Projekt „Zlepšuji se v pravopisu“

Kateřina Šafránková

Moje motivace

Možná máte podobnou zkušenost jako já – leckterý maturant nezná základní pravidla českého pravopisu a v případě potřeby není schopen se poradit s chytrou příručkou (Pravidla českého pravopisu).

Možná také patříte k učitelům naší mateřštiny, kterým tento stav nepřipadá zcela v pořádku.

Možná též bojujete s „vjetrnýmy mlíny“ a pořád nevíte, co s tím.

Domnívám se, že zvládnutí pravopisu je do značné míry záležitost paměti a procvičování. Snažím se zařazovat do výuky různé zábavné činnosti, díky nimž se pochopení pravopisných pravidel prohlubuje (např. požádám studenty, aby vymysleli smysluplný text, který by obsahoval co nejvíce vyjmenovaných slov), ale je mi jasné, že to nestačí. Existuje mnoho výjimek, které znemožňují použití jednoznačné poučky a jež studenty znejisťují. Pravopis je pro některé studenty tak složitý, že už dávno rezignovali na jeho osvojení.

Vyzkoušela jsem v několika třídách na šestiletém gymnáziu projekt Zlepšuji se v pravopisu, který byl časově i materiálně velmi náročný (trval více než jedno pololetí – zhruba 15 minut týdně), ale výsledek byl povzbudivý. Mohla jsem si tento „luxus“ dovolit, protože na našem gymnáziu je dotace dvou hodin českého jazyka týdně po celých šest let (plus dvě hodiny literatury). Cílem projektu nebylo jen osvojení si základních pravidel pravopisu a získání určité míry jistoty při psaní textů, ale i rozvíjení klíčových kompetencí. Studenti si sami volí postup i tempo práce, sami si určují, zda jsou již dostatečně připraveni na testování. Učí se psát si smysluplné poznámky, vybírat si informace, které jim mohou v budoucnu pomoci, neboť si vedou mluvnické portfolio. Rovněž mají možnost „svůj výkon“ vylepšovat, čímž se výrazně zvyšuje jejich motivace k práci.

Materiální vybavení

Vhodnou cvičebnici pro svůj projekt jsem vybírala velmi dlouho. Tušila jsem, že nejlepší by bylo napsat si vlastní cvičební materiál, který by splňoval moje představy, ale vyčerpala jsem se už při vytváření testíků (tři odlišná zadání ke každému jevu). Nakonec jsem sáhla právě po Styblíkovi, protože je dostupný a obsahuje opravdu všechny pravopisné jevy v dostatečné míře (jiné cvičebnice jsou buď specializované, nebo nejen pravopisné).

Popis projektu

Studenty jsem seznámila s projektem a určila jsem konkrétní den (úterý), kdy se budeme pravopisu věnovat. Studenti si na tento den budou nosit Styblíkovu cvičebnici (pokud zapomenou, mohou si od spolužáka okopírovat jednu či dvě strany a pak si je vyplněné vložit do své knihy). Každý student dostal nevyplněné vysvědčení a vybral si, který pravopisný jev chce procvičovat. Ve vymezeném čase (většinou 10–15 minut) vyplňují studenti cvičení v cvičebnici a kontrolují si správnost podle klíče (při jakékoli nejasnosti se mě mohou ptát). Každý student se také musí seznámit s vybraným pravopisným jevem v pravidlech a vypsat si do své příručky vše, co by mu mohlo v budoucnu dělat problémy – pravopisně obtížná slova, fráze, poučky ap.

Je určeno pevné datum, kdy by měli mít všichni studenti procvičený a teoreticky zvládnutý jeden pravopisný jev (pokud je někdo rychlejší, procvičuje si další jev; pomalejší studenti pracují i doma). V den D jsem každému studentovi poskytla jedno pravopisné cvičení A (podle jeho výběru), cvičení jsem oznámkovala (v naší škole používáme k hodnocení procenta), na vysvědčení jsem studentům další hodinu dala razítka (podle výsledku: 80–100 % = mistr; 60–80 % = učedník; méně než 60 % = začátečník) – viz vysvědčení.

Pokud se studentovi cvičení nepovedlo, měl možnost si ho dvakrát opravit – cvičení B a C (musel však dodržet časovou prodlevu mezi testováním, aby to nezkoušel jenom tipnout).

Postřehy

Studenti byli překvapení tím, že si mohou sami vybrat, jakému pravopisnému jevu se budou věnovat dříve a jakému později. Většinou si nechávali velká písmena až na konec, ale pár odvážlivců se našlo a ti pak ostatní přesvědčovali, že je to brnkačka. Studentům vyhovovalo, že je počet jevů omezený a příklady v testových cvičeních jsou vždy vybrány pouze ze Styblíkovy cvičebnice (omezila jsem tím počet různých výjimek). Příručku, kterou si studenti vytvářeli, mohli využít neomezeně při psaní jakýchkoli textů ve škole i doma, včetně těch známkovaných. Studenti se málokdy spokojili s úrovní začátečník nebo učedník, až na úplné výjimky se jim při opakovaném pokusu podařilo dosáhnout mistrovské úrovně. Stávali se z nich pak poradci pro spolužáky; konzultace se mnou se minimalizovaly. Pokud měl některý žák problémy se zvládnutím určitého jevu, zcela spontánně mu mistři pomáhali (vysvětlovali vlastními slovy význam pravidel, upozorňovali na výjimky ap.). Ve své původní verzi projektu jsem počítala i s tím, že by probíhalo i sebehodnocení studentů. Ti by ve svém portfoliu reflektovali své úspěchy i neúspěchy s učivem. Když jsem tento projekt (v jednodušší podobě) poprvé rozjela se studenty vyšších ročníků, toto byl kámen úrazu. Studenti psali svá hodnocení formálně a bez hlubšího pochopení smyslu tohoto konání. Proto jsem od toho později ustoupila.

Autorka je učitelka na Gymnasiu Jižní Město, lektorka KM.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2336 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz