Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Kritické listy

Stáhnout: kompletní číslo v PDF (1,0 MB)

Editorial, N. Rutová

K úvaze

Čtenářství na víceletém gymnáziu, J. Kmentová

Aktivity před setkáním s básní a při četbě, O. Hausenblas

Strategie a metody KM ve výuce cizímu jazyku, O. Hausenblas

Multikulturní výchova v RVP, J. Buryánek

Co se děje u nás

Představujeme učitele a lektory Kritického myšlení: J. Kmentová

Pro lektory

Plánování pozpátku, H. Košťálová, O. Hausenblas

Co se děje jinde

Etiopská realita, H. Košťálová

Jak dospět k mezinárodnímu divadlu, J. Libichová

Setkání romských pedagogických asistentů, L. Jindráková

StudentIN, V. Hůdová

Lekce a komentáře

Až až, K. Krüger

Moderní básnické směry, R. Kadečka

Kramářská píseň, R. Kadečka

Den poezie, J. Kmentová

Kreativní myšlení v hodině angličtiny, E. Perglerová

Nebojte se německé gramatiky, J. Libichová

Futur simple, M. Žďárská

Škola v literatuře

První tváře, J. Čep

Píseň o vzpomínce, J. Seifert

Trampoty s kladným hrdinou, F. Pavlíček

Trochu jazzu pro děti, J. Suchý

Přečetli jsme

My a ti druzí – příručka pro multikulturní výchovu a vzdělávání na základní škole, N. Rutová

Interkulturní vzdělávání – příručka nejen pro středoškolské pedagogy, J. Kmentová

Usměj se, počasí, K. Petrošová

Z redakční pošty

Zamyšlení z června 2004, R. Sobolová

Ohlédnutí za maturitou, I. Kmentová

20. světový kongres o čtení, Manila 26.–29. července, R. Slabáková

Využití prostoru ve třídě, J. Strejčková