Používáte metodu I.N.S.E.R.T.?

Z e-mailové korespondence

Vážení kolegové!

Obracím se na vás s jednou připomínkou. Týká se metody I.N.S.E.R.T . Setkala jsem se s ní již před nějakým rokem. Mně samotné nevyhovovala a ani žákům její upravená forma nebyla přínosem. Tudíž jsem ji nepoužívala. Tento rok jsem se zapsala do seminářů RWCT , a tudíž jsem opět na tuto metodu narazila. Pokoušela jsem se své předchozí odmítnutí přehodnotit, avšak závěr je pro mne zatím stále stejný.

I.N.S.E.R.T. má sloužit k porozumění textu a přehodnocení předchozích tvrzení. Provedu-li tedy označení v textu pomocí doporučených znamének a chci-li své poznámky následně použít, nastanou problémy: značek je příliš či málo a hlavně není zřejmé, ke kterým slovům se vztahují, a tak text znovu čtu; není jasné, co je v textu důležité; závěrečné zapisování do tabulek podle značek je zdlouhavé a navíc musím znovu hledat důležité informace; přínosné je snad vypíchnutí vzniklých otázek.

Mířím tedy k tomu, jestli je vůbec dobré tuto metodu vyučovat v rámci kurzů RWCT . Možná se mýlím a někdo ji s velkým úspěchem využívá, žel, zatím jsem na nikoho takového nenarazila. A tak dávám přednost metodě z dob svého studia:

Toť můj pohled. Ráda uvítám jiné.

S pozdravením „kritický účastník“ Kritického myšlení

Ivana Procházková

Poznámku paní Procházkové jsme rozeslali kolegům a někteří z nich reagovali popisem svých zkušeností:

I. S metodou I.N.S.E.R.T. mám zkušenosti už několik roků. Zpočátku jsem byla také trochu váhavá, ale čím více s ní pracuji, tím více se mi zamlouvá. Konkrétně: značky se nemusejí vztahovat ke slovům –důležitá je přece myšlenka, a ne slovo. Nemám se naučit slovo nazpaměť, ale porozumět myšlence. Značek může být různý počet, záleží na textu a věku žáků. Samozřejmě, že text musí učitel dobře znát a uvědomit si, které značky budou funkční. Potom nemusí hned narazit na problémy s jejich množstvím. Postesk, že se musí zase k textu znovu vracet a při zapisování do tabulek znovu hledat důležité informace, je vlastně oceněním. Právě opětovný návrat k textu usnadňuje jeho pochopení a zapamatování si. Zdlouhavost, která souvisí se zapisováním do tabulek: i zde učitel musí uvažovat, co a kolik má smysl, aby si žáci zapsali, rovněž však délka práce je ovlivněna délkou a složitostí textu, zkušenostmi žáků i učitele při práci s touto metodou. Navíc některé fáze mohou velmi dobře žáci zvládnout doma. Domnívám se, že využívání znamének je mnohem funkčnější než prosté podtrhávání v textu, které nic neříká o tom, co je známé a co neznámé, o čem pochybuji, s čím nesouhlasím atd. Nakonec i paní Procházková si svoji metodu z dob studia přizpůsobuje a vytváří si jakýsi vlastní I.N.S.E.R.T. Pouhé podtrhávání jí rovněž nestačí.

Helena Grecmanová, VŠ učitelka na Pedagogické fakultě UP Olomouc, lektorka KM.

II. Zrovna včera jsem I.N.S.E.R.T. dělala v semináři.

Za celou řadu (mohu-li to tak říci) seminářů se neozval ani jeden účastník s tím, že by tuto metodu nevyužil. Sama ji používám běžně se svými žáky. Myslím, že je důležité uvědomit si, proč tuto metodu zařazuji, že žák si dělá jasněji v porozumění textu a učí se s ním systematicky pracovat. Na učiteli je, zda tuto metodu zvolí a zda žákům dostatečně vysvětlí, jaký počet značek je optimální, nebo jestli namísto značek budou žáci rovnou pracovat s tabulkou, a nebudou tak „dvojit“ svoji práci. Paní Procházkové zřejmě vyhovuje její systém podtrhávání, tak ať jej s klidným svědomím používá a netrápí se I.N.S.E.R.T. , protože čemu nevěřím já jako učitel, to nebudou používat ani moji žáci, tak to totiž je a bude v praxi.

Eva Kašparová, ředitelka základní školy v Boroticích, lektorka KM, dramatické výchovy a osobnostně sociálního rozvoje.

III. Vyučuji fyziku na nižším gymnáziu a metodu I.N.S.E.R.T. jsem už vyzkoušel – a vcelku s úspěchem. Napřed si děti podtrhaly podstatné informace a pak tyto informace označily znaménky. Čili pak přesně věděly, které znaménko k čemu patří. Chystám se ji nadále běžně používat.

Zdeněk Rakušan, učitel na Moravském reálném gymnáziu v Olomouci, absolvent kurzu KM.

IV. Vážená paní kolegyně, velmi mě překvapily vaše zkušenosti s metodou I.N.S.E.R.T . Já ji využívám velice často. Vyzkoušela jsem její efektivitu v různých vyučovacích předmětech – ČJ, M, přírodověda, vlastivěda s tím, že si samozřejmě značky a jejich umístění upravuji přesně podle daného textu a i tabulku vyplňujeme rozličným způsobem, například část jako domácí přípravu na další hodinu. S úspěchem ji používáme i v práci s učitelským sborem při různých příležitostech. Osobně jsem ji naučila používat mého dospívajícího syna, který má potíže se zvládnutím a nastudováním obsáhlejších textů. Právě to, že se vrací zpět jen k tomu, co si označí jako neznámé, nepochopené apod., mu pomáhá zvládnout kupříkladu pravidla autoškoly či texty k trenérským zkouškám. Dané značky v metodě I.N.S.E.R.T. předkládané v kurzech RWCT nechápu jako dogma a její nezařazení bych považovala za ochuzení o přínosnou metodu práce.

Hanka Pánková, zástupkyně ředitele v Základní škole v Plzni, učitelka Začít spolu a absolventka kurzu KM.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2336 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz