Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Aktuality

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) v rodinném centru Andílek v Praze

Ve výuce lze propojovat znalosti, sociální dovednosti i hodnoty, když zvládneme četné výukové strategie a metody práce kritického myšlení. Na základě kurzu budeme schopni postavit do centra výuky žáka, nikoli učitele nebo „systém“. Hlavním cílem je nabídnout účastníkům kurzu praktické nástroje a metody aktivního učení využitelné na všech stupních škol. Více informací a přihlášky na: http://www.rcandilek.cz/ctenim-psanim-ke-kritickemu-mysleni/

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)

Ve výuce lze propojovat znalosti, sociální dovednosti i hodnoty, když zvládneme četné výukové strategie a metody práce kritického myšlení. Na základě kurzu budeme schopni postavit do centra výuky žáka, nikoli učitele nebo „systém“. 

Hlavním cílem je nabídnout účastníkům kurzu praktické nástroje a metody aktivního učení využitelné na všech stupních škol.

 

Orientační obsah kurzu

·         Třífázový model učení podle pedagogického konstruktivismu – evokace / uvědomění si významu / reflexe

·         Portfolio – metoda sběru informací o vývoji vlastního učení (podklad pro sebehodnocení vlastního učení)

·          Práce s naučnými i literárními texty

·         Metody využitelné při zprostředkovávání znalostí i dovedností: INSERT, tabulka INSERT, podvojný deník, trojitý zápisník, poslední slovo patří mně, řízené čtení, čtení s předvídáním, myšlenková mapa, pětilístek, volné psaní, kostka, T-graf, Vennovy diagramy, třífázový rozhovor, srovnávací tabulka, argumentační esej, skládankové učení, Učíme se navzájem, čtenářské dílny.

·         Plánování a zavádění metod do praxe

·         Hodnocení jako součást učení: uznání / otázka, popisný jazyk sady kritérií pro kvalitní práci

·         Sílení vlastní četby + tipy na zajímavé knihy a publikace

·         Drobné aktivity a hry využitelné pro zpestření hodin

 

Jak budou účastníci pracovat?

Kurz je postaven na prožitkovém učení, účastníci si vše sami vyzkoušejí a prožijí v ukázkových hodinách. Po nich bude následovat pedagogická reflexe a analýza hodin a činností. Praxe bude zasazena do teoretického rámce.

 

Rozsah kurzu: 80 hodin (10 dní)

Čas setkání: 9.00 – 18.00 hod

Komu je kurz určen?

Učitelům prvého i druhé stupně základních škol, učitelům středních škol (především humanitních oborů, mediální výchovy, výchovy demokratického občana, ale také učitelům přírodních věd, jsou-li ochotni poznatky aplikovat do svého předmětu).

Místo: Rodinné centrum Andílek, Praha 5, Pod Radnicí 3
Datum: 24. 10. 2014 – 4. 4. 2015
Kapacita: max. 25 osob

 

Lektorka: Nina Rutová

Lektorka kritického myšlení, dílen čtení pro čtenářské kluby dětí z nepodnětného sociálního prostředí, lektorka mediální výchovy a interaktivních seminářů pro středoškolské studenty v Knihovně Václava Havla. Do projektu Člověka v tísni Respekt nebolí v roce 2012-2013 vytvořila a v praxi ověřila cca 40 lekcí založených na metodách kritického myšlení s obsahovým důrazem na výchovu k aktivnímu občanství, podílela se na přípravě a vedení ScioCampů, v nichž se žáci učí efektivním metodám učení. Je garantkou projektu Média tvořivě (AISIS) a editorkou stejnojmenné publikace. Pro ČT 2 připravila seriál o efektivních metodách učení Škola snů.

nina.rutova@gmail.com

Kdy se sejdeme?

pá 24. října; so 25. října; po 15. prosince; čt 8. ledna; po 17. ledna;

pá 2. února; so 21. února; po 23. března, pá 3. dubna, so 4. dubna 2015

 

 

Místo konání: Rodinné centrum Andílek, Pod Radnicí 3, 150 00 Praha 5–Košíře

(Tram č. 9, Klamovka)

 

Cena kurzu: 8 000 Kč

 

V ceně je zahrnuto 8 příruček, drobné občerstvení (káva, čaj, voda, sušenky, ovoce, zelenina).

 

Účastníci získají Osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení o účasti. 

 

Kurz je akreditován MŠMT.

Registrace probíhají na registrace@rcandilek.cz