Deset let RWCT očima našich zahraničních lektorů

David Klooster

Využili jsme červnové návštěvy Davida Kloostera a jeho ženy Pat Bloemové v České republice a vyptali jsme se jich na to, jak vidí deset let práce v programu RWCT.

S jakými očekáváními jste před lety vstupovali do projektu RWCT? Která byla naplněna a která ne? Jak vaše dobrovolnická práce pro RWCT ovlivnila váš profesní a osobní život?

Než jsme přišli v roce 1997 do České republiky, žili jsme na Slovensku. Oblíbili jsme si Bratislavu i Slováky a těšili jsme se, že budeme mít rádi i Čechy. Synové chodili na Slovensku do školy. Viděli jsme, že učitelé vedou třídu profesionálně, ale také že jsou tu obrovské rozdíly v zájmu, s nímž učitelé vyučují a věnují se tomu, jak se děti učí. Někteří učitelé pečovali o intelektuální, sociální a emocionální rozvoj dětí, pomáhali jim, aby se naučily dovednostem pro gramotnost, a rozvíjeli v nich lásku ke čtení a učení. Jiní měli o děti menší zájem, ale velmi dbali o osnovy; trvali na tom, aby žáci memorovali poklady z české a slovenské poezie a fakta z matematiky a dalších vědních oborů. Odhadovali jsme, že české školy budou podobné.

Byli jsme zvědaví, jak se bude rozvíjet demokracie v České republice. Sledujeme, jak školy a univerzity v USA přispívají k utváření demokratického občana. Proto jsme se těšili, že budeme moci být při tom, když se vyvíjí národ, který se právě vydal znovu na demokratickou cestu. Doufali jsme, že se školy a univerzity stanou důležitou součástí této přeměny.

Přemýšleli jsme takto: pokud bychom spojili to nejlepší ze západních vzdělávacích metod (účast žáka při čtení a psaní, nezávislé myšlení, respekt k druhým, kreativita, výuka zaměřená na dítě) a to nejlepší z české tradice vzdělávání (velká úcta ke vzdělání, obsáhlé kurikulum, vynikající výkony v uměních, v matematice, v přírodovědě), mohli bychom vytvořit účinný a životaschopný přístup k výuce a učení, takový, jaký svět potřebuje. Jak vidíte, neměli jsme zrovna skromná očekávání!

Na první dílně v hotelu Nebákov v Českém ráji jsme poznali, v jak novém území se nacházíme. Třicet účastníků se na uvítanou postavilo. Žádný Američan by nikdy nebyl tak formální, zdvořilý a plný respektu k vysokoškolským učitelům.

Před pouhými pěti lety byly velké části světa pro nás nepřístupné, a nyní zde Češi a Američané spolu diskutujeme o důležitých vzdělávacích pojmech a o možnostech, jak pomoci dětem ve škole. Proto jsme dychtivě, vzrušeně, ale také pokorně očekávali bližší seznámení se s českými učiteli a způsobem jejich uvažování.

Která z našich očekávání nebyla naplněna?

Ve vzdělávání učitelů, hlavně na učitelských fakultách, se neprosazují pokrokové názory na vzdělávání právě snadno. V některých případech v tomto ohledu univerzity zaostávají za základními a středními školami. O tomto problému budeme muset ještě přemýšlet.

Další překážkou v naší práci v uplynulých deseti letech byla zhoršující se politická situace v naší zemi. Domnívali jsme se, že můžeme být vyslanci principů demokratického vzdělávání, ale naše vlastní vláda nám to ztěžovala tím, že ignorovala demokratické instituce a spojence ve světě. Náš národ má před sebou ještě hodně práce, aby zlepšil své pojetí demokracie, a doufali jsme, že nově vzniklé demokratické státy ve světě by mohly mít na tuto snahu pozitivní vliv.

Jsme vděčni přátelům a kolegům v České republice i jinde, že se k nám chovali i v tuto dobu velkoryse a díky zkušenosti ze své nedávné historie neztotožňovali příslušníky národa s jejich vládou. Byli jsme vždy přijímáni vlídně jako konkrétní Američané a nikdo nám nevyčítal činy našich představitelů.

Náš pobyt v Česku mnohonásobně předčil naše očekávání. Řadí se mezi nejkrásnější zkušenosti našeho profesního života. Zkušenosti a přátelství, která jsme zde získali, jsou neocenitelné.

Můžete nám říci na základě své zkušenosti s programem RWCT v jiných zemích, zda program dosáhl svých cílů – k vaší spokojenosti a spokojenosti pana Sorose? Co si myslíte o budoucnosti programu v našich zemích a v Česku? Využil program svého potenciálu zcela?

My v Čechách cítíme, že v něm můžeme pokračovat a nadále ho rozvíjet – dosáhl program v některých zemích svého vrcholu? (Zdá se nám, že třeba v Estonsku a Litvě jsou už všichni učitelé proškoleni a program zde skončil…)

Nemůžeme mluvit za pana Sorose, za muže, kterého obdivujeme, ale nikdy jsme se s ním osobně nesetkali. Ale víme, že v každé zemi, ve které byl program RWCT představen, vznikl vzájemně obohacující vztah mezi dobrovolnými zahraničními lektory a místními tvořivými, angažovanými a pokrokovými vzdělavateli. Program byl vytvořen tak, aby prostřednictvím certifikace školitelů naplňoval vysoké mezinárodní standardy, ale zároveň byl schopen se přizpůsobit místním podmínkám. Malé země (méně než pět milionů obyvatel) se schopnými lidmi ve vedení RWCT byly schopny prosadit RWCT rychleji než větší země. Je jednodušší školit a podporovat malé množství učitelů než větší množství. Nezapomeňme na to, že každá země začínala se stejným modelem čtyř dobrovolníků, třiceti prvních účastníků a s tříletým rozpočtem. Lotyšsko nebo Estonsko a několik dalších zemí, které mají okolo tří milionů obyvatel, byly během pěti let schopné z RWCT učinit všezahrnující celonárodní program, zatímco země s větším počtem obyvatel potřebují více času. S lítostí myslíme na Rusy! Přiblíží se někdy k tomu, aby se v jejich obrovské zemi stalo RWCT celonárodním programem?

Úspěch programu ovlivňuje také ekonomická situace země. Pat pracovala pro RWCT v Guatemale, David v Arménii a obě tyto země mají mnohem horší ekonomickou situaci než Česká republika a státy střední Evropy. Když učitelé celé měsíce nedostávají plat, když nejsou školní budovy v zimě vytápěny, když neexistují učebnice, když je ve třídě více než šedesát žáků – je těžké dobře vyučovat a posilovat a rozšiřovat program RWCT. Přesto jsme v těchto zemích potkali šikovné a zapálené učitele, kteří v neskutečných podmínkách odváděli heroickou práci. Program RWCT se na takových místech šíří mnohem pomaleji. V České republice je situace mnohem příznivější. Díky finanční podpoře z fondů EU nastal v minulých letech velký pokrok. Během deseti let jsme měli možnost sledovat zlepšující se ekonomickou situaci učitelů. Má ještě daleko k dokonalosti, ale nikdo nemůže popřít, že se čeští učitelé mají dnes lépe než před deseti lety.

Nejdůležitější podle nás je, že se v Česku rozvíjí program třemi způsoby. Za prvé, nové kurzy mohou v příštích letech představit RWCT dalším českým učitelům. Když bude v každé lokalitě skupina učitelů, kteří se budou podporovat a přivádět do programu nové zájemce, vliv kvalitní výuky bude dál obohacovat životy žáků a studentů v celé zemi. Za druhé, časopis Kritické listy, letní školy a příležitostné národní konference budou posilou a podporou pro tisíce vzdělavatelů, kteří se už dříve zúčastnili kurzů RWCT a potřebují profesně rozvíjet svoje porozumění moderní pedagogice. Naučit se dobře vyučovat trvá celý život; každý dobrý učitel potřebuje neustálé osvěžování a doplňování energie, a to zejména kontaktem s jinými, podobně smýšlejícími kolegy. Časopis KL a další aktivity KM to umožňují. Za třetí, program musí pokračovat ve své snaze, aby se metody KM staly součástí přípravy učitelů na pedagogických fakultách a v programech ministerstva školství. Učitelé RWCT už rozšířili mezi ostatními povědomost o tom, že metody aktivního učení a kritického myšlení skutečně fungují. Nyní musíme přesvědčit vzdělávací instituce v České republice, aby přijaly tyto moderní názory a zpřístupnily je všem.

Co se bude dít s programem na mezinárodní úrovni a co byste doporučili nám v Česku? Na čem můžeme pracovat?

Přemýšlejme o tom, jak zlepšit spolupráci v přípravě učitelů na fakultách, v kurzech dalšího vzdělávání pro učitele a prostřednictvím ministerstva školství i v státních plánech pro rozvoj vzdělávání v ČR. Myslíme si také, že spojení RWCT s dalšími iniciativami v moderním vzdělávání je přirozené a efektivní.

Od začátku jsme počítali s tím, že RWCT ztratí po čase finanční podporu sítě Open Society. Nepředpokládali jsme, že by pan Soros podporoval RWCT ve střední a východní Evropě déle než tři až čtyři roky. Proto je úžasné – skutečný zázrak – že v Česku a v řadě jiných zemí RWCT stále existuje. Jsme potěšeni, že Kritické listy vycházejí čtyřikrát ročně, že jsou i nadále připravovány další kurzy, že se do programu zapojují noví lidé. Na mezinárodní úrovni je skvělé, že několik angažovaných lidí pomohlo časopisu Thinking Classroom, aby nepřestal existovat, a že RWCT International Consortium udržuje spojení a přátelství mezi účastníky z mnoha zemí.

Někteří z původních amerických dobrovolníků založili organizaci Critical Thinking International (CTI). Má za úkol připravovat lektory pro programy v Africe a Latinské Americe. Budou zahájeny kurzy kritického myšlení v Libérii, Etiopii a možná i v Angole. Doufáme, že jednoho dne se do této práce zapojí i lektoři z mnoha evropských zemí.

Přejeme si, aby RWCT mělo větší zastoupení na velkých mezinárodních konferencích o vzdělávání (jako např. na mezinárodní čtenářské konferenci, kterou členové RWCT v Estonsku organizovali v roce 2002), aby naše myšlenky byly viditelnější, aby tak vznikala místa, kde se lidé spojují a přispívají k rozvoji myšlení u tisíců vzdělavatelů.

Například mezinárodní organizace Board of Books for Young People je skupina vydavatelů, učitelů, spisovatelů a vědců, kteří se zajímají o literaturu pro děti a mládež. Co kdyby několik z nás zorganizovalo zasedání na jednom ze setkání této organizace, které se koná jednou za dva roky, nebo kdyby se malá skupina učitelů RWCT setkala na konci konference a prodiskutovala aplikační programy pro třídy, kde se používá RWCT? Určitě existuje mnoho profesionálních sdružení, jejichž poslání se protíná s naším.

Máme před sebou hodně práce. Ale jaká je to živoucí a vlivná práce!

Ptali se O. Hausenblas a H. Košťálová.

Přeložila K. Šafránková.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2332 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz