Dotazník pro rodiče žáků 5. třídy

Anna Chocholová

Metodám RWCT se věnuji od roku 1999. Semináře i kurzy mi pomohly nejen vytvořit pracovní systém, ale naučily mě i pravidelně reflektovat svou práci. Bez zpětné vazby mi něco chybí, potřebuji odrazový můstek do další práce.

Nabízím vám nahlédnutí do zpětné vazby, které se mi dostalo od rodičů žáků 5. třídy. Učila jsem je češtinu a vlastivědu a na začátku školního roku jsem vysvětlila rodičům, že bych ráda pracovala metodami, které rozvíjejí kritické myšlení. Nabídla jsem jim dostupné písemné materiály, dala kontakt na o. s. Kritické myšlení a pozvala je do hodin. Za celý rok nikdo vyučování nenavštívil. Byla jsem zklamaná, navíc jsem po prázdninách přecházela na jinou školu, a tak jsem vyzvala rodiče dopisem, aby se ke školní práci svých dětí vyjádřili písemně. S kolegyní jsme formulovaly 8 otázek a zvolily inspektorskou stupnici 1–7 (jen v opačném pořadí – 7 je nejhodnotnější). Rodiče měli označit číslo, které odpovídá jejich mínění. Někteří k němu přidali i komentář.

Když jsem spočítala celkový průměr, vyšlo mi číslo 4,99. Chápu ho jako kladné a povzbuzující, ale číslo samo mnoho neřekne. Přečtěme si tedy i všechny komentáře:

Pozorovali jste změnu ve výuce proti minulým létům?

Pozorovali jste změnu v přípravě na vyučování?

Pozorovali jste změnu ve vztahu k češtině a vlastivědě?

Ovlivnily nové hodiny čtení vztah vašeho dítěte ke knize?

Ovlivnil nový způsob vyučování vystupování a vyjadřování vašeho dítěte?

Ovlivnila práce ve skupinách kladně klima třídy?

Myslíte si, že je nutné změnit styl vyučování v našich školách?

Na závěr jsem požádala rodiče o jakýkoli vzkaz na mou adresu či na adresu KM . Ze všech poznámek (většinou hřejivých) vybírám jednu pro všechny:

Držím vám palce a nenechte se odradit.

Autorka je učitelka ZŠ v Kladně.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz