Romové a my

Eva Kašparová

Téma Romové a my vzniklo na základě přípravy na program Lidé z celého světa I., kterého se měli žáci naší školy zúčastnit v Praze (sdružení TEREZA).

Přemýšlela jsem, jak vesnickým dětem ve věku 11–12 let, které ještě nebyly zasaženy předsudky a z běžného života mají jen malou praktickou zkušenost s Romy, zprostředkovat toto téma a připravit je zároveň pro příjem a zpracování dalších informací, které v Praze získají.

Do ruky se mi dostala drobná knížečka romské poezie Vladimíra Oláha: Slunečnice (překlad bohužel není příliš kvalitní) a krásná knížka Hany Doskočilové: O Mamě Romě a romském pámbíčkovi kterou jsem celou předčítala svému jedenáctiletému synovi, a ten po přečtení řekl: “Mami, ona ta mama Roma, to je vlastně náš český Ježíš Kristus” – a měl pravdu. Zdálo se mi, že by to mohl být dobrý začátek pro otevření tématu, jež rozhodně není jednoduché, a vznikla hodiny literatury, kterou vám nyní předkládám.

Cíl hodiny:

 1. Vytvořit si vlastní představu o životě Romů a Romech vůbec, s využitím literárních textů.
 2. Připravit si na program v Praze konkrétní otázky k tématu.

Metodický postup

Minilekce:

Otázka: Kdo je to gadža? Co to slovo znamená?

– seznámení se spisovateli a knihami, z nichž pocházejí texty použité v hodině

Vladimír Oláh – sám prožil v romské osadě celé dětství a snaží se východoslovenským dialektem romštiny popsat staletou romskou tradici. Objevuje tak vytrácející se typický svět Romů a snaží se oslovit dnešní společnost založenou na materiálních hodnotách, která podle autora pomíjí city, úctu k matce, lásku k dětem, víru…

Hana Doskočilová – přibližuje romskou kulturu skrze příběhy, jež romské maminky vyprávěly svým dětem. V každém z příběhů dvanácti romských kázání se objevuje postava mamy Romy, která na své cestě opatruje zapomenutého Pánaboha jako jedno ze svých dětí.

Evokace:

Otázka: Co si představím a jaké pocity ve mně vyvolává slovo Rom?

– každý samostatně promyslet, zaznamenat

Uvědomění:

– konzultace ve dvojicích, společné doplnění

Vytvoření skupin (4–5 žáků)

– seznamte se navzájem s tím, co jste si zapsali ve dvojicích

Zadání:

 1. nakreslete společně Roma tak, jak si jej představujete (pastelky, fixy)
 2. okomentujte pro ostatní svůj obrázek
 3. sepište otázky týkající se Romů, na které byste chtěli dostat odpověď
 4. prezentujte svoji práci v týmu ostatním skupinám

Příklady slovních komentářů dětí: někdo protestuje, že jsou tady, tmavé vlasy, cizí země, tmavá pleť, říká se jim cikáni, jiní protestují proti jejich pobytu...

Příklady otázek, které děti vytvořily:

Kde žijí?

Odkud k nám přišli?

Jsou spíše bohatí, nebo chudí?

Co si o nás myslí?

Jak se jim tu žije? ...

Reflexe a zároveň evokace pro další část hodiny:

– ve třídě jsou rozdány čtyři různé texty tak, aby se po ukončení této části práce mohly vytvořit čtyři skupiny; každý pracuje samostatně se svým textem podle zadání

Zadání:

 1. každý si přečte svůj text
 2. podtrhá si místa v textu, kde byla zodpovězena některá námi položená otázka nebo ho další otázka napadla – zapíše si její znění
 3. napíše si svůj komentář k textu či jeho podtržené části (podvojný deník)
 4. navíc: (pro rychlé) přečte si text v romštině (týká se poezie), označí slova, věty, které jsou pro nás alespoň trochu srozumitelné

Uvědomění:

– vytvoření skupin se stejným textem

Zadání:

 1. seznámit se navzájem se samostatnou prací jednotlivců, myšlenkami, postřehy
 2. společně sepsat, co jsme se z textu dozvěděli o životě Romů, na co jsme si odpověděli
 3. prezentovat svoji práci ostatním 

Výsledek práce skupin – dle práce s texty:

historie – krásné dívky, chudičké osady, vášnivé bitky, táborové ohně, tóny houslí, úcta k matce, láska k dětem, tíhnou k slunci a svobodě, 18. století broušení nožů, záplatování plechových hrnců, kočovníci – výdělek, těžký život

současnost – dobré i špatné stránky charakteru jako my, nechtějí nic zlého s bílými lidmi, bílí lidé se na ně zlobí (ale proč, to zatím nevíme?), těžký život (ale nevíme přesně jaký?), chudí i bohatí jako my

Reflexe, ale zároveň evokace pro Prahu... výsledek diskuse:

Pouze na některé naše otázky jsme našli v textech odpověď, ale daleko více jich zůstalo nezodpovězených a objevily se nové. Bude třeba pozorně poslouchat a ptát se, hledat další zdroje informací o Romech, které nám pomohou porozumět, pochopit... První příležitost bude právě v Praze.

Zadání:

Připravte si každý svoje otázky, které vás zajímají, a na něž chcete v Praze hledat odpověď.

…po návštěvě ve sdružení TEREZA

V Praze se dětí ujali tři lektoři a každý přistupoval k tématu Romů trochu jinak. Nemluvilo se jen o Romech, ale také o Tibetu, barvě pleti… Semináře byly dobře připravené a děti zaujaly. Jako pedagoga mě však mrzí, že pražští lektoři se zaměřili více na současnost a současné problémy namísto prozkoumávání důvodů, hledání kořenů, minulosti a zodpovídání otázek dětmi vyslovených. Chyběla mi také konfrontace se zástupcem romské populace, protože si myslím, že setkání by vneslo další rozměr do pohledu dětí na téma Romové. Jsem ráda, že jsme se předem připravili a v hodině se zabývali tématem i v literární rovině.

Literatura

Oláh, V.: Slunečnice (romská poezie). Překlady: Ivana Kubitová, Jan Červenka. Praha, MMM 1996.

Doskočilová, H.: O mamě Romě a romském pámbíčkovi (dvanáct romských přikázání, jak je svým dětem vypravují romské maminky). Praha, Amulet 2001.

Autorka je ředitelka ZŠ, lektorka KM

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2345 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz