Plánování průřezových témat

Nina Rutová

Popis cesty, kterou jsme ušli za vydatného deště v letní škole Zlatý věk 2005 v Lipnici nad Sázavou od 15. do 19. srpna.

 1. Našli jsme v RVP vše, kde jsou formulovány cíle. (U průřezových témat jsou ukryté pod Přínosy průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka.)
 2. Vymezili jsme si oblast našeho zájmu: průřezová témata (PT).
 3. Na otázku, kde se vlastně PT vzala, jsme dostali odpověď, když jsme uvažovali o změnách, které zažíváme osobně, jež známe z okolí nebo o nichž čteme. (Podařilo se nám je přiřadit k průřezovým tématům z RVP a zjistili jsme, že by se hodilo říkat jim témata prů-erová.)

Metodický postup

 1. Pojmenujte změny, které právě nyní zažíváte vy osobně, které znáte z okolí nebo z médií. (Každou změnu napište na zvláštní lístek.)
 2. Všechny lístky naházejte do jednoho pytle.
 3. Rozdělte se do skupin. Každá skupina dostanete hromadu lístků, které roztřídí do kategorií a kategorie nazve.
 4. Nyní ve skupinách zjistěte, jestli všechny lístky s popsanými změnami půjdou zařadit do průřezových témat z RVP, a nalepte je k nim.

Malá ukázka z mnohonásobně většího soupisu od třinácti účastníků LŠ:

Osobnostní a sociální výchova

Někdy se bojím vracet se na kole za tmy domů. Jsem vnímavější vůči okolí. Stárnutí pozorovatelné na kůži člověka. Maminka je krátce v důchodu. Měním názory. Sousedé vedle jsou velmi hluční. Objevuji víc lidi kolem, už je nepodceňuji. Změny v kolektivu na konci školního roku. Lidé uctívají kdeco a kdekoho, jsou více dezorientovaní. Všichni kolem cestují, já ne. Ztráta morálních hodnot během totality a jejich těžké nabývání. Roste kriminalita mládeže. Stále více dětí nežije v úplné rodině.

Výchova demokratického občana

Kdo bude ministrem kultury? Zásah policie na festivalu. Potlačovány humanistické hodnoty, vše je zaměřené na komerci, peníze, úspěch, moc… V důsledku přibývání bazénů v soukromí jsou některá místa po část léta bez vody. Přibývá možností kvalitních volnočasových aktivit pro děti, bohužel rostou i jejich ceny. Je možné vzdělávat děti doma (na 1. stupni). Hrozí nám zavření školy. Zákon o homosexuální menšině má čím dál větší šanci na schválení. Ztráta morálních hodnot během totality a jejich těžké nabývání. Víme, co je demokracie? Hodí se pro všechny? Chceme začít v 1. třídě testovat ŠVP. Zvládneme to? Zavádění moderních metod a forem práce do výuky děti podnítí k aktivnějšímu přístupu. Negativní pohled veřejnosti na školu a systém vzdělávání. Přestala jsem věřit médiím a politikům. Stanu se součástí školy, kde se k dětem nechovají jako k „prasatům“ – hurá.

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

V některých státech dochází k přelidnění, v jiných k úbytku porodnosti. Dětská hřiště budou muset odpovídat pravidlům EU. Stoupá cena ropy – zdražení benzinu. Chudoba zemí třetího světa. Sílící česká koruna. Byty jsou velmi drahé. Jak budeme žít v Evropě? Zdražování plynu a elektřiny. Změny v systému školství nastartované „Bílou knihou“. Všeobecný přehled, společenské a kulturní znalosti již nemají takovou váhu jako dříve, méně lidí jimi disponuje. V Londýně kontrolují při vstupu do galerií zavazadla. Je dobré být součástí EU? Co s atentáty? Minulý týden oslavil F. Castro v plném zdraví své 79. narozeniny. Mohu e-mailovat na druhý konec světa. Má trvale udržitelný rozvoj šanci, nebo už je pozdě? Stát má zaplněné sýpky obilím, letošní úroda je na polích.

Environmentální výchova

Životní prostředí se mnohde stále zhoršuje, ale věnuje se mu o něco více pozornosti. V Anglii si umějí zachovat původní ráz krajiny. Proč my to neumíme? Hustota silničního provozu rok co rok stoupá. Stěhuji se z města na venkov. Do roku 2025 má být na Zemi jen 10 % pitné vody. Má trvale udržitelný rozvoj šanci, nebo už je pozdě? V Tatrách byl obrovský polom a následně i požár. Zdražil se benzin, bude se zdražovat elektřina i plyn. Je skutečně pravdivá informace o skleníkovém efektu? Vnímám víc, jak je důležité chodit do přírody na delší procházky.

Mediální výchova

Drastické scény v přímém přenosu. Jsou potlačovány humanistické hodnoty. Vše je zaměřeno na komerci, peníze, úspěch, moc… Rychlý přístup k informacím. Mohu e-mailovat na druhý konec světa. Už nejsem schopna nechat se denně zahlcovat kupou dezinformací. Vnímám, že i vesničané zvyklí pracovat venku ztrácejí vlivem médií část své identity. Sleduji v médiích zprávy o děních, která nemohu nijak konkrétně ovlivňovat. Lidé méně čtou a více času tráví u počítače a televize. Přestala jsem věřit médiím a politikům. Kdo bude ministrem kultury?
V novinách píšou, že Češi se vrací k dovoleným ve své zemi. Mám věřit všem zprávám?

Multikulturní výchova

Do školy přijdou noví kolegové z cizích krajin. Jsou lepší podmínky pro integraci postižených dětí do běžných tříd. Nedostatek solidarity s méně schopnými, výkonnými, nemocnými lidmi. Učíme se vnímat a přijímat jinakost. Stáří rodičů, změna od produktivního života k životu v ústraní, uzavření. Vzájemná tolerance různých náboženství. Zvyky a tradice národů – cesta k pochopení odlišnosti? Rozumí si lidé rozličných kultur a náboženství? Pro koho je civilizace přínosem? Některé děti nemluví doma s rodiči česky.

 1. Nad soupisem „starostí“ v každém z PT jsme zvažovali a psali si, co by bylo užitečné, aby děti věděly, co by měly umět dělat, jak se k problémům stavět. (Jenom děti?)
 2. Srovnali jsme svůj zápis s přínosy z RVP, radovali se, že se naše cíle vesměs shodují s těmi, které jsou v RVP, a pokud jsme cosi důležitého vynechali, připsali jsme si to. (…s radostí, že máme v RVP oporu, když na něco sami zapomeneme, viďte! Na otázku, jestli by nebylo lepší a jednodušší si rovnou přínosy nastudovat z RVP, jsme si odpověděli, že nikoli. Vlastním přemýšlením se nám podařilo si téma osvojit i zvnitřnit. Navíc nás uspokojovala práce v týmu.)
 3. A nyní jsme popustili uzdu fantazii, personifikovaná průřezová témata navštívila naši školu a hledala, kde všude by se mohla uplatnit (usalašit). Socka například vyhrožovala, že jestli se jí neujmou, čeká učitele i žáky stejný osud jako ji – osud nezaměstnaných; bosá víla Envirka trpěla, když si musela pucovat o rohožku své boty od přírody, ale v závěru jako jediná například ovládla vodovodní kohoutek tak, aby z něj ještě tekla voda; Mediálka byla přivedena do školy televizní „čumilkou“ Klárkou a chtěla patřit do všech tříd celé školy najednou. (Návrh na tuto aktivitu jsme si s laskavým svolením autorů „vypůjčili“ ze školení v Koordinátoru.)
 4. Svým dramatickým improvizacím a kreacím jsme posléze dali formu tabulky a PT jsme naplánovali do života školy, do projektů, integrovali je do mnohých předmětů, jiné předměty téma propojilo, nové mohly vzniknout. (Na str. XX najdete k plánování PT vypracovanou tabulku.)
 5. Nakonec jsme po minilekci o plánování pozpátku plánovali některé z průřezových témat do vlastní výuky v příštím školním roce.

Autorka je lektorka KM a Koordinátora.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz