Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Anotace knih
Velký objev Huga Cabreta
Brian Selznick
(Fragment 2008)

Kniha Velký objev Huga Cabreta čtenáře přenese do doby, kdy světu vládl černobílý němý film. Není proto náhodou, že právě černobílé ilustrace jsou tím, co patrně čtenáře zaujme dříve než vlastní text.

Hrdinou knihy je dvanáctiletý sirotek Hugo, který žije sám v nádražním bytě. Po zmizení strýce pokračuje v jeho řemesle – udržuje v chodu nádražní hodiny. Nemá žádné peníze, a proto se živí drobnými krádežemi. Jedna z krádeží se mu stane osudnou. Je přistižen, dopaden a stařík, majitel obchůdku s hračkami, mu zabaví jedinou památku na otce – zápisník s tajemnými kresbami.

Kromě živých bytostí se v příběhu zjevuje také mechanický muž, kterého Hugo sestaví a „přivede“ k životu.

Tajemno, záhady a odhalení. Tam, kde text končí, posouvají děj ilustrace. Na ty pak další text plynule navazuje. Některé obrázky jsou plné maličkostí, na jiných čtenář sleduje pouze jeden detail.

Pokud se čtenář nenechá na počátku odradit tloušťkou knihy (533 stran), jistě zjistí, že čtenářský zážitek z jediného přečtení není dostačující. Velký objev Huga Cabreta nás láká i k pouhému listování, kdy se na křídlech fantazie můžeme přenést do společnosti průkopníka filmového průmyslu Georgese Méliese a spolu s ním sledovat osudy malého zlodějíčka okem kamery.

(R. Hubálková)