Úvodník

Kateřina Šafránková

Milé čtenářky a čtenáři,
zkusme chvilku přemýšlet o tom, jak by mohly vypadat lekce učitelů přírodopisu a chemie… Učitelé by mohli postupovat běžným způsobem a realizovat frontální výuku formou výkladu. Paní učitelka by přišla do třídy a po zapsání do třídní knihy by řekla: Sacharidy jsou…, nebo: Tak zvaná éčka mohou…. Učitel chemie by prohlásil: Filtrace se provádí tak, že… Apod. Učitelé by také mohli vědět, že je dobré před začátkem výkladu či pokusu zjistit, co o tématu vědí žáci. Pak by se ptali: Co jsou sacharidy? Či dali pokyn: Napiš vše, co víš nebo si myslíš, že víš o tzv. éčkách. Nebo: Jak se ne/správně filtruje? Žáci by měli dostatek času k přemýšlení, učitel by zapisoval na flip či na tabuli všechny nápady, žádný by nezavrhl jako nesprávný, ptal by se ostatních žáků, zda s informacemi souhlasí a u sporných by psal otazníky.
Lekce, které jsou publikovány v těchto Kritických listech, však vypadaly jinak. Jejich autoři udělali na cestě k žákovi a k jeho pochopení věci ještě další krok. Nejen na začátku hodiny, ale i v jejím průběhu se ptali dětí: Co se stane, když si dáme mentos a kokakolu? Mám často opary na rtu a afty na jazyku, co mi pravděpodobně v potravě chybí? Nebo: Pokud směs vznikne proti naší vůli, dokážeme ji zase oddělit? Jak bychom mohli získat původní složky? Někteří umožnili žákům, aby si vytvořili svůj seznam nejdůležitějších otázek, mezi kterými se objevilo: Jak zjistím, že mi potravina škodí? Učitelé tedy přemýšleli, jak téma souvisí s každodenním životem dětí, s realitou mimo školu. Snažili se aktivizovat děti tím, že se ptali na jejich zkušenosti, nejen znalosti.
Žáci také vždy něco vytvářeli: sestavovali tabulku potravin, které obsahují nejvíce nežádoucích látek, nebo plakát, na kterém shrnuli všechny důležité údaje o vylosovaném druhu sacharidu, či zkoušeli vodu smíchanou s křídovým práškem odfiltrovat tak, aby vznikla opět čistá voda.
V hodinách žáci postupně dospěli k závěrům, které pro ně osobně byly překvapivé: Některá éčka jsou látky přírodní a zdraví mohou prospívat.
Psali volná psaní, v nichž se často opakovalo, že žáky dosud nenapadlo zamýšlet se nad jídlem, které jedí. Jedli to, co jim chutná. Zajímavé pro ně také byly souvislosti nemocí a jídla.
Děti během těchto hodin pochopily důležité věci, dospěly k nějakému poznání, které třeba nebylo vždy slovně formulované: Někdy je lepší si přečíst návod než používat neefektivní způsob pokus–omyl. Můj zdravotní stav i má dobrá nálada jsou ovlivněny tím, co jím.
Žáci byli bezesporu vtaženi do procesu bádání, do pokusů i jejich vyhodnocování. Mně jako pouhému čtenáři lekcí nezbývá než říci: kéž bych se těchto hodin mohla také účastnit.

Kateřina Šafránková

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2332 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz