Inovace vysokoškolské výuky v environmentálních oborech

Hana Košťálová

O sborníku VŠ pedagogů bych ráda napsala i přesto, že jsem přispěla jednou malou kapitolkou. A to se asi nedělá, aby si člověk recenzoval sborník se svým článkem.

Když jsem svůj příspěvek psala, neznala jsem celkovou koncepci sborníku ani autory ostatních příspěvků. Poté, co jsem hotové dílo dostala do ruky a vcelku pečlivě je prolistovala, mám příjemný pocit, že se editorce podařilo sestavit inspirativní a přínosnou knížku.

Pro nás učitele v programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení je sborník poutavý tím, že se dívá na pedagogiku z malinko odlišného úhlu pohledu, ačkoli vyhledává příklady výuky, jež sledují cíle blízké našemu programu. Autoři sborníku, kteří jsou pedagogy obvykle až v druhém plánu (jsou to vysokoškolští odborníci orientovaní na něco, co má blízko k environmentální problematice), promýšlejí svou výuku s maximálním ohledem na budoucí profesní život svých studentů: jejich absolventi totiž musejí řešit nikoli laboratorní záhady a problémy teorie, ale musejí umět prakticky jednat ve složitých situacích kladoucích nároky jak na odbornost, tak na obecnou schopnost řešit problémy a přijímat plnou odpovědnost za vlastní rozhodnutí. Toto vědomí citelně ovlivňuje přemýšlení kantorů o tom, jaké příležitosti studentům připravit a jaké požadavky na ně klást. Knížka také zřetelně ukazuje, že právě obory a lidé, kteří jsou nějak spojeni s ekologií, si umějí asi lépe než jiní představit výuku akcí a k akci. Pro pedagogické fakulty by to mohl být dobrý vzor. Málokterý mladý učitel se bude po skončení školy věnovat teoretickému pedagogickému bádání, ke kterému je pedagogické vysoké školy dnes vesměs vybavují. Zato řada z nich se jednoho dne odhodlá vkročit do kruhů dětí a bude chtít obstát. K tomu bude potřebovat praktické nástroje i natrénované dovednosti – ale toho se dostává jen omezenému okruhu šťastlivců mezi učitelskými novici na nemnoha osvícených fakultách.

Ve sborníku najde čtenář inspirativní příspěvky –je zajímavé například porovnat naše pojetí psaní se dvěma kapitolami o psaní ( Zadávání a hodnocení eseje , R. Tichý, H. Šantrůčková; Psaní odborného textu – problém nejen odborný , semináře organizované Centrem pro podporu psaní v University of Nebrasca – Lincoln, přeložila J. Dlouhá). Zvláště překlad „psacích“ seminářů by mohl zajímat i naše vysokoškolské učitele, z nichž mnozí se potýkají s problémem nepsavectví studentů asi stejně, jako tomu bylo v USA před zavedením cílené výchovy k psaní. V příspěvku Zadávání a hodnocení eseje upoutala mou pozornost samozřejmě pasáž o vyhodnocování esejů, která obsahuje také to, čemu v  KM říkáme sady kritérií. Zajímavé srovnání.

Za zvlášť vydařený ale považuji vtip, který se podařil autorům sborníku – zařadili totiž parodii na pseudovědecká pojednání, na něž tak často narážíme v našem pedagogickém prostředí, kde jsou teoretici s nedostatkem invence ochotni s vážnou tváří zkoumat a vědecky popisovat třeba nápisy na chlapeckých záchodcích. Do sborníku je vtipně propašována nenápadná kapitolka, jež s profesionálním „poukrfejsem“ popisuje a vědecky klasifikuje exkurze. Vybírám: „Realizace exkurze je spojena s nároky na přemístění účastníků na místo exkurze.“ Nebo: „Botanické exkurze jsou z hlediska výběru a prezentace objektů jednodušší, neboť výskyt rostlin je trvalejšího rázu, mají omezenou možnost pohybu, snadněji se sbírají a preparují. V tomto směru je méně spolehlivá exkurze zoologická, kdy je vždy otázkou náhody, které organismy bude možné demonstrovat.“

Sborník je neprodejný, ale kdo by se o něj zajímal, najde kontakt na Jiřího Dlouhého nebo Janu Dlouhou na www.czp.cuni.cz , a řekla bych, že od nich sborník může získat.

Inovace vysokoškolské výuky v environmentálních oborech. K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek. Sborník, editorka Jana Dlouhá. Vydalo Centrum Univerzity Karlovy pro otázky životního prostředí, Praha 2002.

Autorka je koordinátorka a lektorka KM.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz