Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Kritické listy

Stáhnout: kompletní číslo v PDF (2,2 MB)

Úvodník, K. Šafránková

Obsah

Rozhovor

Rozhovor s Darjou Čančíkovou

K úvaze

Problémově orientovaná výuka, M. Tiedemann

Vedou naše školy žáky k samostatnosti?, H. Antonínová Hegerová

Reflexe budoucích učitelek literární výchovy, O. Hausenblas

Lekce a komentáře

Metody z programu RWCT a sebehodnocení v mateřské škole, M. Fišerová

Čtení s předvídáním a psaní, T. Otisk

Dílna čtení – úkoly, kritéria, sebehodnocení, Š. Hanusková

Co by děti (a jejich učitelky) měly znát z Bible?, O. Hausenblas

Co je za zavřenými dveřmi?, Š. Pavelková

Zkuste fyziku s literárním textem, N. Kostková, P. Šimonová

Individualizace v matematice, J. Zvěřina

Úvod do studia pravděpodobnosti, P. Miškovský

Co se děje jinde

Představujeme projekt Cesta ke kvalitě

Podpora učitelů přímo ve výuce v projektu MEDPED, B. a L. Kynclovi

Škola v literatuře

Matematiko, jsi to ty?, A. Paenza

Nabídky

Postupujeme dál na Cestě ke kvalitě

Co se do čísla 46 nevešlo:

Příběhy T. Otiska k textu Čtení s předvídáním a psaní (.PDF 729 KB)

Badatelský deník k článku N. Kostkové a P. Šimonové Zkuste fyziku s literárním textem (.DOC 53 KB)

Dva texty k článku P. Miškovského Úvod do studia matematiky (.PDF 79 KB)