Prožitky a tvořivé psaní

Zdeňka Kreislová

Za posledních šest let, které učím ve třídě s programem Začít spolu 1) , si neustále ověřuji, že stačí dát dětem prostor a ony nás pak denně překvapují tím, co dokážou. Mnoho radosti a pýchy prožívám, když se děti představují jako autoři. K uvolněnému autorskému projevu jim může pomoci výběr témat, která jsou jim blízká, ale také to, že je na dané téma dostatečně připravíme. Jak taková příprava může vypadat?

Lekce z projektu POČASÍ

Celý projekt byl realizován na podzim ve třetím ročníku po dobu dvou týdnů.

Pro Kritické listy vybírám část završenou psaním.

Hra na asociace : Vzpomeňte si na co nejvíce slov týkajících se POČASÍ. Slovo „počasí“ mi připomíná...

Poslech hudby : A. Vivaldi: Čtvero ročních období (Bouře, Podzim). Vyjádřete pocity z hudby slovem, barvou, kresbou.

Zvukové vyjádření : Vyjádřete zvukem vítr, déšť, bouřku... (skupinová práce)

Pantomima : Choďte v dešti, na ledu, ve větru, vedru, v závějích, za mlhy...

Řízená představa : Představte si les za slunečného počasí, zvedá se vítr, obloha se zatahuje, začíná pršet, lije jako z konve, déšť ustává, obloha se rozjasňuje, opět svítí slunce.

Kouzelným předmětem (rozevřeme třeba starý deštník) vejdeme společně do POHÁDKOVÉHO POČASÍ: děti vymýšlejí postavy do pohádky – návrhy zapisujeme na velký arch papíru ( král Kroupa, Déšť, Voda, babka Mráčková, víla Rosa, princezna Duha, kouzelnice Mlha, děda Mrak, čaroděj Blesk...)

Výtvarné zpracování : Děti navrhnou (nakreslí) loutku do pohádky – technika: rozmývaná kresba dřívkem a barevnými inkousty.

Slovní příprava : K vystaveným obrázkům děti přikládají lístky se slovy, které v nich obrázky vyvolaly, tiše zní Vivaldiho hudba. ( Sněhová vločka – padá z nebe, pije led, je hubená, je lehká, bílá, na dlani ti roztaje, křehce pluje, mrazí, rozhazuje vločky..., babka Mráčková – je vlnkovatá, kudrnatá, nadýchaná, tlustá, mračí se, je v nebi, je naducaná...)

Tvořivé psaní : Děti si vyberou jakoukoli postavičku (i z těch, které maloval někdo jiný) a píšou vypravování, popis, pohádku nebo básničku. – Mají přitom využít slova, která u obrázku najdou.

Celý týden se děti představují jako autoři a čtou svá dílka ostatním:

Babka Mráčková

Babka Mráčková je samozřejmě mráček. A ta byla věčně smutná a sama. Buď si četla, nebo spala, taky háčkovala čepice na zimu, ale nic ji nebavilo. Jednou si šla po obědě lehnout a vletěl jí do okna krásný pruhovaný míč. Babka Mráčková vzala pruhovaný míč, vyšla ven a tam stály malé děti hvězdičky. Byly dvě. Jedna hvězdička se jmenovala Kaňďa a druhá Muňďa. Babka Mráčková se jich zeptala: „Je to váš míč?“ A Kaňďa řekla: „Ano, je to náš míč, děkujeme.“ – „Není zač.“ Šla do chaty, vzala bonbony a dala je dětem. A od té doby je Babka Mráčková veselá. (Lucie Šollarová)

Princezna duha

Princezna duha má hodně barev, například červenou, žlutou, zelenou, modrou. Mám duhu moc ráda. Víte proč? Protože když na ni koukáme, tak nám připadá jako kopeček, vi_te. A že vám připomíná duhovou kuličku? Je moc krásná a vypadá také jako pastelky – červená, žlutá, zelená a modrá. (Aneta Červeňáková)

Sněhová vločka

Krásná bílá vločka má krátký život, moc krátký, ale vypadá tak krásně. Já si někdy myslím, že vločky, které padají, jsou šaty sněhové královny. Ta musí být ale krásná a také třpytivá. Ahoj, už sněží. (Pavla Kasíková)

Na autorské čtení vždy navazuje hodnocení. To je chvíle, kdy se učíme jeden od druhého. Děti oceňují, chválí, ale také dávají rady a doporučení. Navzájem si naslouchají, učí se formulovat svoje názory a argumenty. Dětem mohou při hodnocení pomoci návodné otázky: Co tě zaujalo? Jak na tebe text působil? Co tě překvapilo? Která věta se ti líbila? Které hezké slovo jsi našel? Co originálního jsi objevil? Co tě potěšilo? Má práce úvod a závěr? Je vhodně zvolený nadpis? ...

Moje hodnocení je poslední tečkou. K dětským dílkům připojuji lepicí lístečky s krátkým dopisem. Tak například Sněhovou vločku jsem hodnotila takto:

Milá Pavlo, oceňuji Tvoji fantazii. Přirovnání vločky k šatům Sněhové královny mě o ní přesvědčilo. V úvodní větě jsi velmi vhodně použila opakování slov: ...krátký, moc krátký... Nezapomnělas na závěrečnou větu, kterou povídání nekončí, ale nechává nám prostor pro krásné snění. Děkuji! Tvoje paní učitelka Zdena

Poznámky:

1) Začít spolu (ZaS) – je vzdělávací program s důrazem na individuální přístup k dítěti a na partnerství školy, rodiny a komunity v oblasti výchovy a vzdělávání. Filozofie programu vychází z myšlenky otevřené společnosti, vede děti i dospělé k demokratickému myšlení a jednání. Program Začít spolu se opírá o konstruktivismus a teorii morálně kognitivního vývoje dítěte, je orientován na dítě a jeho potřeby.

Autorka je učitelka na prvém stupni, lektorka ZaS.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2336 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz