Geometrie společně a hrou

Michaela Němcová, Markéta Masojídková

Téma:Čtverec a krychle (projekt pro domácí vzdělávání)

Čas: 9.30–13.00 hodin

Účastníci: 2 maminky a šest dětí: předškolák, dva prvňáci, dva druháci, jedna třeťačka

Geometrii se v domácím prostředí věnujeme jaksi mimochodem, děti už používají některé výrazy, znají přímku, úsečku, běžně používají cm, mm, m. Těší je odhadovat vzdálenosti, poměřovat velikost, používají geometrii, aniž bychom to zdůrazňovaly – měření stromu, stavění domečků, vyměřování tyčí na týpí, když

potřebujeme udělat pro morčata domeček apod. Chtěly jsme tedy geometrii pojmout více vědecky, ujasnit si pojmy a naučit se nové věci. A to hravě. Musíme říct, že vzhledem ke kurzu KM jsme měly ještě jeden osobní cíl, zkusit vymyslet projekt tak, aby byl aplikovatelný ve školní třídě.

Cíle

EVOKACE

1. Hádání obrazců

Pomůcky: předem připravené papírové čepičky, barevný papír, nůžky, lepidlo

Děti se nejprve rozhodnou, jaký obrazec je jim sympatický, pak jím libovolně ozdobí svou čepičku. Sedíme v kruhu a nastává hádání: každý ostatním tvrdí, že on (např. trojúhelník) je nejlepší, nejkrásnější, nejúčelnější a proč. Stejné obrazce se automaticky semkly k sobě. Argumentuje se ještě neodbornou mluvou – cílem je vystihnout vlastnosti.

2. Individuální hry na třech stolech

• první stůl

Ekologická kopírka = jedno dítě sedí, má před sebou prázdný papír a tužku. Druhé stojí za ním, v ruce papír s předem nakreslenou postavou, která má tělo poskládané z různých obrazců. Slovy popisuje, co vidí, sedící dítě zakresluje to, co slyší. Pak výsledek porovnají.

• druhý stůl

Dítě se zavázanýma očima poznává hmatem umělohmotné a dřevěné obrazce a tělesa, pokud neví název, popisuje vlastnosti.

• třetí stůl

Z různých těles (dětská dřevěná stavebnice) dítě staví stavbu. Pak ji představí ostatním, co to je, k čemu slouží, z jakých těles ji postavilo.

3. Moudrá sova

Na tabuli jsou vyvěšené nákresy obrazců a těles a jsou očíslované. Jedno z dětí si potají zvolí číslo objektu, napíše na lísteček, ten schová. Ostatní hádají: Má to tři vrcholy? Šlo by něco dát dovnitř? Má to dole čtverec? Vypadá to jako míč? Děti mohou používat odborné i neodborné výrazy, jde o vystihnutí vlastností jakýmkoli způsobem, ale pouze verbálním. Rovněž nesmí „padnout“ např. otázka: Je to jehlan? Je to čtyřka? – Když někdo uhádne, proběhne kontrola na schovaném lístečku s číslem.

UVĚDOMĚNÍ

1. Svačina

Děti svačí koláč nakrájený do tvarů čtverců, obdélníků a trojúhelníků. Samy se vrací k čepičkám, mají je na hlavách a při jídle znovu pořádají hádání, kdo je lepší. Je znát mnohem lepší vybavenost argumenty, používají nová slova (místo špičky – vrcholy, místo čáry – strany).

2. Čtverec

Děti mají každé svůj bílý papír (20x20 cm). Samy volají, že je to čtverec.

Úkol: Napište všechno, co o čtverci víte. Prohlédněte si ho ze všech stran.

Kdo chce, může přečíst, co napsal. (Chtějí všichni.) Můžete si dopsat informace, které mají ostatní a vy ne, na svůj čtverec. (Všichni píšou.)

Nyní máme šest čtverců. (Leží před námi na stole.) Co s nimi uděláme? Různé reakce. (Nic. Vezmeme si každý svůj domů. Nalepíme je vedle sebe. Složíme z nich krabičku.)

Jak? (Děti zkoušejí složit čtverce, jsou z kancelářských papírů, nedaří se jim to. Reakce: Chtělo by to tvrdé čtverce, aby měly pevné stěny.)

3. Krychle

Úkol: Každý vyrobí stejný čtverec z kartonu na zemi, ale bílý čtverec nechte na stole. – Jak přeneseme rozměr? (Děti většinou měří nebo přenášejí délku strany na pracovním kousku papíru, někdo čeká na první hotový kartonový čtverec a obkreslí ho. Pomáháme, aby nevznikly kosočtverce, povídáme si o rysce na trojúhelníku, o pravém úhlu, děti okamžitě tuto pomůcku používají, pomáháme s řezáním skalpelem nebo se stříháním.)

Úkol: Nalepte svůj bílý čtverec na ten kartonový.

Postupně lepíme kartonové díly krychle k sobě tak, aby dětem před očima vznikla síť krychle. Stále tomu říkají rozložená krabička. Teď se ale ptám, jak se tomu tělesu bude říkat správně. Všichni vědí, že krychle. Složíme ji bílými čtverci dovnitř.

REFLEXE

Čtverce jsou uvnitř, máme je tam, to je naše tajemství. Krychle koluje v našich rukou a každý řekne jednu vlastnost krychle.

Znovu koluje a každý řekne, co bychom s naší krychlí mohli udělat, na co ji použít.

Prohlížíme pokoj a posléze celý byt, kde všude najdeme krychli. Vyhlížíme i z okna. Děti zjišťují, že na světě je mnohem více kvádrů.

Životabáseň krychle

Představte si, jak se naše krychle cítí. Zkuste se do ní vžít a dopište začátky vět na žlutém papíře.

Jsem…

Mám ráda…

Hodím se na…

Nesnáším… atd.

(Jedna holčička je unavená a odmítá již dále myslet, předškolák jí tedy diktuje. Ostatní spokojeně píšou svá „díla“.)

Kdo chce, může svou „životabáseň“ přečíst. (Chtějí všichni.)

Nalepte je na každou stěnu krychle.

Děti se dohodnou, že naše žlutá krychle bude vždy nějakou dobu pobývat v jedné rodině a pak poputuje dál.

Domácí úkol do rodin

Dostanete čtverečkovaný papír (čtverce 1x1 cm). Obkreslete na něj své chodidlo a spočítejte, kolik čtverců jste zašlápli. Plus úkol pro ty, kdo to zvládnou – spočítejte, kolik krychlí by se mohlo poskládat z těchto čtverců.

Budou následovat další setkání…

Kruh, koule a práce s kružítkem.

Hranol, kvádr a stavby.

Jednotky délky, měření, délka, výška, šířka, pravý úhel.

Obvod a obsah.

Autorky vzdělávají děti doma v rámci domácího vzdělávání.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz