Modlitba za vodu

Výtvarná výchova v 5. třídě – 2 hodiny

Naďa Velebová

Úvod:

V úvodu hodiny jsem dětem pustila Hradišťanem zhudebněný text Jana Skácela, aniž by věděly, co bude následovat.

Po hudební ukázce jsem děti poprosila, aby si zavřely oči a snažily se vnímat mnou čtenou báseň J. Skácela a úryvek z Genesis: I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!“ A stalo se tak. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. Potom jsme určili téma hodiny a přešli k rozboru. Dost dobře nevím, jestli to dovedu vysvětlit. Když jsem poprvé slyšela hudbu k této básni, věděla jsem naprosto přesně, jaké má moje voda odstíny. Chtěla jsem, aby ukázky v dětech evokovaly barvu vody, aby ji dokázaly vidět s rozpuštěnými vlasy i jako uplakanou vdovu. Aby uměly tuto představu popsat a pracovat s ní později. Těžko se mi popisuje něco, co jsem jen vnímala a ne- mohla to uchopit. Ještě nikdy jsem nezažila ve třídě takové až „posvátné ticho“, navíc je se mnou chtěly sdílet i děti, které jindy neví, nemají názor… Evokace je měla dovést k těmto pojmům: barva (nálada) – voda – dobro.

Diskusní blok:

Vytvořili jsme diskusní kroužek a snažili se nejdříve rozebrat báseň Jana Skácela – jak na nás působí, proč ji asi autor napsal. Potom jsme si dali do souvislosti hudbu Hradišťanu a slova z bible. Každý žák se pokusil nastínit, jakou barvu má jeho voda, jestli je spíše zarmoucenou vodou, nebo má rozpuštěné vlasy. Poprvé se nám snad podařilo dodržet pravidlo: Když mluví někdo jiný, nemluvím já.

Na závěr jsem dětem řekla několik základních informací o J. Skácelovi, J. Pavlicovi a knize Genesis.

Výtvarná část:

V této části si děti vybraly jeden úryvek z básně (který jim byl nejbližší) a ten se snažily výtvarně zpracovat.

Tuší ho potom dopsaly do hotového výkresu. Při práci jsme poslouchaly Hradišťan.

Reflexe:

Na závěr si děti napsaly pětilístky na druhou stranu výkresu a přistoupily jsme k prezentaci našich prací. Děti přečetly své pětilístky a řekly, kterou část si vybraly pro ztvárnění a proč je oslovila. Prezentace byla dobrovolná.

Jan Skácel

Modlitba za vodu

Ubývá míst kam chodívala pro vodu
starodávná milá
kde laně tišily žízeň kde žila rosnička
a poutníci skláněli se nad hladinou
aby se napili z dlaní
Voda si na to vzpomíná
voda je krásná
voda má
voda rozpuštěné vlasy
chraňte tu vodu
nedejte aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd
A přiveďte k té vodě koníčka
přiveďte koně vraného jak tma
voda je smutná
voda má
voda má rozcuchané vlasy
a kdo se na samé dno potopí
kdo potopí se k hvězdám pro prstýnek
Voda je zarmoucená vdova
voda má
voda má popelem posypané vlasy
voda si na nás stýská

Autorka je učitelka na 1. stupni ZCŠ Ostrovní v Praze.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz