Untitled  

Záznamový arch

 

Záznamový arch – kompetence žáka 6. třídy

Jméno a příjmení žáka

 

Škola

 

Třída

 

Datum sebehodnocení a hodnocení:

začátek školního roku 2007/2008

1. čtvrtletí 2007/2008

3. čtvrtletí 2007/2008

 

 

 

Barva pro vyplňování

zelená

modrá

červená

Dílčí dovednost – kompetence komunikace

A

B

C

D

E

F

Zopakuji vlastními slovy informaci, kterou jsem slyšel nebo četl

 

 

 

 

 

 

Ke čtení si vybírám knihy, které mě baví

 

 

 

 

 

 

Vyhledám v textu klíčová slova

 

 

 

 

 

 

Texty, které píšu, přepracovávám, doplňuji a vylepšuji

 

 

 

 

 

 

Přehledně zaznamenávám své myšlenky (body, myšlenková mapa…)

 

 

 

 

 

 

Při diskusi dodržuji dohodnutá pravidla

 

 

 

 

 

 

Stručně ostatním prezentuji (představím) svou práci nebo práci skupiny

 

 

 

 

 

 

Když hodnotím práci ostatních, začínám oceněním

 

 

 

 

 

 

Klidně vyslechnu názory a návrhy ostatních

 

 

 

 

 

 

Spory řeším bez použití agrese

 

 

 

 

 

 

 

Dílčí dovednost – kompetence kooperace

A

B

C

D

E

F

Vytvářím se spolužáky společná pravidla třídy a dodržuji je

 

 

 

 

 

 

Dokážu spolupracovat s kýmkoli ve třídě

 

 

 

 

 

 

Ve skupině aktivně spolupracuji s ostatními

 

 

 

 

 

 

Vyjádřím své pocity k práci ve skupině

 

 

 

 

 

 

Hodnotím výsledky práce skupiny a svůj přínos pro práci skupiny

 

 

 

 

 

 

Nenarušuji práci ostatních skupin

 

 

 

 

 

 

Při sporech hledám řešení přijatelné pro všechny zúčastněné

 

 

 

 

 

 

Pomáhám ostatním, když to potřebují

 

 

 

 

 

 

V případě potřeby požádám o pomoc pro sebe či druhého

 

 

 

 

 

 

 

Na základě škály hodnocení vyhodnoť svou dovednost za každé období a zaznač do příslušného obdélníčku malým barevným kolečkem.

 

Škála hodnocení:

A nezvládám               

B zatím málo zvládám                      

C trochu zvládám

D už skoro zvládám          

E kvalitně zvládám                      

F velmi kvalitně zvládám

 

 

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2332 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz