Editorial

Nina Rutová

Vážení a milí čtenáři,

rozstříhaná a studenty opět složená Šrámkova báseň ze sbírky Splav na titulní straně našeho čtvrtletníku předznamenává, že ústředním tématem těchto Kritických listů je čtenářství a poezie.

K četbě básní a beletrie najdete příspěvky snad ve všech rubrikách, na str. 8 také kompletní seznam textů, jimiž jsme se čtení a poezii věnovali v uplynulých čtyřech letech. Není náhoda, že právě v tomto čísle vám představujeme učitelku českého jazyka a literatury, lektorku Kritického myšlení Jitku Kmentovou. Vede totiž k reflektované četbě (i psaní) nejen studenty, ale svými dílnami a texty obohacuje a inspiruje mnoho kolegů-lektorů. Jitčina představa čítanky pro čtenářské dílny by určitě neměla zůstat nepovšimnuta.

Díky přispěvatelkám z První základní jazykové školy v Praze 4 se stala naším druhým průřezovým tématem výuka cizích jazyků. O. Hausenblas se pak ve své stati snaží najít odpověď, proč právě učitelé a učitelky cizích jazyků patří v našich seminářích k těm vstřícným, aktivním a komunikujícím. Jakoby na důkaz jeho slov vám J. Libichová ještě poradí, jak na to, aby studenti hovořili německy i z prken, která znamenají svět.

V cizině se tentokrát zdržíme i s H. Košťálovou, která z pověření Člověka v tísni pracovala dva měsíce s africkými učiteli. V bohatě fotograficky dokumentovaném příspěvku popisuje své zkušenosti s učením, s komunikací v angličtině i se čtenářstvím v Etiopii.

Tím se dostáváme k poslednímu z dlouhodobých témat časopisu, k multikulturalitě.

„…dobrý učitel nezůstává na stejné pozici, ale postupuje, a pedagogika se následně přeměňuje tak, aby odpovídala výzvám současného světa s vidinou multikulturních žáků, kteří se nespokojí se starými formami práce a zábavy.“ Tolik z příspěvku R. Slabákové, která se zúčastnila 20. světového kongresu o čtení na Filipínách. Kontroverzním článkem J. Buryánka se vrátíme s multikulturou na domácí půdu, k ošidnosti jazyka, jímž je multikulturní téma formulováno v Rámcovém vzdělávacím programu. (Kdoví, zda by při tak kritickém postoji, jaký autor příspěvku zaujímá, obstály dvě příručky pro výchovu k multikultuře, které v rubrice Přečetli jsme naopak autorky recenzí vřele do výuky doporučují.)

Dobrý školní rok a chytře myslící žáky i studenty vám přeje

Nina R.

P. S.: Průřezová témata ve škole, ale i v časopise nevznikají ze dne na den, ale plánují se s rozmyslem, dlouho dopředu a v týmu. Jakákoli vaše pomoc, touha či rada v tomto ohledu jsou tedy žádoucí a vítané a prohlédli-li jste, jak je v poslední verzi RVP zpracováno téma Člověk a příroda, můžete svým příspěvkem obohatit příští Kritické listy, neboť je chceme věnovat přírodním vědám.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz