List 1 (pracovní list pro žáky)

U pěti obrazců uvedených na tomto listu sestrojme s žáky grafy vyjadřující stejnou závislost jako v úvodní úloze.
První dva obrazce (obdélník a trojúhelník – jsou uvedeny nad čarou) vyřešme společně s žáky, u ostatních třech nechme žáky nakreslit grafy samy.


List 2

Na listu 2 vidíme správná řešení.


List 3

Zde je úloha opačná. Ke grafům nakresleným vlevo mají žáci za úkol nakreslit příslušné obrazce. Uvádím pouze list s řešeními, odpovídající pracovní list pro žáky (pouze grafy vlevo) je stejně jako všechny ostatní, v tomto článku zmíněné listy, k dispozici na uvedené webové adrese.


List 4

U nádob uvedených na tomto listu sestrojme s žáky grafy vyjadřující stejnou závislost jako v úvodní úloze, tedy závislost výšky hladiny h(t) na čase t. První dvě rotační tělesa (válec a kužel – jsou uvedeny nad čarou) vyřešme společně s žáky, u ostatních dvou nechme žáky nakreslit grafy samy.


List 5

Zde je úloha opačná. Ke grafům nakresleným vlevo mají žáci za úkol nakreslit příslušné nádoby.


List 6

Na tomto listu jsou dva závodní okruhy. První z nich má tvar kružnice, druhý je oválný. Start je vždy v bodě S. Úlohou žáků je nakreslit graf závislosti rychlosti vozu na čase při průjezdu prvním kolem.
U těchto dvou úvodních úloh, které budou pravděpodobně žáci řešit společně s učitelem, jsou na příslušném pracovním listu (k dispozici na výše uvedené webové adrese) v připraveném osovém kříži vyznačeny na vodorovné ose (čas) body, které odpovídají okamžikům, ve kterých vůz začíná měnit rychlost. Pro jednoduchost jsou označeny stejně jako jim odpovídající body na závodním okruhu. Je vhodné, aby zde žáci na úvod pracovali ve dvojicích a popisovali průjezd auta okruhem vlastními slovy jeden druhému. Teprve potom přistoupí k vlastnímu řešení úlohy.
První závodní okruh
Vůz odstartuje v čase t = 0 z bodu S. V bodu A dosáhne maximální rychlosti, kterou může nadále jet, a touto rychlostí pokračuje po celý zbytek závodu.
Druhý závodní okruh
Vůz odstartuje v čase t = 0 z bodu S. V bodu A dosáhne maximální rychlosti, kterou může po rovince jet, a touto rychlostí pokračuje až do bodu B, ve kterém začne před blížící se zatáčkou brzdit. V okamžiku vjezdu do zatáčky, tedy v bodu C, již jede maximální rychlostí, kterou je schopen v zatáčce jet. Po průjezdu zatáčkou začne v bodu D opět zrychlovat, v bodu E dosáhne maximální rychlosti na rovince a tak dále. Po průjezdu startem dosáhne ve druhém kole maximální rychlosti na rovince již v bodu H, neboť zde nezrychluje z nuly tak jako v prvním kole. Od bodu A můžeme považovat daný děj v ideálním případě za periodický.Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz