Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Kritické listy

Stáhnout: kompletní číslo v PDF (2,7 MB)

Úvodník, K. Šafránková

K úvaze

Učivo není jen prostředkem k dosažení cílů, H. Košťálová

Velké myšlenky v euroamerickém kontextu, O. Hausenblas

Lekce a komentáře

Jak dobré jsou naše lekce a celá naše výuka pro žáky?, H. Košťálová

Artefiletika – Živly v nás a kolem nás, N. Kratochvílová, M. Křístková

Kamenná tajemství, J. Nováková, P. Šimonová, A. Bílá, T. Potfaj

Dílna čtení, K. Bergmannová, H. Antonínová Hegerová

Romance helgolandská, T. Srpová

Ticho, P. Poslušná

Seriál k výuce češtiny

Losovací kartičky, M. Šlapal

Letní školy

Střípky z letní školy, K. Šafránková

Ke kořenům, Š. Miková, J. Stang

Soutěžíme! Aneb O inovátorských stereotypech, H. Košťálová

Představujeme učitele a lektory KM

Kamila Bergmannová

Co se děje u nás v Kritickém myšlení

Co nového v projektu Rovnováha, H. Košťálová

Šestnáctého října uplyne 10 let od zahájení prvního semináře RWCT v České republice

Deset let RWCT očima našich zahraničních lektorů

Anketa pro čtenáře Kritických listů

Co se děje jinde

Z titulu Ekoškola mají radost další české školy, Martina Lafatová

Škola v literatuře

Sny budoucí pedagožky, K. Kašáková

Konfese literáta, J. S. Machar

Zachráněný jazyk, E. Canetti

Zati v metru, R. Queneau

Přečetli jsme

P. Leachová: Dítě a já, K. Šafránková

Z redakční pošty

Jak se zdá.., P. Andrle

Nabídky

Průřezová témata v praxi

Co se do čísla nevešlo:

Artfiletika – reflektivní pojetí výchovy uměním, Jan Slavík & Barbora Škaloudová

Všechno, co se povznáší, se musí setkat, Flannery O´Connorová

Romance helgolandská, Jan Neruda