Spolupráce 2005

Nina Rutová

1. Ve dnech 16. a 17. listopadu se v Masarykově koleji v Praze-Dejvicích konal veletrh Spolupráce 2005, na němž nevládní organizace nabízely školám konkrétní pomoc při realizaci kurikulární reformy a zkvalitňování práce škol. Na veletrhu si mohl vybrat téměř každý, neboť nabídka bezmála padesáti organizací byla vskutku pestrá: nové učebnice, semináře, projekty a manuály k průřezovým tématům, pomoc při integraci odlišností, jak pracovat s nadanými dětmi, fyzikální pokusy Heuréky, moderní výuka cizích jazyků, mezinárodní spolupráce, řada aktivit přímo do vyučování i mimo školu, nabízela se věcná i metodická pomoc při tvorbě ŠVP… . Leckde se nabízely služby a akce pro školu zdarma, z grantových prostředků. Každý stánek byl pečlivě připraven, zástupci organizací rovněž. Jako na skutečném veletrhu.

Cíl veletrhu, odstranění informační bariéry a pochopení nevládních organizací jako přirozeného partnera při realizaci kurikulární reformy, se ale zřejmě nenaplnil.

Několik hrstek zájemců, kteří si udělali čas, si vše prohlédlo bez tlačenice. Adresáti – učitelé, ředitelé, zástupci škol, koordinátoři ŠVP – se totiž nedostavili, a tak se nakonec organizace představovaly především sobě navzájem. (Kde se stala chyba?)

2. Na školení Koordinátora v Liberci jsme s lektorkou Irenou Věříšovou sklidily značné uznání za nadstandardní službu – poskytnutí několika adres nevládních organizací, které jsme narychlo našly ve své paměti nebo na webových portálech a máme s nimi dobrou zkušenost. Vyšlo jasně najevo, že učitelé většinou nevědí, že jim „neziskovky“ mohou pomoci při aktuálních i dlouhodobých problémech s realizací i tvorbou školních vzdělávacích programů. (Někde bude chyba.)

3. Ředitelka nejmenované školy se svěřuje, že převážnou část nabídek, kterými je po internetu jako vedoucí pracovnice „bombardována“, rovnou maže a ty papírové hází do koše, neboť by na přečtení a následné prozkoumání, zda je nabídka seriózní a co přesně je jejím obsahem, spotřeboval příliš mnoho času. (Že by to byla chyba?)

Existují mezi těmito třemi informacemi souvislosti?

Co z nich vyplývá pro neziskovky, co pro pořadatele veletrhu (Aisis), co pro ředitele škol a co pro učitele?

Pro každého jistě něco jiného. Každopádně bychom se možná všichni mohli naučit pracovat s informacemi.

U příležitosti pořádání veletrhu nevládních organizací Spolupráce 2005 vydává občanské sdružení Aisis za podpory Velvyslanectví Spojených států amerických Katalog vzdělávacích programů neziskových organizací. Za 99 Kč poštovného si jej lze objednat, výběru je pak třeba věnovat čas a pozornost.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2301 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz