Zpráva k ukončení školního roku

Ondřej Hausenblas

Že by jen jiný název pro vysvědčení? Kdepak. Slovo zpráva nás upozorňuje, že ji někdo dává někomu. Vysvědčení je spíše jen doklad, razítko.

Tahle zpráva má někomu říkat, jak si vedl během školního roku, které práce se mu dařily více a kde by měl přidat. Tím, že tu jsou vyhodnocovány úseky jednotlivých předmětů, a nikoli celý předmět v jednom, je kladen důraz na to, že žák zvládá, ovládá různé činnosti, které patří k tomu, když někdo předmět „umí“. Dávat známku za celý předmět „Čtení“ hned vypadá jako neúčelné, jakmile vidíme, že je možné vyslovit zprávu o tom, jak ten žáček rozuměl významu, jak získával informace, jak projevoval smysl pro hodnocení literárního textu. Právě proto chceme toto vysvědčení předvést českým učitelům. Uměli bychom to taky tak? Vypadá to snadně, ne? Ale asi to chce umět vidět v pracích dítěte to, podle čeho se ony dovednosti poznají, čím se projevují.

U jednotlivých předmětů bývá uvedena úroveň zvládání podle národního kurikula . Národy, které neztratily 50 let tím, že si zvolily komunismus, se už umějí zahloubat do požadavků na to, co má umět dítě například v 5. třídě (v Anglii se počítá i rok předškolky). Učitelé si nezastírají fakt, že děti v téže třídě jsou často o několik ročníků různě odlišné ve svém zvládnutí dovedností a „látky“, a umějí, nebo se tomu učí, tyto různé stupně zvládnutí předmětu rozlišit a pojmenovat. Když je pojmenují dost srozumitelně, znamená to, že je asi budou umět v žákově práci dobře rozeznat, že poznají, jak daleko pokročil, a že budou umět říct žákovi, jak dobře pracuje. Komu tohle připadá lehké, a že to už dávno dělá – ať si takové zprávy pro své žáky vystavuje, i kdyby to bylo před vydáním oficiálního „vysvědčení“. Kdyby zjistil, že to tak lehké není, aspoň ví, na čem má u sebe pracovat a co požadovat od tvůrců vzdělávacích programů...

ZPRÁVA K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Jméno žáka: Igor Katz

Třídní zpráva

Třídní učitel: slečna Michelle O'Connell

Akademický ročník: 6. tř.

Chyběl dní: 10/182

Docházka: VD

Datum vydání zprávy: 03/08/01

Dochvilnost: D

Počet stránek v této zprávě: 10

Klíč ke klasifikaci: VD: velmi dobře D: dobře U: uspokojivě PZ: potřebuje zlepšení

  VD D U PZ
Schopnost pracovat samostatně X      
Schopnost spolupracovat s ostatními X      
Iniciativa X      
Vypracování domácích úkolů   X    
Používání informací X      
Schopnost zvládnout konflikt   X    
Stupeň aktivní účasti v hodinách X      
Dovednost řešit problémy X      
Schopnost stanovit si cíle ke zlepšení práce X      
Celkové úsilí X      

Poznámky: Igor je nesmírně schopný student, který letos velmi tvrdě pracoval, s vynikajícími výsledky. Díky svému entuziasmu a smyslu pro humor se stal pro mnohé dobrým přítelem a bylo potěšením mít ho ve třídě. Jsem si jistá, že si v budoucnu dobře povede!

Třídní učitel:

Hlavní učitel:

ČTENÍ

Úroveň dle národního kurikula: 5

Schopnost číst plynně a přesně VD

Igor čte s vysokým stupněm plynulosti a přesnosti. Měl by se snažit rozšířit škálu knih, které čte.

Porozumění významu VD

Igor vykazuje dobré porozumění širokému rozsahu textů a umí sebejistě diskutovat doslovné i odvozené významy.

Schopnost získávat při čtení informace VD

Igor udělal velký pokrok v zběžném prohlédnutí a přelétnutí textů za účelem rychlého nalezení informací. Má dobrý smysl pro to, co je fakt a co názor, a začal analyzovat předkládané argumenty.

Smysl pro hodnocení literárních textů VD

Igorovi se líbilo mnoho z literatury probírané letos ve třídě. Vyvíjí si dobrou schopnost uvědomění si účinku metaforického jazyka a slovní zásoby.

Smysl pro hodnocení neliterárních textů VD

Igor udělal vynikající pokrok v analyzování neliterárních textů. Umí identifikovat a analyzovat jazyk zvolený pisatelem pro různé účely, např. aby přesvědčil nebo vysvětlil.

Úsilí/stupeň zájmu VD

PSANÍ

Úroveň dle národního kurikula: 5

Sloh (zahrnuje slovní zásobu, styl, formu, kontext a úpravu) VD

Igor píše rozvláčné, podrobné příběhy s představivostí a citem. Odvážně využívá slovní zásobu k dosažení dojmu.

Jazyková struktura a interpunkce VD

Igor píše v komplexních větách, dobře organizovaných do odstavců. Precizně používá škálu interpunkce.

Plánování a koncept D

Igor zaznamenal určitý pokrok v plánování svých počátečních nápadů. Musí pamatovat na to, aby pokaždé provedl korekturu své práce.

Pravopis VD

Igor pilně pracoval na týdenních pravopisných cvičeních a umí účinně používat svou znalost pravopisných vzorů.

Rukopis a prezentace VD

Igor má čistý, čitelný rukopisný styl. Vždycky si dá velice záležet na tom, aby svou práci dobře prezentoval.

Úsilí VD

KS2 MATEMATIKA TVARU, PROSTORU A MĚR

Probíraná látka: Užití a aplikace tvaru, prostoru a míry

Řešení problému VD

Výklad D

Zdůvodnění VD

Porozumění vzorům a vlastnostem tvaru VD

Porozumění vlastnostem polohy a pohybu VD

Porozumění mírám VD

Úsilí VD

Poznámky

Igor se letos v matematice neobyčejně snažil, s vynikajícími výsledky. Umí účinně využívat své matematické znalosti a dovednosti při řešení problémů a vykazuje flexibilitu v myšlení a používaných metodách. Velmi dobře!

DĚJEPIS

Probíraná látka: Viktoriánská Británie

Porozumění chronologii VD

Znalost a porozumění událostem, lidem a změnám v minulosti D

Schopnost pokládat relevantní otázky VD

Schopnost průzkumu a použití informací VD

Schopnost sdělit znalosti VD

Pouze stupeň 2

Schopnost vybavit si informace z historie VD

Schopnost použít dat a dějepisné slovní zásoby k popisu studovaných období D

Úsilí D

ZEMĚPIS

Probíraná látka: Zprávy a současné události

Amazonský prales

Schopnost pozorovat a klást zeměpisné otázky VD

Schopnost zaznamenat a analyzovat zeměpisný důkaz VD

Užití zeměpisného jazyka D

Schopnost mapování nehodnoceno

Užití sekundárních zdrojů informací VD

Dovednosti v terénu nehodnoceno

Znalost a porozumění místům D

Znalost a porozumění zeměpisu lidí VD

Znalost a porozumění fyzickému zeměpisu VD

Povědomí o změnách a vývoji životního prostředí VD

Úsilí VD

 

Potvrzení o obdržení školní zprávy

Podepište se, prosím, dole jako potvrzení, že jste obdrželi tuto zprávu a vraťte tuto stránku do základní školy na naši adresu .

Přejete-li si, uveďte jakékoli poznámky.

Podpis rodiče/zástupce:

Jméno dítěte:

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz