Ke kořenům předsudků a intolerance

Dana Fialová

Charakteristika: Modelová hodina – Výchova k toleranci

Cíl: Studenti mají porozumět příčinám intolerance 

I. EVOKACE

Skupinová práce: Vytvořte malé skupinky ( 5 studentů ) a snažte se vzpomenout na lidi, kteří Vás svým chováním nebo zvyky rozčilují (ne spolužáci), společně ve skupinkách vytvořte seznam a vyjádřete nelibost s chováním či zvyky škálou od jedné do pěti, kde jedna znamená nejvyšší stupeň nelibosti.

(Zadaný čas: pět až osm minut)

Práce s celou třídou: Representant každé skupiny napíše na tabuli dva příklady z dané skupiny, které je nejvíce iritovaly a z uvedených příkladů na tabuli znovu, tentokrát už všichni  studenti, vytvoří škálu.

Následující otázky učitel použije k vyvolání diskuse o tom co je tolerance a o její míře.

 1. Proč nás toto chování a zvyky některých lidí rozčiluje?
 2. Jak dlouho bychom je měli tolerovat?
 3. Jak je možné někoho upozornit, že nás svým chováním rozčiluje aniž bychom vytvořili konfliktní situaci?
 4. Zvažte situaci kdy by se jednalo o osobu starší ( rodiče, nadřízený).
 5. Kdy je lepší tyto zvyky či chování ignorovat, případně se vzdálit ze scény?

 (Zadaný čas: deset až patnáct minut)

II. UVĚDOMĚNÍ

Zkuste se vžít do situace, kdy jdete po ulici směrem domů a zastavíte se na červenou u přechodu pro chodce a vyjádřete, co se změní na situaci po přečtení jednotlivých otázek. 

Otázky:

 1. Jak se cítíte, když se směrem k vám přiblíží nějaký člověk a vy tušíte, že Vám chce něco říci ?   
 2. A když se Vás ten člověk zeptá na cestu?
 3. A požádá Vás o nějaké drobné na telefonický hovor?
 4. A když je ta osoba opačného pohlaví?
 5. A když se jedná o osobu jiného etnika?
 6. A když  tato osoba mluví s přízvukem?
 7. A když řeknete ne, a ten člověk Vás požádá znovu? 
 8. A  když z jeho otázky zjistíte,že se Vás ptá na cestu na místo, kde je blízko Vaše bydliště?
 9. A  když s Vámi mluví, vykročí o krok blíže k Vám?
 10. A  když  ten člověk je profesor?
 11. A  když zjistíte, že se jedná o osobu, která byla pozvána, aby se účastnila akce pořádané místním zastupitelstvem?
 12. A  pracuje ve stejném oboru jako Váš bratr?
 13. A  když zjistíte, že se jedná o osobu, která zná Vašeho bratra  a má během konference zůstat v domě Vašeho bratra?
 14. A  když zjistíte, že ta osoba chce volat právě vašemu bratrovi a vysvětlit proč se opozdila?
 15. Vezmete tuto osobu do svého nebo bratrova domu?
 16. A co když náhle zjistíte, že ten člověk je slepý?
 17. Je v tom rozdíl jestli se celá událost stane ve dne nebo v noci?
 18. Záleží na Vašem věku či pohlaví?

(Zadaný čas: 15 minut)

Metodika práce učitele: V případě malého počtu žáků ve třídě je vhodné celou aktivitu provádět se všemi žáky, v opačném případě je lepší rozdělení do skupin, kde jeden ze skupinky čte zadané otázky pro ostatní ve skupině a reakce se poté společně prodiskutují s celou třídou.

III. REFLEXE

Studenti formou krátké eseje popíší podobnou situaci, která se jim nebo jejich známým stala , případně vyjádří míru své tolerance  k následujícímu:

Závěr

Někteří lidé mají zvyky a dělají věci, které ostatní lidi rozčilují (chrápání při spánku, mlaskání při jídle, prozpěvování si stejné písničky stále dokola, kouření, pozdní příchody).

U každého z nás je míra tolerance k jiným na jiné úrovni. Míru naší tolerance ovlivňují různé faktory. Nepochybně je klíčovým faktorem samotné chování, které nás rozčiluje.

Dalším důležitým faktorem je vztah mezi oběma aktéry. Když někoho milujeme, míra tolerance vůči němu je asi hodně vysoká. Když  někoho jen známe míra tolerance je na střední úrovni. Míra tolerance však je nízká pokud se jedná o cizince a na nule pokud se jedná o někoho koho se bojíme nebo mu nevěříme.

Adaptováno podle: English Teaching Forum: A Journal for the Teacher of English, Volume 37, Number 3, JUL-SEPT 1999, vytištěno United States Information Agency. Aktivita od Damona Andersona  (strany 46-50)

Autorka: Dana Fialová,  PdF MU v Brně
Uvedená modelová hodina je ukázkou výchovy k toleranci v cizích jazycích, která je tématem mé diplomové práce.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2345 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz