RWCT na 1. ZŠ v Dobříši

Eva Kašparová

Jak to celé začalo?

Rozhodla jsem se po seznámení s Programem RWCT a po absolvování lektorských dovedností připravit zkrácenou verzi základního kursu RWCT pro své kolegy ve škole. Se svojí představou jsem pak zajela do Prahy za Hankou Košťálovou a Kateřinou Kubešovou, abychom vše společně probraly, protože jsem si chtěla ověřit životaschopnost takovéto zkrácené verze.

Co bylo dál?

Hanka s Kačkou mi pomohly s promýšlením náplně osmi seminářů, které jsem chtěla kolegům nabídnout a o kterých jsem věděla, že budou vždy maximálně tříhodinové, tedy přibližně čtyři vyučovací hodiny. Navrhly možné texty, pomohly s materiálním zabezpečením, to znamená, že připravily a vytiskly pro ty zkrácené verze příručky, které obsahují přesně ty části, kterými seminaristé procházejí prakticky v kursu. A především, nabídly mi zaštítění kursu akreditací MŠMT.

A ve škole?

Nabídka pro kolegy proběhla vlastně ještě před tím, než jsme v Praze domýšlely podrobnosti. Zprvu byl zájem především kolegyň z 1.stupně a kolegů z okolních škol, kterým jsem nabídku také rozeslala. Nakonec je nás 22, z toho 10 kolegů z naší školy. Rozložení 1., 2. a 3. stupeň (gymnázium). Od 11. 10. 2000 jsme se sešli již šestkrát.

Jaká byla očekávání účastníků?

„…nové metody práce, oživení, abych se poučila a byla užitečná, ráda získávám nové poznatky, učit zajímavě, načerpat sílu a nové metody, více děti zapojit aktivně do jednotlivých hodin, nové formy, poznatky, zlepšit svoji práci v hodinách čtení, inspirace, učit efektivněji, vymanit se ze stereotypnosti, která po 30 letech práce přece jen přichází, abych rozvíjela sebe sama, zkvalitnila svou práci…“

Kde jsme právě teď?

Nyní jsme v druhé polovině. Máme za sebou některé známé texty (Mořské želvy, Ivan a tulení kůže…), techniky (INSERT, V-CH-D, volné psaní, Kostka, Pětilístek…), dílnu čtení a psaní, vlastní plánování hodiny ve skupinách i dva domácí úkoly v podobě naplánování a ověření vyučovací hodiny postavené na třífázovém modelu učení E-U-R s využitím jednotlivých technik RWCT vyzkoušených v kursu.

Co nás čeká?

Závěrečný seminář plánujeme na začátek dubna. Do té doby seminaristé vytvoří svá malá portfolia, ukázky práce v programu RWCT se svými žáky ve třídě. Také se mně snad do té doby podaří vytvořit malý zásobník příprav z hodin, které již seminaristé vyzkoušeli se svými žáky a odevzdali jako své domácí úkoly. Tento zásobník by měl zpětně posloužit jim samým v jejich pedagogické praxi, jako zdroj nápadů a inspirace.

Jak hodnotím vývoj?

Zatím velmi pozitivně. Nečekala jsem, že nás bude tolik, a že odpoledne budou tak rychle ubíhat v tvořivě pracovní a vstřícné atmosféře. Mám radost, že je tolik učitelů, kteří cítí potřebu se vzdělávat a pracovat na sobě.Věřím, že většina mých kolegů využije poznatků z kursu ve své učitelské praxi. Nasvědčují tomu jejich přípravy hodin, hodnocení z jednotlivých seminářů a myslím, že změnu pocítily už i děti.

Sama jsem od začátku seznámení se s programem RWCT přesvědčená o jeho životaschopnosti na všech stupních škol a především jeho možnosti vstoupit tam, kde se mnohdy teprve přemýšlí, kudy dál.

Snad mé seminaristy neodradí skutečnost, že příprava na hodiny je náročná a vyžaduje čas, energii a myšlení, a to především KRITICKÉ.

A hodnocení seminaristů?

„…zajímavé, obohacující, účinek metod je akti-vizující, bude to těžké, mám třídu, kde nejsou zvyklí pracovat ani ve dvojicích, pohoda, už delší dobu cítím potřebu méně vykládat (poučovat), uvědomila jsem si, jak je důležité přesně se písemně vyjádřit, že je možné k tématu vymyslet mnoho věcí, jak s ním pracovat, ujasnila jsme si plánování hodin, došly mi některé věci, po semináři se cítím lépe…“

Ptala se i odpovídala: Eva Kašparová

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2336 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz