zima. Na fakultě, kde se pracovalo, se v období zkoušek a prázdnin netopí, a tak jsme někteří posedávali na přídatných elektrických radiátorech a jiní drkotali zubama. Ale přesto byla nálada výborná a pracovitá, navázali jsme různá přátelství a hojně prozkoumali národní kuchyni. Vzhledem k velkému zastoupení rusky mluvících států jsem si pěkně oživil zapadlou ruštinu, ale kdo byl z národů odštípnutých od bývalého Sovětského svazu, mluví anglicky kde jen může.

Tu a tam mě napadá – kdo by nás postkomunistické národy byl vlastně ponoukl k tak zásadním změnám v pochopení vzdělávání, kdyby nám G. Soros na to nebýval dal tolik ze své kapsy?

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz