Příprava odborné prezentace v anglickém jazyce

Lucie Valíčková

V následujících řádcích se s vámi chci podělit o nápady, jak studentům anglického jazyka přiblížit záludnosti odborného stylu. Přednáším anglický jazyk na vyšší odborné škole v Praze 8 studentům oboru Aplikace výpočetní techniky, proto předpokládám dobrou znalost práce s PC a programem MS PowerPoint, což poněkud omezuje použitelnost projektu jako celku třeba pro střední školy. Přesto věřím, že vám některé z mých nápadů budou k užitku.

Cílová skupina: 2. ročník VOŠ, tříletý obor Aplikace výpočetní techniky

1. Vědomosti, dovednosti a postoje žáka po skončení výukového bloku

Cílem tohoto výukového bloku je zadat takovou závěrečnou práci na konci druhého ročníku VOŠ, která připraví studenty na prezentaci závěrečné práce u absolutorií na konci třetího ročníku.

Vědomosti

Student:

Dovednosti

Student:

Postoje

Student by si měl být schopen uvědomit:

2. Důkaz o učení

Splnění stanovených cílů je ověřeno vypracováním odborné prezentace na zvolené téma v anglickém jazyce v programu MS PowerPoint, která bude rozsahem a kvalitou odpovídat probranému učivu daného oboru.

Zadání práce. Připravte odbornou prezentaci na téma zvolené po dohodě s vyučujícím (nejlépe již zpracované česky v rámci odborných předmětů). Využijte členění přednášky odpovídající danému stylu a vhodné jazykové prostředky. Vstupní a výstupní data znázorněte graficky – použijte v prezentaci alespoň dva z možných způsobů grafické prezentace. Neopomeňte význam rozvržení textu a estetického ztvárnění. Délka prezentace bude 10–15 minut.

3. Postupy a metody výuky

Časový plán. V rámci hodinové dotace angličtiny (čtyři hodiny týdně) vyčlením pro tento projekt každý týden jednu hodinu, kdy bude výuka probíhat v počítačové učebně, což umožní nácvik praktických dovedností. Celý projekt je rozplánován na jeden měsíc (duben/květen, před zkouškami). Tři hodiny probíhá instruktáž, poté již v běžných hodinách angličtiny studenti postupně prezentují své práce. V jedné skupině je průměrně 12 studentů.
Mezipředmětové vazby. Uvedený projekt je do značné míry založen na mezipředmětových vazbách – vycházím z toho, že zpracování dat, statistika, rétorika (volitelně), web design, grafika i další odborné činnosti vyučované na naší škole již studentům poskytly základní předpoklady, které se nyní naučí zkombinovat při tvorbě odborné prezentace.
Průřezová témata. Projekt se svým zaměřením dotýká několika průřezových témat ŠVP. Z největší části mediální výchovy (zvládnutí žánru včetně technického zpracování na PC), ale i osobnostně sociální výchovy (vliv vystupování řečníka na posluchače) a také globální výchovy (dovednost prezentovat v anglickém jazyce, využitelná v profesním životě v zahraničí). Rovněž i další rozvíjené dovednosti – mj. schopnost argumentace – jsou společné více průřezovým tématům.

1. hodina: Odborný styl

2. hodina: Forma a postup zpracování (jazyk, logika, estetika, přehlednost…)

3. hodina: Význam osobnosti přednášejícího, spolehlivost prezentovaných dat

4. hodina: Prezentace prací studentů

Autorka je učitelka PB – SŠ a VOŠ managementu, email: l.valickova@pbvos.cz

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz