Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Kritické listy

Stáhnout: kompletní číslo v PDF (3,1 MB)

Úvodník, K. Šafránková

Obsah

Rozhovor

Rozhovor s Irenou Douskovou

K úvaze

Proč čtu Kritické listy?

Nadšený a sebekritický učitel potřebuje spoustu podpory, ne kontroly, H. Košťálová

Dobývání severu, K. Bergmannová, H. Antonínová Hegerová

RWCT vedle dalších pedagogických směrů, H. Antonínová Hegerová

Lekce a komentáře

Čteme s porozuměním každý den, J. Kopecká

O čertovi, B. Charvátová

Charakteristika postavy ve vlastních knihách očima druháků, L. Mechúrová

Příjemně prožitý čtenářský den, J. Pluhařová

Jednotky délky v básni, B. Brzósková

Týmová výuka matematiky, H. Košťálová

Mongolové – divocí bojovníci z východu, H. Růžičková

Robin Hood – pohled na morálku, M. Nováková

Literární žánry, M. Nováková

Literární hrátky ve školní knihovně, L. Samlerová

Kniha z nejrůznějších stran a různýma očima, I. Poláková

Rozvoj Paříže ve středověku, Z. Loubetová

Metodika rozvoje čtenářství a populárně naučné texty o jazyce, M. Šlapal

Co se děje jinde

Čtenářské kluby – pracujeme s knihami, I. Poláková

Přečetli jsme

Literatura pro děti a mládež

Škola v literatuře

Zlatý časy, P. Hudský

Nabídky

Chystáme na podzim 2013

Citáty:

What kids really want to read. IRA, Newark 2008