Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Aktuality

Letní škola RWCT pro pokročilé (08/03/2015)

V létě se bude konat další velká letní škola pro pokročilé učitele a lektory RWCT! Více informací získáte na: katerina.safrankova@gmail.com.

Kurz Učení NEmučení (04/03/2015)

Zveme vás na seminář Učení NEmučení, který je určen pro pedagogy 1. i 2. stupně, rodiče, knihovníky, psychology a vychovatele. Vycházíme z filozofie programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Do lekcí zařazujeme metody osobnostně sociální výchovy. Důraz klademe na respektování individuálních možností dětí, včetně jejich speciálně vzdělávacích potřeb v souladu s RVP. Máme zkušenosti z 1. a 2. stupně základní školy. Spolu se speciální pedagožkou se snažíme ukázat na konkrétních případech, že těmito metodami a na základě této filozofie se dají děti vést k aktivní účasti ve vyučování a samostatnému řešení problémů. Dbáme na bezpečné prostředí, které pomáhá posilovat zdravé sebevědomí a zároveň učí odpovědnosti za učební výsledky. Podrobnější informace najdete na www.uceninemuceni.cz

Klub KM v dubnu 2015 (02/02/2015)

Klub Kritického myšlení je půldenní setkání příznivců KM, současných i bývalých účastníků seminářů z řad učitelů, lektorů a dalších zájemců. V dubnovém klubu budeme sdílet, podle jakých kritérií si vybíráme texty do výuky a které texty se nám osvědčily. Ukážeme si, jak nám texty mohou pomoci stanovit si cíle učení (např. ve formě nosné myšlenky). Přihlaste se a přijďte mezi nás.

Čteme s nečtenáři v Jihlavě! (23/09/2014)

Kurz Čteme s nečtenáři, který probíhá na podzim v Praze, je již plný. V lednu a únoru však proběhne v Jihlavě. Jedná se o kurz určený jak začátečníkům, tak pokročilým, kteří už absolvovali základní kurz Čteme s nečtenáři (24, nebo 16 hodin). Více informací a přihlášky na: tvorime.s@seznam.cz (paní Eliška Vondráčková) Termíny: 9. - 10. ledna a 27. - 28. února 2015 (v pátek odpoledne, v sobotu celý den)

Kurz Kritické myšlení a globální témata v Brně! (26/08/2014)

Kurz propojuje základní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a model kritického myšlení Stephena Brookfielda s komplexními tématy globálního vzdělávání (např. rozvoj, obchod, vzdělání, předsudky, občanská zodpovědnost apod.). Kurz nabízí pedagogům, lektorům a studentům doktorandského studia různých oborů inspiraci jak strukturovat a plánovat výuku a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení žáků a studentů. Účastníci prožijí modelové lekce v pozici studentů, na základě reflexe svých procesů učení a díky výměně zkušeností nahlédnou vlastní pedagogickou praxi. Prakticky si osvojí třífázový model E-U-R a metody aktivního učení pro práci s různými zdroji informací. Kurz je akreditován MŠMT. Více informací, kontakt a přihlášky: vzdelavani@nazemi.cz, tel. 777 110 434

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) v rodinném centru Andílek v Praze (30/05/2014)

Ve výuce lze propojovat znalosti, sociální dovednosti i hodnoty, když zvládneme četné výukové strategie a metody práce kritického myšlení. Na základě kurzu budeme schopni postavit do centra výuky žáka, nikoli učitele nebo „systém“. Hlavním cílem je nabídnout účastníkům kurzu praktické nástroje a metody aktivního učení využitelné na všech stupních škol. Více informací a přihlášky na: http://www.rcandilek.cz/ctenim-psanim-ke-kritickemu-mysleni/

KLUB KM znovu otevřen! (18/04/2014)

5. května 2014 se bude konat Klub přátel Kritického myšlení. Je to příležitost setkat se s příjemnými lidmi a vynikajícími učiteli, sdílet svoje zkušenosti a dozvědět se nové informace. Tématem klubu bude EVOKACE. Přihlášku najdete v pravém sloupci.

Základní myšlenky, cíle a principy
Vzdělávací program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) nabízí učitelům ucelený didaktický systém, který je možné využít téměř ve všech předmětech a na všech stupních škol. Konkrétní praktické metody, techniky a strategie jsou sestavené v otevřený, ale provázaný celek, v efektivní systém učení použitelný ve škole.
Hlavním cílem programu je, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří se dokážou na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou zvídaví, cítí lásku k vědění a zodpovědnost za svět, ve kterém žijí.
Infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)

jméno:
e-mail:
kontrola: zde napište: 531
 

Je již přihlášeno 1851 lidí.
Projekt ESF

Investice do rozvoje vzdělávání