Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Aktuality

Čeština doopravdy!

Ondřej Hausenblas nabízí svůj návrh didaktiky pro výuku na 1. stupni v předmětu Český jazyk a literatura, s názvem Čeština doopravdy. Knížka má 73 stran a dá se objednávat na webu http://www.levneucebnice.cz/

„Čeština doopravdy“ je návrh toho, proč a jak by se dalo v hodinách češtiny (ale i v jiných předmětech) během 1. stupně ZŠ lépe spojit čtení a psaní s pravopisem i gramatikou a s výchovou komunikační. Celé je to postaveno na potřebě dorozumívání, které české dítě přirozeně ovládá na své úrovni, třebaže dosud ne moc kultivovaně a často ne docela úspěšně. 

 

Pro dítě je zásadní, aby cíle, činnosti a atmosféra ve výuce byly co nejblíže tomu, jak se žák sám potřebuje dorozumívat s ostatními ve třídě, s lidmi mimo školu, a také sám se sebou (když pro sebe něco promýšlí, čte, zažívá i píše). Stojí za to zkusit ve výuce, aby to, čemu se žáci učí, bezpečně souviselo s opravdovým dorozumíváním, aby se učili už v dané hodině, v tomto týdnu i měsíci něco potřebného nebo pěkného sdělit druhým (říct či napsat). Mluvit a psát pro adresáty, kteří to potřebují nebo chtějí slyšet či číst. A naslouchat nebo číst něco, o čem žák sám zjistí, že to chce a potřebuje.


Na doporučení zkušených učitelek nabízí publikace i jisté "startéry" - která část novinek se dá v nejbližších letech zvládnout a žákům také dobře pomůže. A na co se pak dá navazovat vlastními učitelovými proměnami výuky.

Knížka je určena jednak studentům učitelství primární školy, jednak i všem učitelům na 1. stupni ZŠ, které trápí to, jak těžko jde většině žáků do hlavy (a do pusy i do ruky) ta či ona látka, jak malou mívají slovní zásobu, jak nedokážou vytvořit souvislou a sdělnou větu či přiměřeně soudržný text, nebo jak dlouho či nikdy se nemohou naučit pravopisu a tvarům spisovné češtiny, případně jak neradi a chabě čtou a o četbě hovoří.
Nepodává však žádný zaručený návod, žádný všelék - dobrá výuka neplyne z učebnice ani z metodiky, ale teprve z dobře rozmyšleného učitelova programu pro jeho třídu, pro ty žáky, které letos má před sebou. K tomu mu má tahle didaktika právě posloužit: aby si učitel mohl dobře rozmyslit, proč čemu vyučuje, co jeho žák potřebuje. Knížka nabízí i nápady, jak na to.

Ke knížce se také chystá webová stránka, kde se bude o nápadech, postupech, výkonech žáků i svých diskutovat, a kde se snad časem budou učitelé domlouvat o tom, jak podporují u svých žáků rozvoj mluvení, poslouchání, čtení a psaní, ale také o prožitku nebo vztahu svých žáků k četbě, k psaní a k mateřskému i spisovnému jazyku českému.

Na e-shop levneucebnice.cz se obracejte s případnými dotazy obchodními, zásilkovými atd. Anebo se možná poptáte u knihkupce ve městě a koupíte si ji bez poštovného (ale ovšem s marží pro knihkupce…)