Úvodník

Nina Rutová

Vážení čtenáři,

z odpovědí na otázky položené v minulém čísle se dovídáme, že si ceníte toho, že KL vůbec pravidelně vycházejí, že je v nich zahrnuta jak teorie (obecné stati a články), tak praxe (nápadité hodiny, projekty, lekce), že ukazují, co se kde ve školách děje, a jsou v nich články k aktuálním tématům i informace o dalším vzdělávání. Sympatická je vám sebekritičnost, která nedovolí, aby se z nás nakonec stali elitáři nebo matadoři (viz články v  KL č. 9 ).

Je potěšitelné, že se vracíte k předešlým číslům , že si je schováváte jako svůj inspirační zdroj, půjčujete je kolegům, diskutujete o příspěvcích… Chybí vám odkazy na teoretické stati, webové adresy, více pohledů zvnějšku RWCT, ledolamky a možná i víc srdce. Doporučujete neumdlévat a zveřejňovat „kacířské“ názory, distribuovat KL co nejvíce do knihoven, pojmenovat přesně cílovou skupinu čtenářů a podle toho členit články, máme se pokusit o sebepropagaci ve spolupráci s Učitelskými novinami, které snad učitelé čtou ve větším počtu … Názorů je mnoho, někdy se různí a všem, kteří si našli čas nám napsat, děkujeme, nebo_ jsme z dopisů četli ochotu spolupracovat a podílet se. Jestli se náš časopis může od ostatních periodik orientovaných na pedagogiku něčím podstatným lišit, pak je to míra vaší spoluúčasti a míra spolutvorby.

Kritické listy nemají redakci, jejíž členové by nesli odpovědnost za jednotlivé rubriky; názvy některých oddílů se mění podle toho, jaké příspěvky se zrovna do čísla sejdou. Není to nehoda ani náhoda. Je to jedna ze strategií, kterou chceme dát najevo otevřenost pro vstup kohokoli z vás.

Těšíme se z toho, že zatím o sobě podáváte zprávy sami, doufáme, že těch, které písemná reflexe obohacuje, bude stále více, a váhajícím vzkazujeme, že na cestě od myšlenkové mapy k hotovému příspěvku nás mohou oslovit a nalézt průvodce v komkoli ze členů redakční rady. Neznamená to, že publikovat zde mají jen členové sítě či absolventi programu, ale očekává se, že mají k současné situaci ve školství, ve výuce, v oboru co říci.

Časopis je neprodejný a má sloužit zejména členům sítě. Samotný název našeho programu napovídá, že k myšlení se hledíme dobírat především čtením a psaním. Vyškolené jsou již stovky učitelů, a pokud konstatujete, nebo jste možná i nespokojeni, že se ve vašem časopise objevují stejná jména , a žádáte větší zastoupení různých autorských příspěvků , je vhodná chvíle, abyste to zkusili sami. Abych řekla pravdu, ani nevím, co by vlastně znamenalo, kdyby se kolem Kritických listů vytvořil víceméně stabilní okruh přispěvatelů, což samozřejmě a samo o sobě nepovažuji za vyloučené. Ale asi bychom se my, častěji píšící, časem dostali do rolí redaktorů, kteří pátrají, o čem přemýšlejí a jak učí stovky dalších absolventů programu, a stali se tak jejich mluvčími, a to přece není zcela v duchu vyznávaných idejí.

Možná, že jedna z cest jak měnit školství je schopnost čím dál většího počtu pedagogů být mluvčími, být pisateli . Ať už úvah, polemik, recenzí, lekcí. – Teprve ten celek, jehož by měly být Kritické listy obrazem, může nabýt přesvědčivosti i pro širší čtenářskou veřejnost.

Vybavuje se mi závěrem výraz jedné paní učitelky (dnes velmi často píšící), která překvapeně konstatovala, že si vždycky myslela, že spisovatel (pisatel) se z člověka stává, když o tom, co bude psát, ví již všechno dopředu, že už to má promyšleno. Po několika pokusech však ví, že k hlubšímu poznání se můžeme dobrat i zcela opačně. Nevíme téměř nic a psaním se k myšlení, přemýšlení a k hlubším vrstvám vědomí teprve dostáváme. Stačí si na psaní, a tedy na sebe, udělat čas.

S přáním inspirativního čtení i psaní Nina Rutová

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2336 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz