Čtení v každém předmětu: reflexe od účastnice

Štěpánka Klumparová

Během dvoudenního semináře „Čtení ve všech předmětech“ mi čas plynul velmi rychle. Z každé dílny jsem odcházela s pocitem (a myslím, že nejen já), že dané téma nebylo zdaleka vyčerpáno, že mnoho konkrétních metod a nápadů  zůstalo nevyzkoušeno na „vlastní kůži“. A to je velká škoda, protože když nějakou aktivitu provádíte vy sami,  můžete si daleko lépe představit, jak se při ní budou cítit vaši žáci, jaká jsou její „technická“ či jiná úskalí, apod.

Velmi přínosné pro mě bylo vystoupení pana ředitele jedné belgické základní školy. Nejenže jsem měla možnost pocvičit se ve francouzštině (mé v mezery v porozumění naštěstí doplňovala přítomná paní překladatelka), ale i pochopit systém základního školství v Belgii a přesvědčit se, že projektové vyučování a mezipředmětové vztahy nejsou jen prázdnými pojmy. V Belgii dokonce představují základní metody užívané v primárním školství. Jak funguje projektové vyučování, nám pan ředitel objasnil na konkrétních projektech. Například v projektu „Pečení chleba“ si dětí osvojí nejen postup pečení chleba, jak bychom očekávali. Děti si nejprve musí přečíst recept, spočítat, kolik které ingredience bude potřeba na chleba pro celou třídu, poté ingredience zvážit a nakonec se ho pokusit upéct. V další fázi projektu píší děti dopis místnímu pekaři, aby si s ním domluvili exkurzi v jeho pekárně, ten jim odpoví, po přečtení jeho dopisu ho jdou všechny děti navštívit. Všechny projekty jsou doplněny pečlivě vedeným záznamem každého dítěte.

Především mě nadchla „Dílna čtení“ Miloše Šlapala, která se teoreticky opírá o RWCT a která je určena žákům 2. stupně ZŠ. Přiměla mě zamyslet se nad tím, zda by bylo možné podobně tvůrčí přístup ke knihám a studentskému čtenářství uplatnit i na střední škole a hlavně jakým způsobem.

Zaujala mě i myšlenka (se kterou přišel Ondřej Hausenblas ve své dílně „Čtení poezie napříč předměty“) naladit pomocí básně žáky na určitou látku libovolného školního předmětu, na určitý problém, který se bude v hodině řešit. Báseň může učiteli pomoci probudit v žákovi jeho vlastní zážitky, pocity, které si s danou problematikou spojuje. Probírané téma pro něj přestane být neosobní a nezajímavé, snáze si ho zapamatuje.

Jak jsem již podotkla na začátku, jediným skutečným nedostatkem tohoto semináře byl jeho příliš krátký časový rozsah. A je mi jasné, že není v moci organizátorů tento „nedostatek“ plně kompenzovat.  

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2336 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz