Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Kritické listy

Úvodník, N. Rutová

Stati:

Děláme to jinak, H. Košťálová

Odvaha vyučovat doopravdy, O. Hausenblas

Cesta za operou, KM a Orffův Schulwerk, Václav Salvet

Co se děje u nás

Certifikace

Co se děje jinde

Klub dětských knihoven SKIP se představuje, B. Blažková

Setkání PAU pro začínající učitele, O.Krátká, S.Hammerschmiedová

Setkání středoškolských učitelů, E. Nováková

Oslavy v FZŠ Chlupova, O. Hausenblas

Lekce a komentáře:

Objevujeme hodnoty v pop.hudbě, N. Douglasová, M. Baydounová, L. Falková

Odpusť, klasiku!, M. Procházková

Voda - projekt, K. Randáková

Modlitba za vodu, N. Velebová

Lauderovy školy

Dárek, K. Kohoutová

Červená Karkulka, K. Rohážová

Jde v matematice nemyslet?, F. Roubíček

Dílna psaní mýma očima, P. Wojnar

Další texty z dílny psaní v Karviné

Škola v literatuře

Poučení o perspektivě, I. Wernisch

Kde je Jan?, J. Vodňanský

Chudá škola, T. Přidal

Dotaz, D. Charms

Zabil jsem svého učitele…, J. Vodňanský

S paní učitelkou si užijete legrace, T. Přidal

Přečetli jsme:

J. Drtilová, F. Koukolík: Život s deprivanty I a. II, O. Hausenblas

C. Rogers: Způsob bytí, R. Slabáková

Z redakční pošty

Má cesta ke slovnímu hodnocení, K. Sládková

Dotazník pro rodiče žáků 5. třídy, A. Chocholová

Škola naruby, O. Maturová

Nabídky

Česká Orffova společnost

Bedrník pro zdraví, H. Kolářová

Přehled kurzů 2003/2004

PHARE - Podpora integrace Romů

Posilující výpisky z četby

C. Rogers: Způsob bytí (vybrala R. Slabáková)