Červená karkulka

Kateřina Rohážová

Příprava na hodinu literární výchovy v 1. třídě, kterou zhlédli studenti PedF UK se svým pedagogem.

Cíl: Charakteristika literární postavy

Genetická metoda nácviku čtení

Průběh hodiny

 1. Ledolamka
  – přivítání se s hosty – vzájemné obdarování dárkem, který si vymyslím – přednesu – předám kamarádovi a on mně
 2. Motivace
  – dárek bude mít v dnešním příběhu důležitou roli a jsem zvědavá, jestli poznáte, o jaký známý příběh se jedná
  – odkrytí 5 kartiček, které si děti potichu čtou: 1. babička, 2. svátek, 3. myslivec, 4. vlk, 5. dárek
  – děti, které příběh znají, mi přijdou název pohádky pošeptat
 3. Četba pohádky O Červené karkulce nahlas
 4. Metoda rybí kosti
  kdo? co? komu?
  kde? proč? jak?
  – vymýšlení otázek k příběhu s těmito tázacími zájmeny a odpovědi
 5. Živé obrazy
  – děti mají vymyslet 3 fotografie k příběhu, které pokládají za nejdůležitější; každý si vylosuje svou postavu, kterou bude v živých obrazech představovat – vlk, babička, maminka, Červená karkulka, myslivec – při fotografování není žádný zvuk, vše se tedy musí vyjádřit pouze tělem ve „štronzu“
 6. Vyplnění listu do literárního deníku
  – děti si vyberou postavu, o níž chtějí psát
  Název postavy:
  Tato postava je:
  Vím to, protože:

1. třída

V první třídě mě překvapilo, že do ní chodí jen pět žákyň. Dvě děti ale ještě neumí moc dobře mluvit česky. Paní učitelka se proto uchýlila k netradičním metodám, jež jsou mimo jiné založeny také na pantomimě. Druhé překvapení jsem pak zažila při čtení genetickou metodou. Před týdnem jsem učila prvňáčky analyticko-syntetickou metodou a tyto děti četly věty typu: „Ema má mísu. Elo! Olo!“ Genetická metoda má tu přednost, že umožňuje dětem číst od počátku smysluplné a zajímavé texty a tím v nich vzbudí zájem a chuť číst.

Potěšilo mě, jak si děti dávaly na začátku hodiny dárky, spolupracovaly i s námi, poznaly, že dárek nemusí být věc hmotná, ale stačí věc vymyšlená, že jde o radost z darování a být obdarován. Zaujalo mě také, že si děti vedou svá portfolia již od první třídy a kolik tam toho mají. Je vhodné vést portfolia od začátku, protože děti alespoň vidí, jaké pokroky dělají.

Z reflexí studentů učitelství 1. stupně na PedF UK po návštěvě Lauderovy ZŠ, 4. prosince 2002

Autorka je učitelka na 1. stupni.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz