Klub RWCT v Novém Jičíně!

Milena Hyklová

Kritické listy č. 9 přinesly informace ze setkání lektorů, jež se konalo v září v Unhošti. Jedním z aktuálních a hodně diskutovaných bodů byl vznik „minicenter“ (hnízd) také v jiných místech, než je Praha. A vlaštovky z okresu Nový Jičín už své hnízdo mají! Slétly se k prvnímu setkání v úterý 28. ledna 2003.

Od roku 2000 absolvovalo kurz Kritického myšlení v okrese Nový Jičín (s organizačním zajištěním Střediska informatiky a služeb NJ) 60 osob (asi 40 pod vedením Saši Dobrovolné a Petra Novotného, dalších 20 pod mým vedením). Ředitelka střediska Eva Mokrošová přišla s návrhem nabídnout absolventům kurzů členství v  Klubu RWCT . Zatím se jich přihlásilo 24.

Prvního setkání jsme využili k pracovní dílně, z níž vzešla očekávání od klubové činnosti. Došlo také k výměně zkušeností a zážitků s metodami RWCT v praxi. K těm, které zaujaly, patří i nápad Aleny Kvitové: Pětilístek vylepšila o tzv. P.S. Protože někdy nerozuměla závěrečnému synonymu, k němuž žák dospěl, umožňuje žákům formou P.S. objasnit jejich myšlenkový postup.

V budoucnu máme v plánu pozvat do Nového Jičína lektory, kteří mají připravené dílny nad rámec základního kurzu (Božena Blažková přijede s dílnou Učme žáky učit se , z nabídky Niny Rutové si členky klubu vybraly dílnu rozhlasovou). Navrženy byly i vzájemné hospitace a ukázkové hodiny (jak jinak než odpoledne), hodně jsme diskutovali o hodnocení a zkoušení žáků – takže téma mé dílny na příští setkání se vylouplo samo. Do Prahy vzkazujeme, že Letní škola pro „záklaďáky“ by se nám líbila na Moravě.

Ale taky bychom rádi navštívili obdobné regionální centrum jinde. Kdo nám odpoví?

Za Klub RWCT v Novém Jičíně napsala Milena Hyklová

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz