Nemlčet. Ale jak? (poznámka na okraj)

Blanka Wichterlová

V rámci základního kurzu Kritického myšlení jsme vyslechli vyprávění naší kolegyně, jak při výuce zeměpisu pojala téma terorismus. Zmínila, že se ve třídě objevili dva hoši, kteří projevili poměrně militantní názory. Vyvstala otázka, co máme jako učitelé KM dělat v situaci, kdy někdo z žáků přijde s neetickým nebo společensky škodlivým názorem.

Na prvním místě jsem si uvědomila, že ne vždy je jednoduché toto posoudit. Navíc, co člověk – to názor a ani my učitelé se často neshodneme, co je – či není – etické a co je – či není – společensky škodlivé. Myslím, že zde se příznivcům KM nabízí velké a podstatné téma ke zpracování.

Následně jsem uvažovala, zda vůbec má učitel KM názory dětí usměrňovat. Uvědomila jsem si, že dítě se nerodí do prostředí vrstevníků. V ideálním případě se rodí do úplné rodiny milujících rodičů, kteří jsou si vědomi své odpovědnosti, a to i odpovědnosti výchovné. Dítě je na nich zpočátku závislé a osamostatňuje se poměrně pomalu a postupně. Do jisté míry je pak i vychovatel odpovědný za to, jakým směrem se utvářejí názory jeho svěřenců.

Vedeme děti k maximálnímu osobnímu výkonu, k tomu, aby byly ve své oblasti odborníky, ke spolupráci. To jsou nezbytné předpoklady i pro úspěšnou teroristickou akci. Zdá se, že kromě dovedností musíme vyučovat i hodnoty. Ostatně výchova bez hodnotového systému nemá smysl. Uprostřed směřování k multikulturní společnosti pak narazíme na otázku, jestli si opravdu každý může zastávat svoje hodnoty nebo je-li třeba hledat nějaké univerzální.

Několik principů, které mi pomáhají usměrňovat názory žáků

Autorka je učitelka ZCŠ Ostrovní v Praze.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2345 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz