Příklady cílů pro pedagogický růst učitele na jeden školní rok

B. Zmrzlík

– k článku „Své žáky hodnotíme – chceme být také hodnoceni?“ od B. Zmrzlíka, KL 35

 

1.                  Příklad z oblasti Realizace efektivní výuky – kooperativní učení

 

Chci se v příštím školním roce zaměřit na kvalitnější a častější vytváření možností pro kooperativní činnosti žáků – zaměřím se na úkoly zajišťující skutečnou práci všech členů skupiny (aby se někteří jednotlivci „nevezli“) prostřednictvím rozdělení úkolů podle rolí

Konkrétní formulace měřitelného a doložitelného cíle: vytvořím pro kooperativní činnosti žáků vhodné (jasné a srozumitelné) popisy jednotlivých skupinových rolí, tyto popisy pak využiji při kooperativní výuce  v jednom předmětu (kterém) v jednom ročníku (kterém)

Cesta: 

·        V souladu s ŠVP promyslím systém výuky v předmětu (kterém) a vytvořím předem jeho tematický plán s poznámkami o možnostech kooperativních aktivit

Způsob sledování v portfoliu:

·        tematický plán předmětu (jednoho ročníku) obsahující i poznámky o plánovaných možnostech kooperativního učení

·        srozumitelné popisy jednotlivých skupinových rolí určené žákům

·        přehledně strukturovaná písemná příprava tří hodin, kde byla kooperativní činnost (s využitím práce žáků ve skupinových rolích) skutečně efektivně realizovaná, a  reflexe k těmto hodinám

·        celková reflexe zkušeností získaných z kooperativních činností žáků

Na jednu hodinu takto zaměřenou bude pozván člen vedení školy

 

2.                  Příklad z oblasti Realizace efektivní výuky – moderní technologie

 

Chci se v příštím školním roce zaměřit na výuku s interaktivní tabulí (a notebooky)

Konkrétní formulace měřitelného a doložitelného cíle: vytvořím minimálně 5 příprav pro aktivní práci žáků a učitele s interaktivní tabulí (a notebooky), kde bude interaktivní tabule využita nejen pro ilustraci učitelského výkladu, ale i pro aktivní práci žáků

Cesta: 

·        Seznámím se s možnostmi, které dává pro práci s interaktivní tabulí internet a jiné dostupné zdroje

Způsob sledování v portfoliu:

·        přehledně strukturovaná písemná příprava pěti hodin, kde byla smysluplně využita práce s interaktivní tabulí a notebooky, a reflexe těchto hodin

·        přiloženo CD s vypálenými materiály pro interaktivní tabuli

Na jednu hodinu takto zaměřenou bude pozván člen vedení školy

 

3.                  Příklad z oblasti  Hodnocení žáka jako prostředek k učení a porozumění – kritéria hodnocení

 

Chci se v příštím školním roce zaměřit na lepší využívání kriteriálního hodnocení žákovské práce – na vytváření vhodných kritérií a indikátorů dobré práce žáků

Konkrétní formulace měřitelného a doložitelného cíle: vytvořím kritéria hodnocení práce žáků ve třech častých činnostech jednoho předmětu (kterém) pro jeden určitý ročník (který), tato kritéria budou doplněna i o indikátory mistrovsky splněné práce (případně i ve třech úrovních – mistrovská, průměrná, nedostačující práce) a tyto nástroje hodnocení vyzkouším ve své výuce

Cesta: 

·        Před samotnou činností prostuduji příslušnou literaturu

Způsob sledování v portfoliu:

·        přehledná tabulka kritérií a indikátorů pro tyto tři vybrané činnosti

·        doklady o práci s kritérii – přehledně strukturovaná písemná příprava tří hodin, ukázka prací různě podle těchto nástrojů hodnocených, stručná písemná reflexe všech těchto hodin

·        stručná reflexe použití kritérií a indikátorů

 

4.                  Příklad z oblasti  Zapojení do školního týmu – tvorba ŠVP

 

Jako koordinátor průřezového tématu XY se chci v příštím školním roce zaměřit na zdokonalení systému začlenění tohoto PT XY do výuky

Konkrétní formulace měřitelného a doložitelného cíle: vytvořím nové prvky systému začlenění výuky PT XY na 2. stupni naší školy = připravím a realizuji projektový den pro 6. a 7. ročník se zaměřením na tématické okruhy (které) PT XY a zároveň promyslím alespoň 5 nových možností začlenění konkrétních aktivit a činností z PT XY do výuky předmětů (kterých) v (kterém, kterých) ročníku, ročnících a vyzkouším a reflektuji minimálně tři hodiny s tímto začleněním do výuky.

Cesta: 

·        Před samotným plánování prodiskutuji s dalšími zainteresovanými učiteli jejich prozatímní zkušenosti s realizací našich záměrů pro PT XY formulovaných v ŠVP i své návrhy

Způsob sledování portfoliu:

·        přehledná dokumentace přípravy a průběhu projektu

·        návrh pozměněného systému začlenění PT XY do výuky v našem ŠVP

·        příprava tří hodin, kde byly úspěšně včleněny prvky PT XY

Na jednu hodinu takto zaměřenou bude pozván člen vedení školy

 

5.                  Příklad z oblasti Zapojení do aktivit na škole – aktivity pro třídu

 

Chci se v příštím školním roce zaměřit na promyšlenější a aktivnější utužování kolektivu třídy, kde jsem třídním učitelem

Konkrétní formulace měřitelného a doložitelného cíle: připravím 3 zcela nové aktivity pro třídu (včetně celoroční třídní soutěže a činnostního obsahu výletu) , které napomohou utužení kolektivu třídy

Způsob sledování v portfoliu:

·        přehledný popis aktivit s příslušnými materiály

·        scénář činnostně zaměřeného výletu

·        zpětné vazby z aktivit třídy

·        zpětné vazby žáků o výletu

·        mé stručné písemné reflexe jednotlivých aktivit

B. Zmrzlík

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz