Co jsou Kritické listy?

Kritické listy se věnují rozvoji kritického myšlení, čtenářské gramotnosti a psaní ve školách počínaje předškolním vzděláváním až po vysokoškolské. Podporují ty učitele, kteří se pokoušejí do praxe zavést výuku, která respektuje individuální možnosti a potřeby žáků, která klade na žáky vysoké nároky, ale také jim umí pomáhat s jejich naplněním. Časopis slouží nejen češtinářům, ale vyučujícím všech předmětů (např. č. 22 se věnovalo výuce fyziky, číslo 26 bylo věnováno výuce matematiky, č. 33 výuce přírodopisu a chemie). Časopis ukazuje, jak lze v těchto předmětech zvyšovat čtenářskou gramotnost žáků.

Čtvrtletník pro čtení a myšlení ve všech oborech Kritické listy vznikl jako prostředník pro výměnu zkušeností a vzájemné sdílení prvních absolventů kurzů Čtením a psaním ke kritickému myšlení. V průběhu let se profesionalizoval, ale lekce z pera učitelů z praxe zůstávají stále důležitou součástí časopisu. Přibyly rubriky pro zkušenosti ze zahraničí, pro informace ze světa čtenářského výzkumu a teorie, rozhovory a informace o knihách.

Kritické listy vycházejí čtyřikrát ročně.

Kritické listy vede redakční rada ve složení Ondřej Hausenblas, Štěpánka Klumparová, Hana Košťálová, Květa Krüger, Šárka Miková, Irena Poláková, Nina Rutová, Jiřina Stang, Jana Straková, Miloš Šlapal.

Šéfredaktorkou listu je Kateřina Šafránková.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Infosíť

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2345 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz