Reakce na článek Projekt „Zlepšuji se v pravopise“

Irena Věříšová

Jako češtinářka stále řeším, jak naložit s tím, že žáci opakovaně zapomínají něco, co jsme probírali již mnohokrát, ale aktuálně to neprocvičujeme. Nejčastěji se to týká pravopisu.

Inspiroval mě tedy článek Kateřiny Šafránkové, v němž popisuje netradiční průběh hodin věnovaných pravopisu.

Její projekt mě zaujal hlavně myšlenkou umožnit žákům individuální volbu. V podstatě dát jim určitý čas a nechat na nich, jak s ním naloží, aby došli ke kýženému cíli.

Domnívám se, že způsob, jaký zvolila k procvičování K. Šafránková nejen rozvíjí dovednost používání pravopisných pravidel, ale navíc učí žáky a studenty přijmout odpovědnost za alespoň část svého vyučovacího procesu.

Rozhodla jsem se, že ve škole zrealizuji obdobné hodiny. Vybrala jsem sekundu a rozdala žákům seznam (vyvěsila jsem ho i na nástěnku) 10 okruhů z českého jazyka (gramatiky i pravopisu), v nichž mohou do konce roku dosáhnout certifikace tím, že test z dané oblasti napíšou alespoň na 78 % (na naší škole jsou žáci hodnoceni v průběhu roku procenty, známku dostávají až na vysvědčení – 78 % odpovídá v jejich případě dvojce).

Každá z oblastí má dvě verze certifikačních testů a záleží na žákovi, kdy se pro danou certifikaci rozhodne. Pokud si na nějaké téma  dosud netroufá, může si látku nejprve procvičit na řadě přípravných cvičení.

Tzv. „certifikaci“ věnujeme přibližně 30 minut každé středeční hodiny. Původně jsem začala celými 45 minutami, ale z dlouhodobého hlediska (prvotní nadšení by dlouho nevydrželo) se to ukázalo jako neefektivně využitý čas. Nyní na začátku hodiny nejprve zazní řečnické cvičení někoho z žáků, cca na 5 minut, následuje hodnocení jeho projevu (řečnické cvičení jsem zvolila proto, že se jedná o krátkou uzavřenou aktivitu) – a  teprve zbývající část věnujeme procvičování okruhů.

Žáci si navykli hned na začátku certifikační části chodit si pro okopírované listy. Dle toho, na co se cítí, si vybírají procvičovací či přímo certifikační test.  Za necelé dva měsíce této praxe se nestalo, že by trávili delší čas :)) jiným způsobem než prací, kterou si vybrali (samozřejmě občas někoho musím pobídnout). Naopak, jim samotným vyhovuje, že si mohou  zvolit, čím se budou v dané chvíli zabývat. Spontánně spolu při procvičování  konzultují a používají pomocné jazykové příručky.

Na konci hodiny od žáků vyberu vyplněné certifikační testy a cvičné úlohy, obojí opravím a nejpozději do příštího týdne jim je vrátím.

Každý student usiluje o dosažení certifikace alespoň ze sedmi oblastí. Procvičovat mohou, jak dlouho chtějí. Certifikační test si z daného oboru mají možnost vyzkoušet dvakrát – pokaždé v odlišné verzi.  Už samozřejmě zazněly hlasy: „Co se stane, když uvedeného počtu certifikátu nedosáhnu.“ Nestane se nic, jen do konečné klasifikace započítám lepší z výsledků uskutečněných testů. Tímto řešením si nejsem zdaleka tak jista a lituji, že jsem nepoužila to, co uvádí p. Šáfránková –  definování jednotlivých úrovní zvládnutí oblasti – úroveň mistrovská, učednická, začátečnická.

Stejně tak se mi nepodařilo využít činnosti k tvorbě jazykového portfólia. Mohla jsem tak umožnit žákům rozvoj dalších dovedností.

Na závěr školního roku (tedy cca po 3 měsících) získají žáci „certifikáty.“ Mám v úmyslu použít i nějakou formu evaluačního dotazníků, aby si oni sami i já uvědomili, v čem konkrétně byla celá akce užitečná/ neužitečná a také aby příští školní rok byla realizace zdařilejší.

Největší problém v uskutečnění celého projektu ale vidím v nedostatku vhodných úkolů, na nichž si mohou žáci danou oblast procvičovat. Např. Styblíkova cvičebnice je sice nesmrtelná, a nejeden současný češtinář ji zná téměř zpaměti z dob své školní docházky, ale úlohy v ní uvedené jsou často obdobného typu, na nižších stupních Bloomovy taxonomie kognitivních domén. Jiné sbírky jsou sice inspirativní, ale stále v nich něco chybí.

Průpravná cvičení tedy kopíruji z různých zdrojů, něco si vymýšlím, stejně tak v případě certifikačních testů. A to je, v čem naprosto souhlasím s K. Šafránkovou, činnost velmi náročná na čas i energii.

Uvítala bych možnost sejít se s několika jinými učiteli češtiny a věnovat den či dva společnému vymýšlení různých cvičení a úkolů, takových, které by pomáhaly nejen upevňovat používaní gramatických a pravopisných pravidel, ale současně vedly i k rozvoji náročnějších myšlenkových operací. Domnívám se, že kdyby se našlo několik kolegů, kteří by byli ochotní se na víkend sejít, udělali bychom práci, jež by nám alespoň trochu zjednodušila přípravy na hodiny a zároveň pomohla i při tvorbě ŠVP.

P.S.: V případě, že se najde několik zájemců, dílnu v nějakém krásném a inspirativním prostředí ráda zorganizuji. Praxi mám :)).

irenaverisova@seznam.cz

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2336 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz