Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Anotace knih
Ticho hrocha
David Böhm
(Labyrint 2009)

Námětem této knihy jsou pohádky z Afriky, které sesbírala autorova sestra v podobě slohových prací ve skutečné středoafrické škole.

Pohádky jsou autorem ztvárněny v podobě komiksu, jak jinak než černobílého. Celkový dojem pro čtenáře je tedy velmi zvláštní, a to nejen po grafické stránce. Obsah je místy poetický a naučný a místy absurdní až drsný. Právě na této různorodosti lze českým dětem ukázat kulturní odlišnosti dvou kontinentů. Je třeba připomenout, že pohádky napsaly samy děti a že si je zřejmě i lehce přetvořily. Je tedy možné nahlédnout do duše stejně starého dítěte žijícího „na druhém konci světa“. Myslím, že to vše je pro naše české děti výzva. Pokud byste se teď rádi zeptali, pro jak staré děti je knížka určena, tak, bohužel, neumím odpovědět. Věk afrických dětí není specifikován a obsahově lze nabídnout tuto knihu celému čtenářskému spektru, a to včetně dospělých. Já osobně jsem ji nabídla k nahlédnutí dětem ve 3. třídě a byly z ní upřímně nadšené.

Vzhledem ke komiksovému zpracování nabízí knížka spoustu možností, jak s ní pracovat. Děti mohou doplňovat text k obrázkům, nebo naopak k textu dokreslovat postavy podle vlastní fantazie. Mohou společně s učitelem hledat shodné a rozdílné znaky africké a české pohádky. Mohou se také zamyslet nad prvky bajky, protože některé pohádky v sobě skrývají ponaučení. I u nich se lze opět vrátit k interkulturním vztahům a pokusit se pochopit odlišnosti mezi životem v buši a v evropském městě.

Kniha otevírá dveře do nám nepříliš známé oblasti exotických pohádek viděných očima domorodých dětí. Doporučuji vám ji nejen do hodin českého jazyka pro práci s textem, ale i do třídní knihovničky. Děti vždy zaujala a naprosto si je k sobě připoutala. Pokud toto publikace dokáže, má mít svoje místo ve škole i doma. Všem vřele doporučuji a připojuji ještě jednu menší radu. Texty si vždy sami přečtěte, aby vás nepřekvapil obsah a ponaučení z pohádky. Je třeba být vyzbrojen pro dětské dotazy a myšlenky.

(M. Raimová)