Bakalářská práce v kostce

Petr Novotný

Motto:

„Nemám ráda bakalářskou práci! Nemám ráda psaní!“

Studentka kurzu Psaní odborných textů.

Na jaře roku 2001 jsme se s dalšími vyučujícími Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně shodli na pocitu z obhajob bakalářských a diplomových prací: studenti často nedovedou v písemných pracích využít potenciál zajímavých témat a nedokážou ani „prodat“ odvedenou práci – nezřídka ti, kteří měli co říci, zjevně nevěděli jak. Naše nespokojenost si žádala řešení: co je sdělitelné písemně, to jsme vystavili na web, dále jsme přestrukturovali metodologické kurzy a v jejich rámci jsme zařadili jednosemestrový výběrový kurz (oceněný tzv. B kredity) Psaní odborných textů. Kurz je vypisován každoročně a je určen především studentům druhých a třetích ročníků. Zájem studentů je značný.

Cílem kurzu je nabídnout účastníkům takovou zkušenost, která jim umožní napsat text, kde forma podporuje obsah. Proces psaní procházíme teoreticky i prakticky ze všech stran, píšeme volně i řízeně, užíváme imaginace, komentujeme data a recenzujeme. Učíme se rozlišit a cíleně zařazovat v psaní fáze, kdy je třeba chrlit nápady, kdy je čas sbírat materiál, kdy je možné kriticky třídit, kdy je učesávat a pilovat vyjádření. Věnujeme se samozřejmě i formální stránce autorství odborných textů – úpravě textu, normám, citačním pravidlům.

Mnoho z používaných technik čtenář dozajista zná (brainstorming, volné psaní, myšlenková mapa). Na závěr lekce, kde probíráme stanovenou strukturu práce, nároky a hodnotící kritéria, pravidla univerzitní a fakultní i úzus Ústavu pedagogických věd FF MU, studenti volně píší v šesti fázích podle jednotlivých kroků kostky: POPIŠTE, POROVNEJTE, ASOCIUJTE, ANALYZUJTE, APLIKUJTE, HODNOŤTE.

Při čtení studentských prací jsem si uvědomil, že se při této příležitosti vlastně vracím k počátkům celého kurzu Psaní odborných textů. Beru tuto četbu jako cennou zpětnou vazbu, o kterou se chci rozdělit se čtenáři Kritických listů, a děkuji studentům kurzu, kteří mi paušálně svěřili právo jejich vyjádření zveřejnit výměnou za slib anonymity.

Než začneme procházet studentská vyjádření podle stran kostky, je třeba říci, že ne každý se přesně vešel do šesti bodů. Některým stačily dvě strany kostky a na další už nedošlo, protože se nedokázali zastavit. Jiní rozšířili kostku o verše, asi z důvodu, který jedna z autorek vysvětlila ve srovnání bakalářské práce s básní: „...báseň, u té si člověk oddechne, a pokud nikomu, aspoň pisateli může přinést radost už samotné její psaní. Klidně iracionální a provokující. Psaní bakalářské práce často přináší pouze stres a strach a pochyby.“

Vraťme se ovšem z říše poezie na pevnou zem popisu . Studenti v této fázi někdy psali věcně, jindy poněkud emotivně, a vymezili bakalářskou práci jednou vlastním vztahem, podruhé jmenováním všeho, co je třeba vykonat či prokázat. Jeden příklad za všechny:

... jde o text, který má teoreticko-empirický nebo teoreticko-aplikační charakter a měl by mít i hlavu a patu a nějaký ten přínos. Bakalářská práce by měla být stvrzením toho, že se student během studia něco naučil, měla by prokázat jeho znalosti v oboru a o tématu, které ho zajímá a kterým se třeba chce v budoucnu dále zabývat.

Když došlo na porovnávání , ukázalo se, že není moc s čím srovnávat (většinou se studenti obrátili buď k ročníkové práci, která je v jejich studiu vyžadovaným nižším stupněm psané sebeprezentace, nebo k práci oborové coby „light“ variantě bakalářské práce), předchozí zkušenosti studentů s psaním jsou opravdu bolestně malé. Abych ale nebyl jen negativní, za cenné považuji mj. uvědomění si, že

„bakalářská práce je podobná ... také jakékoli jiné vědecké práci (osnova, použitá literatura, poznámkový aparát apod.).“

Dostáváme se k  asociacím . Ty jsou tristní a nezáviděníhodné, týkají se totiž v drtivé většině stresu a tvrdé práci, kterou je třeba odvést.

...hlavně dobře zvolit téma, to už je půl úspěchu –ať se to dobře píše. Spousta hodin strávených v knihovně vyhledáváním literatury. A psaní. A čtení. A sestavování. A aby to taky souviselo. A nakonec to nechat zabalit do tvrdých desek se stříbrným písmem, ať to taky vypadá.

Výsledky analýz byly zpravidla věcné a posloužily k rekapitulaci toho, co se studenti v lekci naučili, a to jak v poloze „má tam být“ (zcela na místě je úlevné konstatování, že do celkového počtu znaků se počítají i mezery), tak i v poloze „nesmí tam chybět“.

Pri písaní bakalárskej práce je dôležitá jasná formulácia problému, ktorý spadá do problematiky daného oboru, a je treba konzultovať ho s niektorým z vyučujúcich (pomáha to lepšie sa orientovať v danej problematike). Dôležité je uvedomiť si a dodržiavať logickú štruktúru práce, sledovať jej jasne formulované ciele. Nemenej dôležitý je záver práce, ktorý celú prácu hodnotí, sleduje možnú realizáciu práce v praxi a udáva možne prekážky, ktoré buďto v realizácii prekážajú alebo nejako inak ovplyvňujú jej chod.

A jak se tempo práce stupňovalo a stran kostky přibývalo, přibylo také rozporů mezi optimisty a skeptiky. O skutečném smyslu bakalářské práce je – zdá se – snadno pochybovat... Aplikuj:

Co přináší bakalářská práce? Jako pozitivní přínos pro autora práce je jistě získání mnoha nových poznatků o tématu, o kterém píše. Jestliže se mu podaří, přinese mu také 20 kreditů a snad i jistý pocit uspokojení. Možná ale také přináší noční můry, stres nebo bolavá záda z neustálého hrbení se nad knihami.

Jestliže jsem ve fázi aplikace upozornil na některé rozpory, pak ve fázi hodnocení už tu máme zcela neslučitelná stanoviska. První z vybraných hodnocení je ještě poměrně neutrální – klade si otázky člověka, který už práci dopsal. Jinak jsem ovšem našel ocenění kladů stejně jako příkré odsudky údělu bakalářského „psance“. Rád bych k tomu dodal, že čtení v rámci výuky naštěstí neproběhlo příliš konfrontačně...

Tak jak se ti to povedlo? Měla ta práce nějaký význam? Je to skutečně použitelné v praxi? Není to jen seznam cizích myšlenek? Stálo to za tu námahu? Je to dostatečně odborné? Přijmou ti to? Má to dostatek pramenů, přesné citace, přesnou strukturu? A přináší to vůbec něco nového? Máš odvahu to prezentovat jako svůj výtvor?

Co je na bakalářské práci dobrého? Třeba to, že se naučím pracovat s literaturou a možná i s počítačem, když to dobře půjde (no, to nevím), a dál už mě nic nenapadá. Půl minuty do konce. Za chvíli bude úplný konec...

Pokud jsem výše uvedl, že tato vyjádření jsou cennou zpětnou vazbou, musím říci, jak rozumím zprávě, kterou jsem od svých studentů dostal. (Je třeba říci, že autoři použitých textů sami přepisovali svá slova do elektronické podoby a neodolali touze poněkud je učesat. Přesto je ale mnohde cítit syrovost a upřímnost necenzurovaného vyjádření.) „Asi nepíšu s takovou příslovečnou lehkostí jako pan Novotný, protože už mě nic nenapadá :-))).“ Děkuji, věřím v upřímnost takových vyjádření, ale nepřeceňuji je, nakonec mám přece v rukou výsledky závěrečné evaluace kurzu.

Ukazuje se, že studenti skutečně přicházejí na vysokou školu nepříliš vybaveni pro psaní. Zjevný nedostatek zkušeností (o kterém svědčí i vyjádření „Napíšu ty tuny textu?“) je dalším argumentem pro pořádání takovýchto kurzů. Dále se zdá, že se ne vždy daří úplně vysvětlit, k čemu vlastně psaní je. Myslím, že pocit smysluplnosti práce by pomohl především těm studentům, u kterých je psaní rozsáhlejších prací spojeno se stresem a nejistotou.

PS : „Rozhodně existuje spousta horších věcí, než je psaní bakalářské práce.“ (Student kurzu.)

Pozn. redakce: Zájemce o psaní na VŠ upozorňujeme také na inspirativní příspěvek ve sborníku Inovace vysokoškolské výuky v environmentálních oborech (o něm píšeme na str. 49): Psaní odborného textu – problém nejen odborný. Jde o překlad materiálů Centra pro podporu psaní Univerzity of Nebrasca – Lincoln. Ve sborníku str. 161–172.

Autor je vysokoškolský učitel, lektor KM.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz