Jak jsme se připravovali na školní výlet

Petra Poslušná

Předmět: Prvouka (učivo Jsem školák)

Ročník: 2. ročník ZŠ (principy vyučovacího modelu RWCT jsou v této třídě uplatňovány od 1. ročníku)

Téma hodiny: Školní výlet

Čas: 90 minut

Cíl hodiny: Zjistit, co všechno budu mít s sebou v batohu na školní výlet

Popis hodiny s komentářem

EVOKACE

Motivace v komunitním kruhu

Hodinu jsme začínali v komunitním kruhu motivačním rozhovorem. Dětem jsem sdělila, že nás zanedlouho čeká velice zajímavá událost – školní výlet. Zároveň jsem se zeptala, jestli si děti pamatují na výlet z minulého školního roku, který se jim tak líbil (děti nadšeně souhlasily, okamžitě si vybavovaly zážitky z historické vesničky Botanicus). Poté jsem dětem prozradila, že tentokrát pojedeme na výlet do ZOO.

Komunitní kruh je technika, která se využívá na různých stupních škol k vytvoření vzájemné důvěry, k tréninku komunikace (dovednost vyjádřit se před větší skupinou, naslouchat druhému, dodržovat domluvená pravidla…). Tuto techniku lze zařazovat prakticky v kterékoli části hodiny, dne nebo týdne.

Já tuto techniku zařazuji pravidelně na začátku pracovního týdne, kdy si s dětmi navzájem sdělujeme podstatné věci z uplynulého víkendu (na co jsem pyšný, co se mi povedlo, co zajímavého jsem zažil…), což přispívá k vzájemnému poznávání (to je velmi prospěšné také pro pedagogickou diagnostiku), k zlepšování vzájemných vztahů, a tím budování příznivého třídního klimatu. Samozřejmostí této techniky je výcvik v komunikačních dovednostech (žák se naučí vybrat podstatnou myšlenku, zformulovat ji a přednést před skupinou). Vzhledem k tomu, že se v komunitním kruhu dodržují přesná pravidla, tak i z tohoto pohledu můžeme říci, že žáci trénují určitý soubor dovedností. Například promluvit smí ten, na kterého přišla řada, respektujeme druhého aj. Protože pracuji s malými dětmi, usnadňuji jim tento úkon tím, že si posíláme plyšového pejska. Ten, kdo obdrží hračku, může mluvit (promluva je dobrovolná). Když mluví jeden, ostatní naslouchají, nikdo neskáče do řeči a nehodnotí.

Dále tuto techniku velmi ráda využívám při hodnocení (práce dětí, hodiny, týdne či tematického bloku) a sebehodnocení.

Zadání: Nyní každý sám nakreslí, co ví nebo si myslí, že bude potřebovat s sebou na školní výlet. Vycházejte ze zkušenosti (uvažujte o tom, co jste minulý rok na výletě potřebovali, co naopak bylo zbytečné brát s sebou)...

Tady jsem použila metodu myšlenkové mapy, kterou jsem upravila pro malé děti, takže místo psaní využijeme kresbu.

Zadání: Pojmenujte to, co jste nakreslili, vysvětlete kamarádovi, pracujte ve dvojicích...

Po uplynutí stanoveného času jsme se přesunuli do kruhu, kde jsme se seznámili s prací všech dětí. V komunitním kruhu každé dítě představilo svůj seznam a odpovědělo na případné dotazy spolužáků.

V této fázi bylo nesmírně zajímavé sledovat zkušenosti dětí, protože například dítě-alergik s naprostou samozřejmostí do své myšlenkové mapy zaznamenalo léky, které musí mít stále u sebe, a také to dokázalo velmi přesvědčivě vysvětlit spolužákům při dotazu, proč tam daný předmět zakreslilo.

UVĚDOMĚNÍ si významu

Zadání: Teď zkusíme všichni společně na velký plakát nakreslit to, co budeme potřebovat s sebou...

Zde jsem si dopředu připravila pomůcku – velký plakát, na kterém byl nakreslený batoh. Děti jsou velmi aktivní, střídají se a kreslí do batohu vše potřebné. Dávají pozor, abychom na něco nezapomněli. Nápady dětí jsem musela korigovat. Děti byly velmi aktivní, do společného seznamu chtěl přispět opravdu každý, společně jsme dál debatovali nad tím, co všechno nás může potkat, na co se připravit (probrali jsme různé situace).

Četba textu o tom, jak Mach a Šebestová jeli s Jonatánem na školní výlet (Macourek, M.: Mach a Šebestová ve škole. Albatros, Praha 2000, s. 28–45).

Předčítám dětem příběh v komunitním kruhu.

Zadání: Dozvěděli jsme se něco, co jsme nevěděli? Přikreslíme něco?

Děti zjišťují, že byly velmi šikovné a že jim v seznamu nic nechybí.

REFLEXE

Sepsání seznamu pro maminky a tatínky

Zadání: Sepište seznam věcí, které budete potřebovat s sebou na školní výlet...

Děti mají zájem si seznam i „barevně vylepšovat“, takže se domlouváme, že kdo chce, může si svůj seznam ozdobit kresbou či jinak vylepšit (barevné písmo aj.).

Přepis žákovských prací

Vzkaz pro maminku: Na cestu potřebujeme pláštěnku, svačinu, hodinky, mobil, sluneční brýle, papírové kapesníky, náplast, asi 50 Kč, časopis, malou sladkost. Ahoj. Kačík

(Kateřina S.)

Ahoj mami, my jedeme do ZOO. Máme s sebou mít náplast, mobil, pití, něco k jídlu, něco dobrého na zub, nějaký časopis, blok, pastelky a tužku a pláštěnku.

(Dominika R.)

Vzkaz pro maminku: potřebuji: pláštěnku, 50 Kč, svačinu, klobouk, brýle proti slunci a kinedryl.

(Kateřina B.)

Náplast, svačina, pití, notýsek, tužku, mobil.

(Matěj V.)

Závěr

Rozhovor v komunitním kruhu na téma Jak se těším na výlet. Vzájemná ukázka seznamů pro rodiče, zhodnocení práce.

Zpočátku máme trošku problémy s udržením pravidel v kruhu, protože všechny děti se chtějí pochlubit svou prací. Nakonec to vyřešíme tak, že si každé dítě dá vytvořený seznam před sebe tak, aby na něj viděly ostatní děti. Ve fázi hodnocení jsem nejdříve hodnotila celkově práci celé třídy. Děti jsem pochválila, protože jsme dokázali vytvořit přehledný a ucelený seznam věcí, které děti budou potřebovat s sebou, a tím jsme splnili cíl hodiny. Poté jsme přešli k sebehodnocení. Vzhledem k tomu, že jsou děti na tuto činnost zvyklé, nedělá jim to problém a již se nevyskytují věty typu: Mně se to líbilo. Je to hezké. Všechno se mi líbilo… Už jsou ve svých formulacích konkrétní a dokážou posoudit, co jim šlo lépe, co hůře, jak situaci prožívají, co pro ně bylo obtížné. Také dokážou dobře ocenit druhé, případně vyslovit kritiku. Součástí sebehodnocení byla i ukázka seznamu pro maminky a tatínky. V seznamech se objevily individuální rozdíly podle toho, co které dítě považovalo konkrétně pro sebe za důležité (Já si brát kinedryl proti nevolnosti nemusím, protože mi v autobuse není tak špatně jako Martínkovi. Mobilní telefon do seznamu nepřidám, protože ho nemám. Aj.). Nakonec jsme se domluvili, že děti seznamy pečlivě uschovají a předají je doma rodičům.

Moje pedagogická reflexe

Výběr námětu se mi osvědčil, děti zaujal natolik, že od začátku velmi aktivně pracovaly. V komunitním kruhu při evokaci bylo zajímavé pozorovat reakce dětí na myšlenkové mapy ostatních spolužáků. Děti pak dokážou díky vlastní zkušenosti dobře „pracovat s odlišností ostatních“ a chápou, že každý máme jiné potřeby a je třeba to respektovat.

V uvědomění jsme probrali situace, které nás mohou potkat (např. déšť, horko), rovnou jsme prodiskutovali i vhodné obutí a oblečení.

Při sepisování seznamu pro rodiče mohly děti uvažovat o tom, co musí vzít každý jednotlivec, co vezme paní učitelka pro celou třídu (náplast na odřeniny, dezinfekci), co si dokážou do batůžku připravit samy a co jim musí připravit rodiče. Některé děti dokonce přidělily úkoly i babičkám.

Na závěr už jenom malá vzpomínka: výlet proběhl bezvadně, moc se nám líbil.

Autorka je učitelka 1. stupně ZŠ pod Svatou Horou v Příbrami.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2336 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz