Stručné ohlédnutí za deseti lety KM

Kritické myšlení

1997 červenec

První setkání zástupců devíti zemí s řediteli programu RWCT na Balatonu – za Českou republiku se zúčastnili Dana Hradcová (tehdejší ředitelka „Poryvu“ v OSF Praha), Hana Košťálová, Kateřina Kubešová, Petr Novotný, Karel Vašta a budoucí dobrovolný lektor pro Českou republiku David Klooster.

Poprvé jsme přemýšleli o mořských želvách a ostřelovači; psali o nich pětilístky a volná psaní, četli s předvídáním; želvy se nadlouho staly kultovním zvířetem RWCT. Jediné slovo, které jsme směli na konci jedné lekce napsat, vyšlo na mém i Davidově lístku stejně: zvědavost.

Školní rok 1997/1998

Říjen

Setkání první skupiny účastníků v chatě Nebákov v Českém ráji s dobrovolnými lektory Davidem Kloosterem a jeho ženou Pat Bloem, tlumočila Radka Smejkalová – celý rok pokračovala setkávání první skupiny střídavě s Davidem a Pat jako jednou dvojicí lektorů a Jeannií Steelovou a Evou Miklušičákovou jako druhou dvojicí lektorů.

Kdo byl v první generaci účastníků RWCT: Kateřina Kubešová, Petr Novotný, Hana Košťálová, Blanka Staňková, Helena Grecmanová, Eva Urbanovská, Věra Scheirichová, Saša Dobrovolná, Dráža Pittnerová, Libor Kyncl, Beata Kynclová (Paschová), Bobina Blažková, Eva Křístková, Jana Doležalová, Dobra Halamíková, Alena Pagáčová, Jarka Škrobánková, Eva Martínková, Stanislav Nemrava, Jitka Novotová, Zuzana Šaffková, Milena Reckziegelová, Markéta Benoniová, Jarka Čiháková, Mája Hanzlíková, Jana Hanšpachová, Marie Klírová, Petr Zajíček.

Léto 1998

I. konference RWCT v Alexandrii ve Washingtonu

Zde jsme ještě museli našemu chlebodárci OSI New York dokazovat, že program RWCT má právo na existenci a že je pro nás v našich zemích užitečný.

Školní rok 1998/1999

Účastníci z první generace začali sami lektorovat ve svých školách nebo regionech, připravili celý kurz pro novou skupinu účastníků (druhá generace) – současně se vraceli z USA dobrovolní lektoři David a Pat, vedli další setkávání první skupiny, objížděli školy a pozorovali, jak si učitelé z první skupiny vedou, citlivě radili – řada účastníků z první i druhé generace se účastnila kurzu lektorských dovedností organizovaného Poryvem v CMC v Čelákovicích u Prahy.

Léto 1999

Letní škola v hotelu Pavla na Vysočině Učíme (se) kriticky myslet

Prvně šel za námi Přemysl Rut. Nedošel, ale našli jsme ho. Na další letní školy už většinou dorazil úspěšně, ačkoli jsme mu to stálým měněním místa neusnadňovali.

II. konference RWCT na Balatonu

Školní rok 1999/2000

Rozběhly se kurzy pro různé objednatele vedené absolventy z první generace a přidávají se absolventi druhé generace – začal kurz pro dvojice učitel/ka z vysoké školy a jeho/její kolega z příslušného nižšího stupně školy – seznámili jsme se s Ninou Rutovou – Nina odvysílala dvě desítky rozhlasových dílen kritického myšlení.

Léto 2000

Letní škola v hotelu Podlesí Učíme (se) kriticky myslet II – s účastí Davida Kloostera a Pat Bloem.

Letní škola, na které denně vycházely čerstvé noviny. Prvně jsme pracovali podrobně s portfoliem. Odbyli jsme si první kroky k tvorbě kurikula (školního programu) pod vedením Davida Kloostera a Pat Bloem. Letní škola nezapomenutelná větou jednoho příslušníka hotelového personálu: „Vy jste tady host, vy máte zdravit první...!“

III. konference RWCT v Budapešti

Školní rok 2000/2001

Pokračovaly kurzy RWCT – začal projekt Myslí celá škola zaměřený na kurzy RWCT pro všechny členy sboru – proběhla externí evaluace programu výzkumnou institucí z USA (AIR – American Institutes of Research) – lektoři KM (Nikola a Markéta Křístkovi) se zapojili do práce pro muzeální pedagogiku – na podzim 2000 jsme začali vydávat Kritické listy – FZŠ Chlupova se stala metodickým a tréninkovým centrem KM.

Léto 2001

Letní škola v zámku Zahrádky u České Lípy

Objevili jsme klobouky Edvarda de Bono. Pracovali jsme s dnes již historickou sadou nových státních vzdělávacích cílů. Hned potom Zahrádky vyhořely.

IV. konference RWCT v Brašově

Školní rok 2001/2002

Pokračovaly kurzy RWCT otevřené i pro celé školy – proběhl Veletrh kritického myšlení v Čelákovicích u Prahy s účastí slovenských kolegyň – začal tzv. putovní kurz RWCT pro vysokoškolské učitele – proběhl mezinárodní seminář k zavádění RWCT na vysoké školy neučitelského zaměření Critical Thinking in Higher Education – oslavili jsme páté výročí RWCT večírkem s představením dětské opery Brundibár a s účastí ředitelů a zakladatelů programu – začali jsme dlouhodobou spolupráci s projektem Varianty (Člověk v tísni) – začaly práce lektorů RWCT na promýšlení tvorby školních vzdělávacích programů ve spolupráci se Školou podporující zdraví.

Léto 2002

Letní škola v Hlásce u Zlenic

Deště nám zhatily volný den, a tak jsme tehdy pracovali celých sedm dní bez přestávky. Z dešťů se stala povodeň a náš hotel se proměnil v ostrůvek na Sázavě se skoro 60 myslícími pedagogy.

Školní rok 2002/2003

Pokračovaly kurzy RWCT otevřené i pro celé školy – proběhla Duhová konference pořádaná KM, SbS a ŠPZ – v silném zastoupení šesti účastníků jsme reprezentovali RWCT na konferenci Inovácie v škole na Slovensku – psali jsme společně se SbS a v březnu i vydali knihu Učím s radostí – odešla Kateřina Kubešová a přišla Andrea Šenkyříková – ze Suchého vršku jsme se přestěhovali na Florenc – pořád se zabýváme RVP/ŠVP.

Léto 2003

Letní škola v Lipnici nad Sázavou

Zaměřili jsme se na hodnocení kompetencí a díky psycholožkám Jiřině Stang a Šárce Mikové jsou s námi od té doby „písmenka“ neboli typologie MBTI.

Letní škola v Krkonoších

Učení jako zdroj informací o světě a o sobě aneb Učíme děti učit se.

Školní rok 2003/2004

Pokračovaly otevřené kurzy RWCT i kurzy pro celé školy – pořád jsme se zabývali tím, jak sestavit smysluplný školní program – začali jsme si s fakty/pojmy/generalizacemi – začalo se uvažovat o vzniku SIG RWCT (special interest group) v rámci IRA (Mezinárodní čtenářská asociace) a o vzniku mezinárodní organizace pro RWCT – v přípravném výboru máme zastoupení (Ondřej Hausenblas) – začali jsme v KL představovat lektory KM, jako první se představil Libor Kyncl.

Léto 2004

mezihra: LŠ v Lipnici nad Sázavou v úzkém, takřka rodinném kruhu

První dotyky s plánováním pozpátku, fakty – pojmy – generalizacemi.

Školní rok 2004/2005

Pokračovaly otevřené kurzy RWCT i kurzy pro celé školy – Jiřina a Šárka nabídly kurz 3x PRO tvorbu ŠVP – duben 2005: vydali jsme sborník IKV v ŠVP v rámci projektu Varianty – nabídli a realizovali jsme kurz tvorby ŠVP po skupinu škol z Prahy a okolí – projekt Koordinátor: po váhání jsme se zapojili a snad jsme prosadili do myšlení českých učitelů představu, že s klíčovými kompetencemi se musí něco dělat (ačkoli někteří si i dnes myslí, že nemáme právo se v kompetencích babrat...) – spolu s kolegyněmi ze slovenského Združenie Orava jsme naplánovali konsorciální projekt v programu RE-FINE v OSI Budapešť pro psaní kurikula se zahraničními experty.

Léto 2005

Letní škola v Doubravce Lov na Bílou velrybu lovila zejména školní vzdělávací program, ale Velryba si pluje dál...

Letní škola v Lipnici nad Sázavou Zlatý věk 2005: Školní vzdělávací program a průřezová témata. A také večery s literaturou a Přemyslem Rutem.

Školní rok 2005/2006

Pokračovaly otevřené kurzy RWCT i kurzy pro celé školy – listopad 2006: konsorciální projekt tvorby kurikula (školního vzdělávacího programu) měl své první setkání na Slovensku – v lednu 2006 začal projekt Rovnováha – díky Vítu Beranovi a Aničce Tomkové jsme společně s partnerskými školami a katedrou primární pedagogiky PedF UK uspořádali Konferenci pražských učitelů s účastí kolegů z Francie a Slovenska – pustili jsme se do rekonstrukce sady příruček k programu RWCT – po letech jsme připravili a realizovali kurz lektorských dovedností.

Léto 2006

Letní škola v Popelné u Nicova v národním parku Šumava Čítárna za zrcadlem

Za zrcadlem bylo s námi zatím nejvíc dětí ze všech letních škol – a taky nejvíc pečujících otců. Taky tu bylo nejvíc hudebních nástrojů a opravdických zpěváků.

Školní rok 2006/2007

Desátý rok RWCT v ČR.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2336 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz