Učíme se učit se

Božena Blažková

Slovo UČENÍ v myslích dětí většinou evokuje pouze to, co souvisí se školou – předměty, pomůcky, známky, učitele, přestávky a podobně.

Toto neradostné zjištění mne vedlo ke zpracování projektu Učíme se učit se , který má pomoci žákům šestých tříd vyrovnat se s přechodem na druhý stupeň. Uvědomila jsem si, že téma učení je daleko širší a náročnější než téma práce s informacemi , jemuž jsem se doposud ve svých hodinách věnovala. A tak jsem musela sama nejprve „prostudovat“ spoustu literatury týkající se zejména učení, myšlení a paměti (viz doporučená literatura).

Celý projekt jsem rozdělila do 6 základních částí:

 1. Co je to učení?
 2. Podmínky učení – jak a kdy se učím efektivně
 3. Jak zacházet efektivně s časem?
 4. Styly a strategie učení
 5. Učíme se – stanovujeme si vlastní plán učení
 6. Shrnutí celého tématu pomocí citátů Jednotlivé oblasti lze podle potřeby rozšířit a doplnit.

V úvodní hodině si každé dítě formou volného psaní zapíše nejméně 10 slov, která ho napadnou, když slyší slovo učení . Potom žáci pracují ve dvojicích. Vzájemně si přečtou své seznamy a mohou si volně doplnit do svého soupisu, co je u souseda inspirovalo. Následuje práce ve větších skupinkách (4–6 členných), v nichž už děti diskutují o svých seznamech, hledají souvislosti a vytvářejí si nový společný seznam důležitých slov. Každá skupina pak napíše na tabuli svá významná slova, týkající se učení. Ze zapsaných slov vytváříme společnou myšlenkovou mapu a odkrýváme, že učení není jen škola, ale že je to proces, který se odehrává po celý náš život. Děti pak mají za úkol vypracovat si vlastní myšlenkovou mapu.

Po vypracování testu Jak studuji (jedná se o trochu upravený test z knihy M. Carli: Nechce se mi učit ) si děti samy stanovují oblasti, jež jsou pro efektivní učení podstatné: příprava, motivace, čas a doba učení, místo, eventuálně i poloha při učení, soustředění, vybavení si naučeného (krátkodobá i dlouhodobá paměť), orientace v údajích (organizace pracovního místa, zápisy v sešitech, výpisky, zdroje informací) a rozdíl mezi písemným a ústním projevem.

Následně pracujeme s testy z knížky S. Hermochové: Hry pro život . Jedná se o testy Cit pro čas , Rozdělení času a Promarněný čas . S jejich pomocí si děti uvědomují, že efektivita času je přímo závislá na využití stanoveného času, a zjišťují, kolik času denně se skutečně učí, a nikoli jen sedí nad učením.

Následuje část týkající se stylů, strategií a metod efektivního učení. Postupy vybírám podle věku dítěte a podle svého dosavadního stylu práce s nimi. Já sama používám zejména myšlenkové mapy, dvojitý a trojitý zápisník, I.N.S.E.R.T . Dost času věnuji metodě 5 kroků , která může dětem usnadnit zejména čtení složitějšího či neznámého např. encyklopedického textu. Prvním krokem je orientační seznámení s textem (zběžné čtení). Druhým krokem je vytvoření vlastních otázek – co se vlastně potřebuji z textu dozvědět. Teprve třetí krok je čtení, které však už je zároveň i hledáním odpovědí na jednotlivé dotazy. Dalším krokem je zpracování odpovědí. Posledním krokem je shrnutí získaných a zpracovaných informací.

Tuto část projektu považuji za nejnáročnější a pro děti má význam jen tehdy, dostanou-li ve výuce prostor tyto strategie používat. Velmi poučná pro mne byla otázka jednoho žáka: „Když si budu psát své vlastní poznámky, tak jak se potom dozvím, co po mně bude učitel při zkoušení chtít?“ Z ní jasně vyplývá, jak asi v současné škole funguje „učení“. Děti se učí pouze to, o čem předpokládají, že učitel bude chtít při zkoušení slyšet, případně co bude v písemce. Absence pojetí učení jako poznávání, hledání a zpracovávání nových zajímavých informací je zřejmá. Učení se stává pouhým memorováním učebnice či sešitu. Mozek se do této činnosti zapojuje jen minimálně, a není tedy divu, že takto získaná fakta velmi rychle vypouští ze své paměti, místo aby je dále používal, třídil, kombinoval a dával do souvislostí.

Řada dětí, zejména „bezproblémových“ jedničkářů, má v tuto chvíli pocit, že se tématem učení zabýváme zbytečně dlouho. Vždy_ učení je vlastně tak jednoduché. A právě pro ně mám připravený následující tzv. minutový test, který vám doporučuji k ozkoušení.

Jak vybrat z textu správnou informaci?

Než začneš pracovat, tak si nejprve přečti celé zadání:

 1. Napiš své jméno do pravého rohu papíru.
 2. Napiš nejméně 3 díla Boženy Němcové.
 3. Spočítej kolik je 25 x 7.
 4. Vyjmenuj nejméně 5 českých řek.
 5. Zaznamenej aspoň 3 státy, s nimiž ČR sousedí.
 6. Vypiš všechna pohoří, která tvoří naši hranici s Polskem.
 7. Uveď název knížky, kterou právě čteš.
 8. Nakresli sluníčko.
 9. Přečti si ještě jednou zadání.
 10. Pokud jsi dočetl/a až sem, tak splň pouze úkol číslo 1.

Pak obrať papír a dívej se na své pilné spolužáky.

Doufám, že jste si zkusili během jedné minuty test vyplnit. Pokud ano, tak už víte, že je to možné jen za předpokladu, že důsledně dodržíte úvodní instrukci a přečtete si nejprve celé zadání. Pokud tak učiníte, tak jste si skutečně vybrali z textu správnou informaci a nemusíte kromě svého jména nic vyplňovat.

Jak dopadá test u dětí, si asi umíte představit. Většina se snaží splnit všechny úkoly a nahlas se při tom zlobí, že se to nedá během jedné minuty stihnout. Občas se vyskytne žák, který splní instrukci, a tudíž test v limitu stihne a opravdu se baví pohledem na ostatní. Po tomto testu už děti nepovažují za zbytečné zpracovat si svůj osobní plán, jak zlepšit své vlastní učení.

A na závěr si téma učení můžeme shrnout pomocí citátů. Děti se rozdělí do skupin a každá dostane jeden citát. Úkolem týmu je text nahlas přečíst a vysvětlit ostatním.

Společně pak všichni sledujeme, jak na sebe citáty navazují, a hledáme vzájemné souvislosti mezi nimi.

 1. Stále se učím. Michelangelo
 2. Neexistuje člověk, který by se uměl sám od sebe učit. Učit se je třeba se naučit. Keller
 3. Učit se lze jen tréninkem. Je to stejné jako ve sportu. Když chceme vyniknout, tak musíme zvládnout –trénink, techniku, taktiku a vytrvalost. Keller
 4. Jediné, co můžeš opravdu změnit, jsi ty sám. Carli
 5. Máme-li se opravdu něco naučit, pomůže nám, když to slyšíme, vidíme, ptáme se a diskutujeme s ostatními. Silberman
 6. Znalosti? Úspěch? Z 90 % díky potu a z 10 % díky nápadům. Einstein
 7. Naše učení se nezlepší vyslechnutím sebelepších rad. Nepomůže nám přečtení sebelepších knih. Uvedené návody musíme začít používat v denním životě. Keller

Diskusí nad citáty celý projekt končí. Ozkoušela jsem ho nejen s žáky šestých tříd, ale i s vyššími ročníky. V současné době jej chystám jako dopolední dílnu pro žáky devátých tříd.

Doporučená literatura

Badegruber, B.: Otevřené učení ve 28 krocích. Praha, Portál 1994.

Brennan, H.: Ach, ta pamě_! aneb Jak se efektně učit. Praha, Amulet 2000.

De Carli, M. I.: Nechce se mi učit. Jak řešit problémy s učením.

Praha, Portál.

Gandelosi, J. S.: Strategie řízení třídy. Praha, Portál 1994. Fisher, R.: Učíme děti myslet a učit se. Praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha, Portál 1992.

Hermochová, S.: Hry pro život 1, 2. Sociálně psychologické hry pro děti a mládež. Praha, Portál 1994.

Howard, P. J.: Příručka pro uživatele mozku. Praktické informace a návody pro každodenní život. Praha, Portál 1998. Hunterová, M.: Účinné vyučování v kostce. Praha, Portál 1999.

Keller, G.: Mami, tati, jak se mám učit? Učební trénink pro žáky.

Praha, Nový život 1993.

Kret, E.: Učíme (se) jinak. Nápady a rady pro uživatele a rodiče.

Praha, Portál 1995.

Patersonová, K.: Připravit, pozor, učíme se! Jak vzbudit zájem žáků o učení. Praha, Portál 1996.

Silberman, M.: 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha, Portál 1997.

Weimerová, B. – Brademannová, M. – Hessová, S.: Jak si zlepšit známky. Praha, Amulet 2002.

Autorka je lektorka KM, má osmiletou praxi ve školní knihovně na základní škole v Pardubicích; v současné době působí ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz