Zatímní osud fyzika Maxe

Jiří Macoun

Mirek Dušín byl pro čtenáře školou povinné příkladem pravdomluvného chlapce s vyspělým citem pro spravedlnost a čest. Obdobně se choval i Timur, který navíc chápal třídní rozdělení světa a v dospělosti by byl zcela nepochybně vzorným budovatelem komunismu. Oba ovšem promlouvají k dnešním školákům již jen nezřetelně přes propast času. Hlasitě je slyšet Harryho Pottera, kterého ovšem pro snadnější fabulaci příběhu odsunula autorka ze skutečného světa do smyšleného prostředí kouzelnické školy.

Mým tvůrčím záměrem bylo předložit čtenářům z počátku nového tisíciletí hrdinu, který by si uvědomoval, že žije ve světě vědy a techniky, a neohrnoval nad tím nos. Tak se zrodil Max, školou povinný badatel a experimentátor. Na rozdíl od výše jmenovaných knižních postav je Max především fyzik a přírodovědec. Dobrodružství neprožívá pronášením smyšlených kouzelnických zaříkávadel, ale výhradně při vědecko-technických pokusech. Max totiž vášnivě rád poznatky získané v hodinách fyziky prakticky prověřuje (pochopitelně vylepšené vlastními nápady) a se svými kamarády a kamarádkami tak prožívá krkolomné, a tudíž čtenářsky velice poutavé příběhy.

Fyzik Max vystupuje již ve dvou knihách – Experiment Max (ARSCI, Praha 2002) a Faktor Max (ARSCI, Praha 2004) – a čtenáře, kterým se dostal do rukou, jednoznačně zaujal bez ohledu na jejich postoje k již zmíněnému vědnímu oboru a věku. Učitelům, kteří usilují napravit všeobecně nepříznivý věhlas fyziky jako nezáživné vědy, se tak naskýtá možnost využít Maxe jako přitažlivý příklad, který si libuje v důkladném poznávání světa a nenudí.

Tato myšlenka stála i na samém začátku mých tvůrčích úvah. Jakmile jsem připadl na záměr vytvořit kluka, který se pouští do fyzikálních experimentů, vynořila se mi v hlavě řada možností. Max se vrhl na výzkum kulových blesků nebo větrné smrště či využití páky pro vlastní megalitickou výstavbu. V okruhu mé rodiny prvé Maxovy příběhy zaujaly, ale manželka pojala podezření, že budou z pohledu fyzika odborníka opravdu příliš fantastické a naivní. Tajně proto e-mailem odesílala hotové příhody svému známému z dětství RNDr. Petru Ponížilovi, nyní fyziku na univerzitě ve Zlíně. Odborník až na pár nepřesností v Maxových (mých) výpočtech byl rodící se dětskou knížkou nadšený a vždy dychtivě očekával následující katastrofu, přestože já jako autor jsem nezískal nikdy žádné vyšší než gymnaziální vzdělání. Pravda, učil jsem se jinak – jako soustružník a kovoobráběč vůbec, vojenský zeměměřič a posléze dělostřelecký pozorovatel, při kopání uhlí v Orlové, při leteckém výcviku pilota bezmotorových kluzáků a jako vedoucí obchodního domu s obratem dvě stě milionů korun ročně. Všechny činnosti, kterým jsem se věnoval, ovšem přispěly k mému mnohostrannému poznání světa a zcela nepochybně se přelily i do Maxových dobrodružství.

Mnohem obtížnější než vlastní tvorba se ovšem ukázalo hledání cest do edičních plánů vydavatelství. V Albatrosu prohrál Max v prvém kole s Harry Potterem, předpokládanou tržní tutovkou, přestože byl Max označen redaktorkou jako dílo, které by mělo u čtenářů s velkou pravděpodobností úspěch. Vydáním knih v malém nakladatelství Max také nepostoupil do všeobecného povědomí, neboť bez masivní mediální podpory nejde dosáhnout úspěchu (jestli to vůbec někdy šlo).

V Českých Budějovicích (mém bydlišti) je situace jiná. Knihy o Maxovi jsou v knihovně jedny z nejpůjčovanějších, neboť jsem ve školách před Vánoci 2004 uskutečnil besedy postupně s asi dvěma tisíci školáky. Vypukla taková malá maxomanie, která kdyby proběhla celostátně, dostala by Maxe na žebříčku českých knih pro děti hodně vysoko. Obejít ovšem školy v každém městě v republice není v mých finančních silách (jinak ano). Max ovšem ze scény nemíní odejít. Rukopis třetí knihy Projekt Max je hotov na 48,7 % z plánovaného rozsahu 45 tisíc slov. Jsem zvědav, jak se po dokončení rukopisu bude knížce dařit.

Jiří Macoun je autor knih Experiment Max a Faktor Max, e-mail: macounovi@volny.cz

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2332 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz