Zabil jsem svého učitele…

Jan Vodňanský

…konečně jsem tuto větu napsal posté, pečlivě osušil savým papírem a trest byl hotov. To nejhorší mě však teprve očekávalo v masivní podobě přísného otce. Právě když jsem sbíral poslední špetku odvahy, abych mu předložil trest k podpisu – jak mi nařídil umírající – ozval se za mnou strohý hlas, posílající mne pro doutníky. Podal jsem otci mlčky papír. Mezitím, co si nasazoval brýle s černými kostěnými obroučkami, blekotal jsem, chvěje se neuroticky po celém těle: „To… ti… posílá… pan… učitel…, máš… to… podepsat!“ Otec začal soustředěně číst. Věty si polohlasně opakoval, jakoby pro sebe. Poznenáhlu však jeho hlas zesiloval, až i já zřetelně slyšel, jak čte:

„Zabil jsem svého učitele.

Zabil jsem svého učitele.

Zabil jsem svého učitele…“

…dočetl, a jako obvykle touto dobou zavládlo ticho v salonu. Ani lísteček se nepohnul. Jen vzdálený rachot svědčil o tom, že Bimbo neklamně rozdrtil další broskvoň. Po chvíli řekl otec hlasem, stěží zakrývajícím zlost: „Samé nepřístojnosti… samé nepřístojnosti tropíš!“ Věděl jsem, jak se stěží ovládá, aby mi nevyťal záhlavec, ale věděl jsem také, že jej nedosáhnu. Můj otec si zakládal na mnoha zásadách proň nedotknutelných. Mimo jiné na tom, že mne nevychovává přísně, avšak moderně – osobním příkladem, jak s oblibou říkával. Ještě jednou přelétl trest očima, pak vzal pero, a pevným rozmachem – podepsal. Když jsem přinesl doutníky, labužnicky ořízl jeden z nich, a zabořen do voltairovského křesla, mlčel. Zdálo se, že usilovně přemýšlí. Tušení mne nezklamalo. Po chvíli zavolal: „Arnošte, pojď sem! Jsi lump, to ano, ale ten trest… ten trest nebyl výchovný! Vem si ze zásuvky čistý papír a napiš panu učiteli můj vzkaz!“ Chtěl jsem namítnout, že starý pán už několik hodin nežije, ale otec zaujat plně svou myšlenkou začal ihned diktovat, a já mlčel a psal:

Netrestejte mého syna nevýchovnými tresty.

Netrestejte mého syna nevýchovnými tresty.

Netrestejte mého syna nevýchovnými tresty…

Po padesáti větách se otec na chvíli odmlčel. Usmál se, a já věděl, že jej napadla nová myšlenka. Ani tentokrát jsem se nemýlil. Otec vstal, se vzrůstajícím vzrušením přecházel sem a tam, jeho hlas mimoděk zesiloval a chvílemi se i zpěvavě zalykal zjevnou radostí nad tím, jak přesně, pregnantně formuluje své pocity.

Vychovávejte osobním příkladem.

Vychovávejte osobním příkladem.

Vychovávejte osobním příkladem…

Vzpomněl jsem si na dopoledne – začala se mi trochu třást ruka, beztak již namožená v zápěstí, ale otec, nezpozorovav to, pokračoval stále hlasitěji a rychleji.

Vychovávejte osobním příkladem…

Když byly tři listy hustě popsány, vzal papír a ještě jednou si svůj vzkaz přejel pohledem.

Po chvíli se s výrazem neskrývaného uspokojení ve tváři obřadně podepsal.

Druhý den po návratu ze školy se mě otec ve dveřích tázal:

„Tak co tomu říkal pan učitel?“

„Nic,“ řekl jsem s obvyklou odpolední letargií.

„Jak to – nic! Dal jsi mu to?“

„Nedal.“

„Nedal?!“ zařval otec hlasem raněného zvířete.

„Pan učitel totiž včera zemřel,“ sdělil jsem s důstojnou pomalostí a nechal jsem si záležet, abych každou slabiku zatížil přízvukem.

„Pan učitel…?“ koktal otec, a mamá, zvolna, ale bezmocně podléhajíc migréně, štkala: „Cože? Ten dobrý, starý pán!“

„Taková rána,“ šeptal otec, „byl to přece jen výborný pedagog.“ – „A jak zemřel?“ zeptal se po chvíli navyklou otázkou. „Zabil jsem svého učitele!“ dodal jsem na vysvětlenou a odšoural se do zimní zahrady na hodinu sanskrtu.

(Konečně rozumné slovo. Praha, Československý spisovatel, 1991.)

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz