Setkání po roce aneb Aktivizační metody při rozvoji čtenářské gramotnosti

Jana Doležalová

S velkým potěšením jsme s lektorkou KM Boženou Blažkovou (SVK v Hradci Králové) v roce 2001 připravovaly a realizovaly cyklus dílen Metody kritického myšlení ve školní praxi na PF UHK (informovaly jsme o něm v Kritických listech č. 5). Na téže univerzitě jsme opět v prosinci loňského roku pořádaly ve spolupráci s Czech RA a pobočkou ČPdS seminář Aktivizační metody při rozvoji čtenářské gramotnosti. Netvořily jsme uzavřenou společnost, ale přesto byla většina pozvaných z kurzu Kritického myšlení (učitelé ZŠ, SŠ a PF).

Co se odehrávalo na semináři?

V první části semináře byly účastnice seznámeny s podstatou nově vymezené čtenářské gramotnosti, s výsledky mezinárodních výzkumů (PISA 2000) a se závěry výzkumu čtenářské gramotnosti, který realizovala autorka příspěvku.

Ve druhé části si přítomné vyměňovaly zkušenosti s aplikací didaktických prostředků pedagogického projektu RWCT. Nejvíce se jim daří aktivní získávání informací žáky a tvořivé zpracování různých témat v projektovém vyučování. Svěřovaly se i s problémy, které v souvislosti se zaváděním inovací vznikají. Patří k nim i nepříznivé reakce kolegyň. Odměnou je ale zájem dětí o rozličné činnosti a radost z vlastní práce. Příznivé přijetí metod RWCT studenty potvrzuje i kolegyně z naší pedagogické fakulty, jež se cyklu dílen zúčastnila.

Ve třetí části proběhla dílna, v níž Božena Blažková aplikovala metodu Šest klobouků a zabývala se v ní problémem čtenářství.

Co nám seminář přinesl?

Kromě příjemné atmosféry a radosti ze setkání se známými tvářemi přinesl seminář jednoznačný užitek.

Z našich postřehů – byly:

Z postřehu účastnic – byla:

Tuto touhu bychom neměly nechat bez odezvy, neboť jestliže něco zasejeme, měly bychom to pomáhat dál kultivovat.

Co bychom mohly doporučit lektorům a organizátorům vzdělávacích akcí?

Pro vyšší efektivitu kurzů pracovat dlouhodobě a ještě se – i po ukončení kurzu – s účastníky po určité období setkávat. Posiluje to jejich motivaci, naznačuje cestu, jak dál, dochází ke vzájemnému obohacení účastnic i lektorů.

Zúčastní-li se seminářů více lidí z jedné školy, mají lepší podmínky pro inovační práci, vzájemně se inspirují, pomáhají si, podporují se a radí při překonání obtíží.

Autorka je učitelka na katedře pedagogiky a psychologie na PF UHK Hradec Králové, lektorka KM.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2336 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz