Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Anotace knih
Škola Malého stromu
Forrest Carter
(Kalich 2000)

Tato kniha má stejně jako cibule mnoho vrstev a vy ji můžete v hodině využít tisíckrát a pokaždé jinak. Nutí člověka přemýšlet o postojích a hodnotách života. Velmi závažné filozofické úvahy jsou vysloveny jednoduše ústy malého chlapce. Lze ji využít při osobnostní a sociální výchově, multikulturní a environmentální výchově nebo při výchově k myšlení v globálních souvislostech, abych hovořila jazykem RVP. Přitom ale čteme knihu, která je zábavná, a i přesto, že žijeme v jiné době a na jiném místě, je nám lidsky srozumitelná a blízká.

(E. Henychová)